Automatické huštění pneumatik

Automatické huštění pneumatik

Úřad pro patenty a vynálezy v Praze byla podaná přihláška vynálezů soudruhů Tomáše Schimanka a Zdeňka Žalského o názvu: „Tlačítkové zařízení pro automatické huštění pneumatik

Toto zařízení odstraňuje nevýhody dosavadního způsobu huštění pneumatik. ¨Tlačítkovým zařízením se rychle a přesně dosáhne správného tlaku v pneumatice, čímž se značně zvýší její životnost, neboť, jak známo, jednou z příčin předčasného opotřebení pneumatik je nesprávné huštění. Celé zařízení je v podstatě založeno na manometru s kontakty pro příslušné tlaky. Na manipulačním panelu je umístěno 20 tlačítek s označením příslušných tlaků v atp.

Po nastrčení vzduchové hadice na ventilek pneumatiky se stisknutím příslušného tlačítka uvedete v činnost kompresor. Když tlak vzduchu dosáhne výšky, vyznačené na tlačítku, motor se automaticky vypne a tlačítko se vrátí do své původní polohy. Tlak v pneumatice již není potřeba kontrolovat. Použitím tohoto zařízení by se značně zrychlil provoz u benzínových čerpacích stanic, neboť při stávajícím způsobu huštění je nutno několikrát přeměřovat tlak v pneumatice, což způsobuje značné zdržení, nehledě ke spotřebě elektrické energie. Úspory, plynoucí z použití zařízení našemu národnímu hospodářství, jsou však především  v úspoře – správně nahuštěných pneumatik.
V souladu s novými předpisy silničního provozu se zvýší správným nahuštěním pneumatik i bezpečnost jízdy.

Toto zařízení by bylo možno instalovat u všech benzínových čerpadel, veřejných garážích, v automobilových závodech a opravnách. Je nyní na odpovědných činitelích, aby se toto zařízení co nejdříve zavedlo do výroby a mohlo tak již brzy sloužit stále rostoucí obci motoristů a automobilistů.

Pozn. Víme-li, jaké těžkosti jsou u nás s výrobou a zaváděním obyčejných přesných manometrů a jak dlouho u našich čerpadel chyběly ( stále ještě chybějí hadicové koncovky, obyčejné i odlehčovacím ventilem, případně se seřizovačem zvoleného tlaku huštění  nebo s manometrem ), nezdá se mít uvedený návrh vyhlídky na brzké uplatnění, nehledě na jeho možnou poruchovost. Přesto je zajímavý.

Únor 1961
Hodnocení
Informujte své přátele sdílením

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.