Retro svět

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE ČSSR – NDR V PETROCHEMII
Rozvoj petrochemických výrob, zaměřený na zvýšení produkce plastických hmot, zařadil XIV. sjezd KSČ do hospodářské politiky strany jako jeden z nosných programů rozvoje národního hospodářství. Podobné usnesení bylo také jedním ze závěrů VIII. sjezdu SED NDR.

Dlouhodobá spolupráce při budování petrochemie mezi našimi podniky a podniky NDR je založena na mezivládní dohodě z listopadu 1971, na kterou navazuje hospodářská smlouva mezi výrobními organizacemi a podniky zahraničního obchodu obou států, podepsaná v červnu 1972

Na základě uvedených dohod a na základě dohod s VHJ Slovchemia bylo možno přikročit k praktické realizaci budování I. etapy petrochemie. V období I. etapy na základě dodávek výchozích olefinů – etylenu a propylenu – z NDR, je u nás budována výrobní kapacita na produkci 260 tisíc tun plastických hmot:

  • V CHZ ČSSP Záluží: 80 tisíc tun nízkotlakového propylenu, 80 tisíc tun polypropylenu
  • Ve Spolaně Neratovice: 100 tisíc tun PVC

Jenom uvedené tři investiční akce přesahují kapacitou celou výrobu plastických hmot v naší republice v roce 1970. Část produkce plastických hmot se bude v rámci mezistátní kooperace dodávat pro potřeby národního hospodářství NDR, odkud kromě etylenu a propylenu budeme získávat i další chemické produkty, část se bude vyvážet do jiných zemí, včetně kapitalistických, většina se použije pro nejrůznější odvětví našeho průmyslu, především spotřebního.

O předpokládaném využití plastických hmot pro náš automobilový průmysl přineseme v nejbližší době rozhovor s Rudolfem Javoříkem, generálním ředitelem koncernové organizace pro chemický průmysl a zpracování ropy.

Partnerem Chemopetrolu na úseku výroby a zpracování plastických hmot na území NDR je firma . Ve svém dnešním složení byla založena v roce 1970. Kombinát zaměstnává ve čtyřech závodech 28 000 pracujících. V ČSSR jsou z dlouhodobé spolupráce nejlépe známy závody Schwedt, Böhlen a Heinersdorf.

Mateřský závod ve Schwedtu zpracoval v červnu 1972 padesátimiliontou tunu sovětské ropy,dopravené ropovodem Družby od Uralu až do Schwedtu. Dnes se tam zpracovává 7,5 miliónů tun ropy.

Závod VEB Mineralölverbundleitung Heinersdorf odpovídá uvnitř kombinátu Schwedt za přepravu a skladování ropy a výrobků z ní. Jemu bude podléhat též provoz etylenového dálkového vedení Böhlen-Záluží, se tok etylénu obrátí.

Východiskem nové spolupráce mezi ČSSR a NDR na tomto poli však zůstává závod „Otto Grotewohl“ v Böhlenu, neboť odtud se vyráběný etylen a propylen dálkovým vedením, případně cisternovými vozy, dodává do závodů v ČSSR k dalšímu zpracování.

O významu spolupráce mezi ČSSR a NDR na rozvoji petrochemických výrob svědčí líp než co jiného dvě věty ze závěrečné komuniké, vydaného u příležitosti nedávné návštěvy stranické a vládní delegace ČSSR pod vedením generálního tajemníka ÚV KSČ dr. Gustáva Husáka v NDR po rozhovorech s prvním tajemníkem ÚV SED Erichem Honeckerem a dalšími členy ÚV o další spolupráci.

Citujeme: „Velkou pozornost věnovaly obě delegace zdokonalování a vývoji hospodářské a vědeckotechnické spolupráce.“ A dále: „Velký význam pro národní hospodářství obou zemí má
cílevědomé realizování uzavřených dohod o spolupráci při výrobě a zpracování olefinů, jakož i při stavbě tranzitního plynovodu.“ Předseda federální vlády ČSSR dr. Lubomír Štrougal pak ve svém projevu zdůraznil, že tato spolupráce přesahuje svým rozsahem dosavadní formy vzájemné kooperace a může sloužit za příklad integrovaného rozvoje průmyslového odvětví v rámci hospodářského seskupení socialistických států ve smyslu XXIII. mimořádného zasedání RVHP, konaného v dubnu 1969 v Moskvě.

Psalo se v roce 1972

zdroj: SM

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *