Akumulátorové zapalování závodních motocyklů

Ze světového hlediska výroby jednostopých vozidel jsme považovány za motocyklovou velmoc. Výrobky našeho motocyklového průmyslu se vyvážejí do celého světa. Jejich výborné jízdní vlastnosti, spolehlivost, vzhled a úsporný provoz jim získal široký okruh spotřebitelů domácích i zahraničních silničních závodů. Pro dosazení výraznějších úspěchů  n.p. ČZM Strakonice a Z9K  Praha k výrobě speciálních závodních strojů, se kterými se zúčastňují domácí i zahraničních silničních závodů. Pro dosazení výraznějších úspěchů na mezinárodním sportovním poli a masovější rozvinutí motoristického sportu byla ve vývoji závodních motocyklů navázána spolupráce  se SSSR. Výsledky této spolupráce se projevily již v této sezóně.Účast jezdců na domácích i zahraničních silničních závodech dokázala, že nové stroje jsou schopny soutěžit  s dosud nejlepšími stroji MV Agusta, MZ, NSU, Norton aj.  Současně se však objevily i některé nedostatky, které byly v průběhu sezóny odstraněny. Od poruch strojů nebyly však uchráněny ani tak výborné stroje, jako MV Agusta  nebo MZ. O tom nejlépe  svědčí průběh závodů na sklonku sezony. Škoda že nebylo možno dát více příležitostí našim jezdcům, aby změřili své síly a rychlost strojů v závodech, počítaných do mistrovství světa. úspěšné boje mistrů sportů Jiřího Koštíře (†),  Fr. Bartoše, Stan. Maliny a Lukšíka na strojích CZ 125  OHC  s jezdci na strojích MZ a mistrů sportů Fr. Šťastného, G. Havla, P. Slavíčka a Mir. Čady na strojích Jawa 250 a 350 OHC jsou dokladem dosažených úspěchů. Zvláště pak čtvrté místo mistra sportu  Fr. Šťastného v mistrovství světa třídy  350 OHC v této třídě jsou nejlepším úspěchem, který ČSSR dosud získala v silničních závodech motocyklů.

Při vývoji nových typů závodních motocyklů připadl n.p. PAL-Magneton úkol, vyřešit pro tyto stroje vhodné zapalování. Je pochopitelné, že tento úkol byl řešenv úzké spolupráci s finálními výrobci těchto strojů. Po průzkumu a rozboru současného stavu zapalování u našich a zahraničních strojů a po provedení ověřovacích zkoušek bylo rozhodnuto z důvodů spolehlivosti a dosažení maximálních výkonů strojů použít akumulátorové zapalování. Dosažené výsledky s akumulátorovým zapalování potvrdili teoretické předpoklady.

  • Zapalování pro stroje CKB a CZ 125 OHC

Pro jednoválcový čtyřdobý motor těchto závodních strojů bylo vyvinuto „dvojité” akumulátorové zapalování. V tomto případě je použito dvou zapalovacích svíček ve společném spalovacím prostoru.

Vysoké napětí (dále jen v.n.)  pro zapalovací svíčky dodávají dvě zapalovací cívky na jmenovité primární napětí 3V.  Přerušování primárního proudu je ovládáno přerušovačem  typu 02-9200.922,  který je poháněn od vačkového hřídele v hlavě válce motoru viz níže .

Přerušovač PAL- Magneton typ 02-9200.922
Přerušovač PAL-MAGNETON typ 02-9200.922 pro závodní stroje ČZ 125 OHC a CKB 125 OHC

Za schéma zapojení vidíme,  (níže) že napájecím zdrojem je akumulátor  6V/7Ah. Primární vinutí zapalovacích cívek typu 02-9219.80 jsou zapojeny do série a vývody v.n. jsou připojeny na jednotlivé zapalovací svíčky. Znamená to tedy, že při přerušení primárního proudu přerušovačem P přeskočí jiskry mezi elektrodami současně.

 

Schéma zapojení dvojitého akumulátorového zapalování u strojů ČZ 125 OHC
Schéma zapojení dvojitého akumulátorového zapalování u strojů ČZ 125 OHC

Zapálení směsi na dvou různých místech  spalovacího prostoru se dosáhne jejího rychlejšího prohoření a tím i rychlejší přeměny energie paliva v mechanickou práci. Dvojitým zapalováním je tedy možno dosáhnout  vyššího výkonu motoru cca o 4%. Výsledek je závislý nejen na složení zápalné směsi, tvaru spalovacího prostoru, na rozmístění zapalovacích svíček, ale také na tom, zda zapálení směsi či přeskok jisker na elektrodách svíček zapalovacích svíček se děje současně či postupně za sebou. Některá zahraniční literatura uvádí  jako výhodnější postupné zapálení směsi  na dvou různých místech  spalovacího prostoru, a to s rozdílem 4°-6° otočení klikového hřídele motoru.  Pro tento případ  postupného zapálení směsi je použito dvou samostatných zapalovacích okruhu  se zapalovacími cívkami 6V typu 02-9211.06.

U zapalovacích cívek typu 02-9211.06 a 02-9219.80 je s úspěchem  použito impregnace epoxydovými pryskyřicemi  čs.výroby. Charakteristiky délky  jisker jsou uvedeny  na obrázku níže

Pal-Magneton typ 02-9211.06

 ZAPALOVÁNÍ PRO STROJE CKB A JAWA 250 I 350 OHC

U těchto závodních strojů s dvouválcovými, čtyřdobými motory je rovněž použito dvojité akumulátorové zapalování. Řešení je však poněkud odlišné od provedení na strojích 125 OHC.

 Zapalování má dva samostatné okruhy, které jsou zapojeny tak,  že i v případě poruchy jednoho okruhu jsou stále v činnosti oba válce motoru viz. schéma níže

Schéma zapojení dvojité zapalování JAWA a CKB 250 OHC

Ačkoliv i zde by bylo možno použít zapalovací cívky 3V ( celkem 4 ks ), bylo místo nich požito dvou kusů zapalovacích dvojcívek  typu 02-9213.03. Tím byla snížená váha zapalovací soupravy asi o 1 kg. Zapalovací dvojcívka, jejíž charakteristiky délky jisker jsou na grafu níže, jsou impregnovány  transformátorovým olejem, což podstatně přispělo k jejich spolehlivé činnosti.

Pal-Magneton typ 02-9213.03

Přerušovač u prvních strojů 250 i 350 OHC  je řešen jako nedílný celek motoru. Nyní je přerušovač  typu 02-9200.910 proveden jako samostatný celek . Touto změnou se dosáhlo přesnější funkce  a snadnější montáže motoru.

Zavodní motocykl JAWA 250 OHC s původním řešením přerušovače
Zavodní motocykl JAWA 250 OHC s původním řešením přerušovače

Přerušovač  02-9200.910 na obrázku níže, má dva páry kontaktů, z nichž jeden pár je vůči druhému seřiditelný.

Přerušovač Pal-Magneton typ: 02-9200.910 se zapalovacími dvojcívkami  typ 02-9213.03
Přerušovač Pal-Magneton typ: 02-9200.910 se zapalovacími dvojcívkami typ 02-9213.03
Vačka přerušovače je dvouhrbá a tak při zapojení podle uvedeného schéma dostaneme na jednu otáčku hřídele přerušovače celkem 8 jisker. Ze schéma vysvítá, že výhody v.n. zapalovacích dvojcívek jsou zapojeny střídavě do prvního a druhého válce. Přeskok jisker mezi elektrodami zapalovacích svíček  je tedy v jednom válci při kompresi a současně ve druhém válci při výfuku. Podle seřízení přerušovače „pálí“ jiskry současně nebo s nastaveným rozdílem.

Zapalování soutěžních strojů 

Je pochopitelné, že zkušeností získaných při vývoji zapalování závodních motocyklů, lze využít i u soutěžních i užitkových strojů. U soutěžních nebo terénních strojů JAWA 350 ccm „jednohup”  se osvědčilo použití zapalovacích cívek typu 02-9219.80 v zapojení podle schéma (druhý obrázek ).

V tomto případě je zaručený spolehlivý přeskok jisker v obou válcích i při změně izolačních vlastností některé ze svíček. Tyto změny jsou obvykle způsobeny usazením nežádoucích produktů  ( vzniklých při spalování ) na izolátoru svíčky. Totéž platí i pro jednoválcové terénní stroje s dvojitým zapalováním. Dobré výsledky s impregnací zapalovacích cívek epoxydovými  pryskyřicemi budou uplatněny i u zapalovacích cívek i pro soutěží či terénní motocykly.

Závěr 

Z výsledku závodní sezóny 1960 lze říci, že akumulátorové zapalování se u nových závodních motocyklů plně osvědčilo. Rovněž je možno konstatovat, že při použití akumulátorového zapalování jsou dříve odhaleny některé nedostatky strojů, které způsobují jejich nadměrné chvění. Chvění totiž vždy nepříznivě ovlivňuje činnost akumulátorového zapalování. Při použití zapalovacího magnetu tomu tak není a proto zůstávají skutečné příčiny poruch motorů déle utajeny a objevují se pak i nepředpokládané poruchy  zapalovacích magnetů.

Vzrůstající výkony závodních strojů kladou na konstrukci a výrobu motorů stále větší požadavky. Použití akumulátorového zapalování u těchto strojů s abnormálními pracovními podmínkami je vhodnou příležitostí k získání cenných zkušeností a ověření nových nových konstrukčních směrů i prvků. Tyto zkušenosti lze plně uplatnit u zapalovacích přístrojů sériově vyráběných a tak dosáhnout jejich maximální životnosti a spolehlivosti.

Zdroj: n.p. PAL- Magneton

 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.