Retro svět

ZLATÁ PRO FRIDEX SPOLANA

Na letošním 6. Mezinárodním chemickém veletrhu INCHEBA ´74 v Bratislavě získala v mezinárodní soutěži výrobků spotřební chemie RVHP první zlatou medaili československá mrazuvzdorná kapalina FRIDEX SPOLANA. Hodnotitelská komise posuzovala vlastnosti a užitnou hodnotu nové mrazuvzdorné kapaliny Fridex Spolana a přihlédla k tomu, že tento výrobek byl zařazen do prvního stupně jakosti Státní autorizovanou zkušebnou 210.

Vývoj československých mrazuvzdorných kapalin řady Fridex navazoval na tradiční výrobu mrazuvzdorné kapaliny Muxum Contrafred v závodě Velvary dnešního n. p. Spolana Neratovice. V roce 1958 po předchozích vývojových pracech zde začala výroba mrazuvzdorné kapaliny na bázi etylenglykolů s chráněnou značkou Fridex, jejíž podstatou byl roztok etylenglykolu v destilované vodě s přísadou dextrinu a sekundárního fosforečnanu sodného jako inhibitorů proti korozi. Kvalita této kapaliny se stala základem pro vypracování československé státní normy ČSN 66 8910 v roce 1961. Zatím již v ve vývojových laboratořích autopřípravků velvarské Spolany probíhal další intenzivní výzkum nové koncentrované mrazuvzdorné kapaliny Fridex Speciál, která po roce 1963 úplně nahradila na trhu dosavadní Fridex. Výroba této koncentrované mrazuvzdorné kapaliny je chráněna československým patentem č. 117.387 (1965).

V letošním roce přichází na spotřebitelský trh nová mrazuvzdorná kapalina Fridex Spolana se zvýšenou účinností a zlepšenými antikorozními vlastnostmi. Dosahuje svou kvalitou špičkové světové úrovně a je od letošního roku používána v AZNP Mladá Boleslav jako trvalá celoroční náplň chladicích soustav osobních vozů Škoda. Zhodnocení a posuzování její kvality spadá v ČSSR do kompetence autorizované Státní zkušebny 210 v Praze. Mrazuvzdorná kapalina Fridex Spolana splnila podle rozhodnutí č. 13 007 z 5. 7. 1973 všechna kritéria předepsaných zkoušek a pro svou vynikající kvalitu byla označena jako výrobek výborné jakosti a zařazena do prvního stupně jakosti. Státní výzkumný ústav ochrany materiálu v Praze vyzkoušel též mrazuvzdornou kapalinu Fridex Spolana a zjistil, že její antikorozní vlastnosti jsou podstatně lepší než u destilované vody. Výzkumný zkušební ústav materiálu v Dübendorfu ve Švýcarsku přezkoušel rovněž kvalitu mrazuvzdorné kapaliny Fridex Spolana a vydal certifikát č. 100.485, podle něhož Fridex Spolana odpovídá obchodním mrazuvzdorným kapalinám na bázi glykolů a obsahuje velmi účinné inhibitory zabraňující korozi kovů, především oceli, litiny, pájky, mosazi a hliníku. Mezi jinými odzkoušela mrazuvzdornou kapalinu československé výroby Fridex Spolana též sovětská automobilka VAZ a potvrdila, že odpovídá podmínkám normy VAZ 55523/1 a lze ji tedy používat do chladících soustav vozů VAZ.

Zlepšená účinnost nové mrazuvzdorné kapaliny Fridex Spolana se projeví především v její úspoře při přípravách směsí s vodou. Tak např. při přípravě směsi z 1 objemového dílu dřívějšího Fridexu Speciál a 1 objemového dílu vody byla zjištěna ochrana proti zamrznutí do – 27 st.C, zatímco při použití nového Fridexu Spolana a vody při stejném objemovém poměru 1:1 je bod tuhnutí směsi snížen až na – 40 st.C. Tato vlastnost dovoluje motoristům připravit směs o nižší koncentraci a docílit tak finančních úspor, které se ještě násobí vyhlášením snížení maloobchodní ceny ze 27 Kč na 22 Kč za 1 litr u tohoto nového výrobku státním cenovým úřadem.

Závislosti bodu tuhnutí různých směsí Fridexu Spolana s vodou na koncentraci a hustotě:

Psalo se v roce 1974

zdroj: SM

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *