Technická údržba traktoru Zetor Super I.

TECHNICKÁ ÚDRŽBA TRAKTORU ZETOR SUPER

Bylo ukázáno, jaký vliv má na životnost traktoru správná technická údržba – dále jen TÚ. Pracovníky STS, traktoristy a opraváře budou jistě zajímat podrobné směrnice pro TÚ kolového traktoru Zetor Super. Navržená cykličnost vychází ze zjištěného opotřebení a znehodnocení motorového oleje a je zpracována na základě dlouhodobých provozních zkoušek. 

Přehledná tabulka TÚ podle spotřeby nafty

Spotřeba 

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

 480

I

6240

I

12000

I

17760

I

960

I

6720

I

12480

I

18240

I

1440

II

7200

II

12960

II

18740

II

1920

I

7680

I

13440

I

19200

I

2400

I

8160

I

13920

I

19680

II

2880

III

8640

III

14400

III

20160

III

3360

I

9120

I

14880

I

20640

I

3840

I

9600

I

15360

I

21120

I

4320

II

10080

II

15840

II

21600

II

4800

I

10560

I

16320

I

22080

I

5280

I

11040

I

16800

I

22560

I

5760

IV

11520

BO

17280

IV

23040

GO

• BO = běžná oprava •GO = Generální oprava

Hlavní rozdíl proti stávajícím směrnicím je v prodloužení cyklu mezi jednotlivými údržbami až po spotřebě 480 l motorové nafty ( tj. doby mezi jednotlivými výměnami motorového oleje – I. stupeň TÚ). Zvětšit tento cyklus je možné pouze při řádném a dokonalém propláchnutí mazací soustavy motoru při výměně motorového oleje. 
Směnová údržba (denní – dělá jí traktorista)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
Před začátkem směny:        
S/1 – stav a množství nářadí ve skřínce    /
S/2 – voda v chladiči / doplnit 
S/3 – řemen ventilátoru / prohnutí cca1 cm
S/4 – vodní, palivové, olejové potrubí / netěsnost odstranit
S/5 – olej v nádrži motorové skříně / doplnit AF           (v zimě Z)
S/6 – olej v kompresoru / doplnit AF           (v zimě Z)
S/7 – olej ve vstřikovacím čerpadle / doplnit AF           (v zimě Z)
S/8 – střední čep přední osy 1 mazací místo aut. tuk 00
S/9 – svislý čep přední osy 4 mazací místa aut. tuk 2
S/10 – otočný čep předního kola 2 mazací místa aut. tuk 2
S/11 – uložení konců listových per 2 mazací místa aut. tuk 00
S/12 – vodní čerpadlo 1 mazací místo aut. tuk 4
S/13 – kulový čep řízení  4 mazací místa aut.tuk 00
S/14 – hřídel spojky 2 mazací místa aut. tuk 00
S/15 – axiální ložisko vypínání spojky –  1 mazací místo 5cm³ AF
S/16 – ložisko volantu 1 mazací místo aut. tuk 2 
S/17 – řadicí páka 1 mazací místo aut. tuk 00
S/18 – hřídel nožních pák 2 mazací místa aut. tuk 00
S/19 – páčka brzd 2 mazací místa aut. tuk 00
S/20 – čistič vzduchu  vyčistit skleněný prachojem doplnit – vyměnit 0,5 l AF
S/21 – mrtví chod nožních brzd / 5-7 cm
S/22 – mrtví chod pedálu spojky / 3-4 cm
S/23 – stav pneumatik  /

vpředu 2 – 2,25 atp.

vzadu 1- 1,25 atp.

S/24 – spoje, šrouby, čepy… / uvolněné dotáhnout
S/25 – chod motoru, el. spotřebiče přístroje na rozvodné desce / spustit, prohřát při nízkých otáčkách
S/26 – funkce hydrauliky  – 
Během směny:        
S/2 – voda v chladiči  / doplnit
S/5 – olej v nádrži motorové skříně / doplnit AF v zimě Z
S/23 – stav pneumatik  / vpředu 2 – 2,25  vzadu 1 – 1,25 atp.
S/25 – chod motoru, el. spotřebiče, přístroje na rozvodné desce /
Po ukončení směny:        
S/27 – traktor  / očištění 
S/28 – nafta v nádrži  / doplnit
S/29 – prac. výkaz (traktorový deník)  / záznamy
S/30 – hlášení o stavu a případně poruchách traktoru 10 mazacích míst motor. olej + aut. tuk 00

 

Údržba  I. stupně ( traktorista po spotřebě 480 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
I/1 – celá směnová údržba        
I/2 – jímka dopravního čerpadla   –  –  vyčistit a zbavit kalu  –
I/3 – kulové čepy řízení   /  –  dotáhnout  –
I/4 – vůle v řízení  /  max.1/12 obvodu řídícího kola   –  –
I/5 – akumulátorová baterie  (nejméně 1x týdně)  /  –  očistit a namazat svorky, doplnit dest. vodu  –
I/6 – náboje zadních kol   /  –  dotáhnout dva šrouby  –
I/7 – výměna oleje v nádrži motorové skříně  –  –  vypustit teplý olej jak z klikové skříně tak i nádrže, vyjmout vložku jemného čističe, očistit hrubý filtr, nasadit víka čističů – nechat motor pracovat 10 minut na proplachovací olej (cca 5 l ) při malých otáčkách – proplachovací olej vypustit, vložit vyčištěnou vložku jemného čističe – naplnit novým olejem  v létě AF v zimě Z cca 13 – 14 l
I/8 – čistič vzduchu  –  –  vyčistit vložku a těleso čističe a skleněný prachojem  0,5 litru AF 
I/9 -olej v regulátoru  /  –  – doplnit AF  v zimě 75% AF + 25% nafty
I/10 – olej ve skříni řemenice / doplnit C (CZ)
I/11 – olej ve skříni řízení doplnit AF
I/12 – olej ve spojkové skříni  / doplnit C
I/13 – olej v převodovce a ve skříni náhonu doplnit C (CZ)
I/14 – sedačka  7 mazacích míst aut. tuk 00
I/15 – uzávěrka diferenciálu  –  1 mazací místo aut. tuk 2
I/16 – závěs  –  3 mazací místa aut. tuk 00

 

Údržba II.stupně ( traktorista  + střediskový opravář  vždy po spotřebě 1440 l nafty )  

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
II/1 – celá údržba I. stupně        
II/2 – náboje předních kol / dotáhnout matici, pak povolit o 1/6 obvodu
II/3 – sbíhavost předních kol / 8-10 mm
II/4 – vůle dekompresního zařízení / mrtví chod páčky asi 3 mm
II/5 – hlava válců / 15 – 18 kgm dotáhnout šrouby hlav
II/6 – vůle ventilů  / studený: sací 0,2 výfukový 0,25 mm
II/7 – výměna oleje v nádrži motorové skříně –  jako I/7; vyměnit papírovou vložku jemného čističe
II/8 – redukční ventil mazání / tlak při malých ot. 2 – 2,5 at, v provozu 3,5 – 4,5 at při 85°C 
II/9 – akumulátorová baterie / 1,8 – 2,1 V, 28° Bé napětí jednotlivých článků, hustota elektrolytu
II/9 – těsnost vodní pumpy a vůle ložiska ventilátoru  /
II/10 – chladicí soustava propláchnout roztokem 750 g žíravé sody a 250 g petroleje na 10 l vody
II/11 – vstřikovací ventily / 135 atm seřídit tlak a rozprašování

 

Údržba III. stupně (střediskový opravář + traktorista + pomocník vždy po spotřebě 2880 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
III/1 – celá údržba II. stupně
III/2 – ventily   zabrousit dosedací plochy ventilů a sedel
III/3 – palivová soustava vypustit palivo, vyjmout kohout, propláchnout nádržku, vyměnit vložky palivových filtrů, odvzdušnit
III/4 – spojka vůle mezi vypínacími páčkami a axiálním ložiskem 2 – 3 mm
III/5 – olej v kompresoru výměna 0,25 l AF
III/6 – olej ve vstřikovacím čerpadle výměna  0,25 l AF
III/7 – olej v regulátoru výměna 0,25 l AF, v zimě 75% AF + 25% nafty
III/8 – výměna oleje v nádrži motorové skříně jako II/7; vyčistit sací koš olejového čerpadla v motorové skříni
III/9 – pneumatiky a ráfky prohlédnout vně i uvnitř, přední otočit (vnější stranu dovnitř) 
III/10 – ložisko pastorku spouštěče odpojit spouštěč a promazat pár kapek AF

 

Údržba IV. stupně (mechanik -opravář + střediskový opravář + traktorista, vždy po spotřebě 5760 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování  Vlastní údržba Mazání
IV/1 – celá údržba III. stupně
IV/2 – sedla ventilů, ventily vyfrézovat sedla, osoustružit, příp. obrousit ventily, zabrousit ventily a sedla (nutné pro traktory, jejichž sací ventily mají clonky a nemohou se otáčet)
IV/3 – ojniční ložiska / cca 14 kgm dotáhnout šrouby
IV/4 – hlavní ložiska / cca 16 kgm dotáhnout šrouby
IV/5 – vstřikovací čerpadlo 750 ot/min 200 zdvihů 11-11,5 cm³, předvstřik 34° před horní úvratí 1. válce seřídit elementy na stejnou dávku, nastavit předvstřik
IV/6 – klínové řemeny dynama B 17x11x1155 a vodního čerpadla B 17x11x1000 opotřebené (potrhané, popraskané) vyměnit
IV/7 – olej ve spojkové skříni výměna 6 l C olej v zimě Cz
IV/8 – olej ve skříni řemenice výměna 1 l C
IV/9 – olej ve skříni řízení výměna 1,5 l AF
IV/10 – olej v převodovce a ve skříni náhonu výměna 37 l C (Cz)
IV/11 – olej v hydraulickém zvedacím zařízení výměna 5 l AF
IV/12 – dynamo / přezkoušet funkci, vyčistit 
IV/13 – spouštěč přezkoušet funkci, vyčistit
IV/14 – pneumatiky / opotřebené v případě nutnosti vyměnit

Pozn.: Pístní kroužky mění se až při BO! Při IV TÚ pouze při nadměrné spotřebě oleje!
Pokračování zde!

Hodnocení
Informujte své přátele sdílením

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *