Tatra 613 Speciál

TATRA 613 SPECIÁL 

Obr. 1

V kopřivnické automobilce Tatra se již při koncipování cílů inovace československého služebního automobilu T 603 vozem T 613 uvažovalo kromě standardního provedení  ještě o dalších variantách. Jednu z nich představujeme v tomto článku. Navržené řešení vychází z podrobných studií podobných zahraničních vzorů, z průmyslových zkušeností a možností automobilky Tatra. Využívá přijatelnou míru technologické příbuznosti se základním typem, s cílem dosáhnout špičkové úrovně v podmínkách čs. automobilky. Nová varianta vozu ponese typové označení T 613 Speciál. Před zahájením vývojových prací byly vytyčeny tyto hlavní cíle:

  • zásadní zlepšení komfortu,
  • inovace interiéru,
  • zvýšení bezpečnosti,
  • inovace vnějšího vzhledu,
  • další zvýšení kvality automobilu.
Obr.2

Zlepšení komfortu

Předpokladem co největšího komfortu, zvláště cestujících na zadních sedadlech, bylo zvětšení rozvoru náprav o 150mm (obr. 1,2 ). Nově tvarovaná zadní sedadla mají stavitelné opěrky hlav a jsou určena jen pro dvě osoby. Původní místo pro středního cestujícího na zadním sedadle je využito pro montáž prvků individuálního osvětlení, mikrofónu pro nahrávky a diktáty, zapalovače, radiotelefonu a kazety pro odkládání drobných předmětů. Cestujícím na zadních sedadlech slouží také spisové kapsy na zadní straně předních opěradel. Přístup k zadním sedadlům se zlepšil zvětšením délky dveří a úhlu jejich otevření (obr. 3).

Obr.3

Důsledně  byl brán i zřetel na vytvoření co nejlepší pohody cestujících na zadních sedadlech i při dlouhém cestování. Rekonstrukcí větrací soustavy se zlepšila výměna vzduchu uvnitř vozidla. Při vyšších vnějších teplotách se vzduch ochlazuje v klimatizátoru. Tímto zařízením lze spolu s determálními skly ,,PARSOL GREEN“ vytvořit optimální pohodu. Zadní sklo je navíc opatřeno navíjecími clonami, umožňujícími pouze průhled z vozidla ven (obr.4). 

Obr.4

Zvýšení komfortu bylo dosaženo i soustavou opatření, jimiž se podařilo podstatně snížit hladinu vnitřního hluku a hlasitosti. Z dalších nových prvků vnitřní výstroje zaslouží zmínky elektrického ovládání spouštěcích skel ve dveřích, digitální hodiny, samonavíjecí bezpečnostní pásy na předních i zadních sedadlech a zařízení pro udržování stálé rychlosti (,,tempostat“). Vozidlo má rovněž podtlakové zajišťování dveří, centrálně ovládané řidičem. 

Inovace interiéru

Nejvýznamnějším inovačním prvkem interiéru vozidla je nové uspořádání přístrojové desky (obr. 5, 6). Technologicky je řešena z pěti částí, jejichž povrch je již tradičně tmavý s jemným desénem fólie ABS. Všechny ovladače jsou umístěny v operačním dosahu řidiče a vyhovují jak požadavkům FMD, tak i předpisům EHK. Při návrhu přístrojové desky byly výtvarně řešeny i návaznosti na ostatní již existující části interiéru vozidla. Nová je i hlava volantu a kryt bezpečnostního členu sloupku řízení. Také přední sedadla jsou opatřena seřiditelnými opěrkami hlav. 

 

Obr.5
Obr. 6

Zvýšení bezpečnosti

Vzhledem k tomu, že již základní typ vykazoval při bariérové zkoušce vynikající výsledky, nebylo třeba zasahovat do struktury přední a zadní části karoserie. Pro zvýšení odolnosti proti bočnímu nárazu byly do dveří vestavěny podélné výztuhy. Změnám byla podrobena také vnější výstroj vozu. Čtyři kruhové světlomety byly nahrazeny dvěma obdélníkovými s integrovaným světlometem do mlhy. Pro extrémní případy zatížení vozu jsou výškově stavitelné. Skla světlometů jsou opatřena účinnými stěrači  a ostřikovači, které je udržují i v nepohodě čistá (obr.7)

Obr.7

Nové velkoplošné koncové skupinové svítilny  mají vestavěny mlhové svítilny, zapínané společně s předními mlhovkami  (obr.8) .

Obr.8

K bezpečnému výhledu za vozidlo slouží dvě vnější zpětná zrcátka seřiditelná zevnitř vozu, a vnitřní dvoupolohové zrcátko (obr.9).

Obr.9

Vozidlo je dále vybaveno sedmidenním přístrojem pro registraci průběhu jízdy, hasicím přístrojem a nouzovým zapalováním, umožňující dojezd při poruše většiny částí zapalovací soustavy. Nejvýznamnější a také nejnáročnějším bezpečnostním prvkem je posilové řízení s nově uspořádaným bezpečnostním sloupkem řízení. Usnadňuje zejména manévrování s vozidlem na místě, ale i při jízdě, kdy při zachování dobrého kontaktu řidiče s vozovkou zmenšuje pro případ potřeby ovládací sílu na volantu.

Inovace vnějšího vzhledu 

Při zachování původního stylistického řešení karoserie byly změněny některé vnější prvky. Kromě těch, o nichž byla již zmínka v předchozím odstavci (světlomety, koncové svítilny, vnější zrcátka) jsou to zejména rozměrné přední směrové svítilny a nový tvar předního a zadního třídílného nárazníku z plastu. Z téhož materiálu je i střední panel mezi světlomety. 

Ze zadních sloupku karoserie byly odstraněny mřížky otvorů pro odsávání vzduchu z interiéru a nahrazeny novým uspořádáním s výstupními otvory ukrytými za okapovou lištou. 

Zvýšení kvality

V souladu se závěry, přijatými n.p. Tatra pro zvyšování kvality, byla i u vozu T 613 Speciál zavedena řada opatření, aby bylo možno poskytovat záruku na vozidlo po dobu 18 měsíců bez omezení počtem ujetých kilometrů. Přitom se předpokládá životnost agregátu vozu do ujetí 300 000 kilometrů a karoserie 5 let. K zabezpečení těchto záruk a pro zvýšení technické úrovně vůbec byla pro ochranu dutin karoserie aplikovaná metoda ML.

Pro další zvýšení směrové stability vozu byl rekonstruován systém uložení kotevních míst přední nápravy a řízení. Z těchto důvodů a také pro zvýšení životnosti je použito pneumatik 205/70 HR 14. Zlepšeno bylo i utěsnění kloubů přední nápravy. 
Novou konstrukcí řadicího ústrojí, zvýšení jeho tuhosti  a novým uložením se zmenšily nežádoucí pohyby řadicí páky při jízdě. Řazení zpětného chodu je možné teprve po stlačení rukojetí řadicí páky. Pro zajištění optimálního provozního režimu byly zavedeny bimetalické válce (AL-FER)  a celohliníkový chladič. Palivová soustava byla doplněna elektrickým čerpadlem a mikročističem. 

Rozšířené vybavení vozidla komfortním příslušenstvím si vynutilo zavedení alternátoru s vyšším jmenovitým výkonem. Pro zvýšení spolehlivosti je také vhodněji umístěn spouštěč motoru. 

Brzdová soustava je vybavena brzdovým obložením s čidly, signalizující jeho největší dovolené opotřebení. Použitá brzdová kapalina má zvýšený bod varu za přítomnosti vzdušné vlhkosti. Také snížení hladiny brzdové kapaliny pod dovolenou mez signalizuje kontrolka na přístrojové desce. Vyrovnávací nádržka brzdové kapaliny má navíc speciální víko vylučující přístup vzduchu. Brzdové  hadice jsou uspořádány tak, aby se co nejvíce snížilo jejich provozní namáhání. 

Závěrem

Vývojem základního typu  T 613 a jeho inovací bylo dosaženo požadovaného cíle. T 613 Speciál navazuje racionálně na sériově vyráběný typ. Nezbytnými konstrukčními opatřeními a bez mimořádných zásahů do technologie byla vytvořena varianta se zvýšeným počtem prvků aktivní a pasivní bezpečnosti a nižší spotřebou paliva. Národní podnik Tatra Kopřivnice  tak zavedl výrobu špičkového reprezentačního automobilu. 

Zdroj: SM 1980/21Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Jeden myslel na “Tatra 613 Speciál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.