Retro svět

Převodovky traktorů unifikované řady Zetor

Při konstrukci unifikované řady traktorů Zetor byl na předním místě požadavek univerzálnosti traktoru. To také mělo zásadní vliv na volbu převodů. Rozsah a odstupňování převodů bylo voleno tak, aby vyhovovalo pro všechny práce, které se mohou během provozu vyskytnout. Největší rychlosti jsou potřebné pro přepravu, naopak nejmenší rychlosti se požadují při práci traktoru se sázecími stroji, při výsadbě zeleninových plantáží apod. Změna převodu a tím i změna rychlosti se uskutečňuje v převodovce. 
Při vývoji unifikované řady traktoru Zetor bylo použito mechanické převodovky s ozubenými koly. Tato převodovka umožňuje velký měnitelný převod a dobrou účinnost v celém rozsahu převodů. U stupňovité převodovky je důležité jemné odstupňování převodů. Toto bylo u unifikované řady dosaženo vhodným rozdělením převodů mezi hlavní a přídavnou redukční převodovku (obr. 1.). Hlavní převodovka má 5 stupňů vpřed a 1 zpáteční. Přídavná převodovka je dvoustupňová, takže celkově má traktor 10 stupňů vpřed a 2 vzad. Nejvyšší redukovaný stupeň zapadá mezi první dva  neredukované stupně, čímž se mezi 4. redukovaný a 3. přímým stupněm vytvořila řada 5 převodů, které mají velice jemné odstupňování . Rychlost traktoru odpovídající těmto převodům jsou 3,5 až 9,9 km/hod. To je velmi důležité, protože při těchto rychlostech probíhají nejdůležitější zemědělské práce. Jemným odstupňováním převodů je výkon motoru plně využit; tím se zvyšují pracovní výkony a snižuje se spotřeba paliva. Vzhledem k velkému počtu převodových stupňů je odstupňování dobré i v jiných pracovních oblastech, což je zřejmé z tab. 1. Jemnost odstupňování je charakterizována velikostí koeficientu (q), který se vypočítává jako podíl dvou sousedních rychlostí. Napří. q = 1,48 vzniklo dělením rychlosti V2r = 1,66 km/h rychlostí V1ř = 1,12 km/h. Čím je koeficient (q) menší, tím je odstupňování jemnější. Maximální hodnota q = 1,67 dává předpoklady pro využití výkonu motoru a hospodárný provoz  v rozsahu rychlosti 1 až 25 km/hod. V tomto rozmezí jsou také obsaženy veškeré práce, které se v zemědělském provozu vyskytují. 

Převodovka traktoru Z-3011
 1. klikový hřídel
 2. setrvačník
 3. věnec setrvačníku
 4. lamela pojezdové spojky
 5. lamela spojky pomocného pohonu
 6. tlačný věnec spojky
 7. pružina spojky
 8. víko spojky
 9. vypínací páčka pojezdu
 10. vypínací páčka pomocného pohonu
 11. převodovka
 12. hřídel spojky pojezdu
 13. hřídel spojky pomocného pohonu
 14. vysouvací objímka spojky
 15. vypínací vidlice spojky
 16. vratná pružina vysouvací objímky
 17. kola stálého záběru
 18. předlohový hřídel
 19. kolo druhého a prvního rychlostního stupně
 20. kolo čtvrtého a třetího rychlostního stupně
 21. kolo zpětného chodu
 22. drážkový hřídel
 23. posuvné kolo první a zpáteční rychlosti
 24. posuvné kolo druhého a třetí rychlosti
 25. přesuvná spojka čtvrté a páté rychlosti
 26. kolo stálého záběru redukce
 27. dutý hřídel redukce
 28. přesuvné kolo redukce
 29. hřídel pastorku
 30. vývodový hřídel
 31. posuvné kolo vývodového hřídele
 32. posuvné hnací čerpadla hydraulického zařízení
 33. víko převodovky
 34. řadicí páka 
 35. řadicí páčka redukce
 36. pojistka
 37. vidlice přesuvného kola vývodového hřídele
 38. vidlice řazení hydraulického zařízení
 39. skříň hlavního převodu
 40. pastorek
 41. talířové kolo 
 42. planetové kolo
 43. satelit
 44. zátka plnícího otvoru
 45. kontrolní měrka oleje
Odstupňování tahových sil traktorů unifikované řady je dáno pořadím v tab. 1, To znamená, že po druhém neredukovaném stupni má nejblíže vyšší tahovou sílu 5. redukovaný stupeň a nikoliv první neredukovaný. Stejně po 5. redukovaném má nejblíže vyšší tahovou sílu první neredukovaný a ne 4 redukovaný stupeň. Tyto okolnosti nejsou některým traktoristům známé. Protože jde o převodové stupně, které se v provozu velmi často používají, je třeba na tuto důležitou skutečnost traktoristy upozornit. Volba správného převodového stupně je velmi důležitá pro ekonomický provoz traktorů a měla by se stát jedním z témat zimního školení.
 

 

Univerzálnost traktorů unifikované řady se projevuje i v převodech na vývodový hřídel. Z vývodového hřídele lze odebírat výkon při otáčkách 540 ot/min.  nebo při otáčkách synchronizovaných s rychlostí  traktoru. Synchronizované otáčky jsou nezbytné pro přívěsy s hnanou nápravou, sázecí stroje apod. Synchronizované otáčky je možné odebírat i při stojícím traktoru. Např. řemenice se pohání synchronizovanými otáčkami  odvozenými od 5. stupně. Pojezd traktoru se vypíná zařazením neutrálu v přídavné redukční převodovce. Otáčky na vývodovém hřídeli jsou přehledně uspořádány v tab. 2. Dokonalé využití vývodového hřídele umožňuje dvojitá spojka. Jedna spojka ovládá pojezd traktoru a druhá vývodový hřídel. Toto zařízení umožňuje rychlé a jednoduché vypnutí pojezdu, zatímco vývodový hřídel se dále otáčí a pohání nářadí. Vývodový hřídel ústí na zádi traktoru. Jako zvláštní příslušenství lze k traktoru dodat i přední vývodový hřídel ústící pod přední nápravou. 
Zdroj: ZKL Brno 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *