S křídly Agroletu

S KŘÍDLY AGROLETU

Obr.1. Před odletem ze stanice v Žatci na určené pozemky doplňují se letadla pohonnými hmotami.

Nad polem vzlétá letadlo, otáčka a pak prolétává nízko nad zemí; zůstává za ním světlý pás obláčku, které klesá na pole. Jsme na pozemcích Lubeneckého státního statku, kde posádka letounu OK-MJA ze žatecké stanice Agroletu přihnojuje ozimy. Hovořím s vedoucími pracovníky Agroletu z Prahy. 

Leteckých služeb v zemědělství jsme u nás začali používat již v roce 1951. Tehdy Agrolet úspěšně pomohl boji proti mandelince bramborové. Rychlost, vysoká a včasná účinnost ochranného zásahu spojena s možností ošetřit během krátké doby značné plochy, ukázala výhodnost těchto prací.

Dnes vykonává Agrolet v zemědělských závodech různé práce prakticky po celý rok. Během posledních let se např. hnojení průmyslovými hnojivy. Jde zejména o přihnojování jařin, základní hnojení k ozimům a o asanaci luk a pastvin. V květnu se práce Agroletu zaměřuje na ochranné postřiky ploch obilnin v boji proti plevelům a na poprach u porostu řepky proti škůdcům. Pak následují ochranné práce při ošetřování brambor, u cukrovky proti mšicím a květilce, cerkospoře  apod. V té době také letadla ošetřují velké plochy vinic, chmelnic a porosty tabáku na Slovensku. Rozsah služeb Agroletu našemu zemědělství se tak rozšířil, že letos (1964) se počítá s miliónem průměrných ošetřených a přihnojených hektarů což je asi 12 % z celkové plochy zemědělské půdy. 

Obr.2. I v tomto malém letadle je nepřítelem hluk. Nové přilby, kterou má ve zkouškách pilot Plíšek, nedostatek odstraňují.
Letadlo zatím proletělo nízko nad polem tam a zpět a přistává na nedalekém stanovišti. Přijíždí traktor a za malou chvíli, přesně za padesát vteřin, má pomocí nakladače NH-100 naplněný zásobník. Motor zvyšuje zvuk, ovane nás silný proud vzduchu  a letadlo znovu míří nad pole. 

Jaké výhody přináší práce Agroletu pro zemědělský závod? Práce je určitě rychlejší a výkony nelze srovnávat s pozemními stroji. Letadlo typu L-60, těch je nejvíce, může udělat za směnu osmdesát i více hektarů, podle charakteru práce. Letadel AN-2 sovětské výroby zatím mnoho nemáme; jsou dvakrát tak výkonná.Výhody. V boji proti chorobám a škůdcům může letecká ochrana zasáhnout v době, kdy je jejich nejoptimálnější vývoj a tak včas zabránit značným škodám. Při tom práce není závislá na stavu půdy – jde hlavně o jarní a podzimní hnojení. Některé ochranné zásahy často ovlivňuje silnější proudění vzduchu. Předchází se tomu, pracuje-li se brzy ráno a pozdě odpoledne. 

Obr.3. Na snímku vidíte nakládání hnojiv do zásobníků letadla upraveným nakladačem NH-100. Jeho násypný koš přijme najednou až 360 kg materiálu.

A co kvalita? Zatím nemá Agrolet žádné reklamace. Na všech stanicích rozmístěných po naší republice spolupracují pracovníci Agroletu se středisky ochrany rostlin na STS a Ústředním a kontrolním ústavem zemědělským. Podle potřeby ochrany se používá těch nejmodernějších a nejnovějších přípravků. V některých případech je třeba aplikační zařízení na letadlech upravit, ale s tím si vědí piloti i mechanici rady; upravili a použili nejedno zlepšení. Samozřejmě, že kvalitu práce především ovlivňuje pilot letadla. Nenadsazuji, když řeknu, že ke svému povolání musí mít nejen smysl pro sport, ale přidat hodně, hodně lásky. Není opravdu snadné udělat za směnu osmdesát přistání a osmdesát startů. 

Obr.4, Nízko nad polem – nejvýše 15 metrů – prolétávají letadla Agroletu nad určenými pozemky

Ale služby Agroletu jsou stále ještě drahé. Výši úhrady za tyto práce ovlivňují především používané výrobní prostředky – letadlo – jejichž pořizovací ceny jsou vysoké a životnost krátká. Přesto se ukazuje, že výhody spojené s použitím leteckých zásahů v zemědělství převažují nad nevýhodami. Vezměme výkonnost: k jednomu letadlu L-60 přidělí závod čtyři pracovníky a dva traktory s traktoristy pro dovoz materiálů. Tento kolektiv pracovníků udělá osmdesát a více hektarů za směnu. 

OK-MJA jde znovu na přistání. Zpovídám pilota Plíštila. Raději pracuje v JZD než pro státní statek. Není výjimkou, že hospodářství statku nemá připraveno nejen hnojivo, ale špatnou organizací práce nejsou ani traktory pro dovoz. Plánky ploch určených k letecké práci, se kterými se má před začátkem seznámit, musí velmi důrazně vyžadovat od některých vedoucích. A pak to balení hnojiv. S vlhkými hnojivy nelze nelze pracovat běžnými rozmetadly, velké hroudy nezdolá ani letadlo. Vina je bohužel většinou na zemědělcích, kteří nevhodně zacházejí s hnojivy.
Mechanik dává povel ke startu. Nezdržuji, jarní práce rychle pokračují, pole čekají na hnojivo. L-60 vzlétá a míří na pole…

Zdroj: Dana Šíblová, 3 dubna 1964 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *