Modely aut a motorekRetro svět

Zetor 2011 – další typ unifikované řady traktorů

Návštěvníci III. mezinárodního veletrhu v Brně mohli zhlédnout další typ unifikované řady traktorů – Zetor 2011 (obr. 1 a 2). Tento nejvýkonněji nejslabší typ unifikované řady traktorů je odvozen od typu Zetor 3011. 

Je určen pro všechny zemědělské práce, zejména pro práce kultivační. Možno říci, že plně nahradí a v některých, zejména provozně ekonomických parametrech, předčí typ Zetor 25. 


Protože je koncepčně téměř stejný s traktorem Zetor 3011, který byl již zevrubně popsán na našich stránkách zde, omezují se autoři tohoto článku v popisu traktoru jen na detaily, jimiž se typ Zetor 2011 liší od typu Zetor 3011.

MOTOR

Motor traktoru Zetor 2011 je řadový, vodou chlazený dvouválec, s přímým vstřikem paliva do komůrek vytvořených v pístu . Je odvozen od motoru Zetor 3011 již sériově vyráběného a je v pořadí co do konstrukce a zavedení do sériové výroby druhým reprezentantem unifikované řady. Délka motoru včetně příslušenství (čistič vzduchu, chladič vody) a motorové spojky, je 1044 mm. Maximální výška je 846 mm a maximální šířka 496 mm; tyto dimenze jsou stejné pro všechny motory unifikované řady. Rovněž připojovací rozměry na zadní a přední přírubě motoru jsou u všech motorů unifikované řady stejné.

Při konstrukci motorů unifikované řady bylo dbáno na to, aby byl co největší počet schodných  – unifikovaných součástí. Výsledkem úsilí pracovníků Výzkumného ústavu traktorů je, že písty s pístními kroužky, ojnice, vložené válce, tenkostěnné ložiskové pánve hlavních i ojničních čepů, čističe mazacího oleje a paliva, celá skupina rozvodového mechanismu (kromě vačkového hřídele), hlava válce, vstřikovací trysky, dvouúčelová motorová spojka a tlumič výfuku jsou tvarově a materiálově shodné a tedy vyměnitelné u všech typů unifikované řady. Teprve zavedením všech typů unifikované řad traktorů do výroby a provozu se v plné šíři projeví  výhoda a správnost této koncepce nejen u výrobců, ale i u uživatelů.

Původní konstrukce motoru nedovolila z prostorových důvodů zabudovat kompresor vzduchu, který (jak se ukázalo z požadavků našich i zahraničních spotřebitelů) je stále více žádán. Iniciativou pracovníků Výzkumného ústavů traktorů a národního podniku Motorpal – Jihlava (který vyvinul v krátké době nový typ přírubového vstřikovacího čerpadla, připevněno k bloku motoru třemi šrouby), se podařilo získat potřebné místo pro kompresor při vyhovujícím manipulačním prostoru pro kompresor i vstřikovací čerpadlo. Výhoda použití přírubového čerpadla se projeví snížením hlučnosti motoru (odpadne hlavní činitel hluku – křížová spojka); při tomto uspořádání je zaručena i přesnější souosost vstřikovacího čerpadla s hřídelem pohonu. Dopravní  (podávací) čerpadlo s hrubým čističem paliva jsou u typu Zetor 2011 připevněny přímo na vstřikovacím čerpadle (například u typu Zetor 3011 je dopravní čerpadlo umístěno na předním víku motoru), takže odvzdušňování palivového systému ruční pumpičkou, jež je součástí dopravního čerpadla, je pohodlnější.

Rovněž výměna dopravního čerpadla v případě event. poruchy je snadnější.

Toto nové uspořádání pohonu vstřikovacího čerpadla bude postupně rozšířeno i pro další motory unifikované řady (Z-3011 a Z-4011), čímž se ještě zvýší jejich unifikovanost.

Mazací systém u typu motoru Z 2001 je shodný s typem motoru Z 3001. Čerpadlo mazacího oleje se liší jen šířkou čerpacích ozubených kol; těleso a víko čerpadla a způsob připojení jsou pro všechny typy motorů unifikované.

Čistič vzduchu, umístěný na konzole přední nápravy, má stejné připojovací rozměry i princip filtrace (cyklonový předčistič + vlastní čistič s olejovou náplní) jako typ Zetor 3011.

PODVOZEK 

Přední náprava je obdobné konstrukce jak u traktoru Zetor 3011; umožňuje změnu rozchodu  a je výkyvná na čepu uloženém v konzole připevněné k přední k přední stěně motorové skříně. Nástavce přední nápravy dovolují měnit světelnost při přestavení standardního provedení traktoru na modifikaci kultivační  se světlostí 460 mm. Traktory Zetor 2011 – standard jsou vybaveny neodpérovanou přední nápravou; na přání může být montovaná i přední náprava odpérovaná. Přední náprava je odpérovaná válcovou pružinou ve svislých čepech. Do kol možno namontovat přídavná závaží. Přední kola mají rozměr 5,50 – 16″ na ráfcích 3,50 D x 16″. Pneumatiky se hustí na tlak 1,75 atp.

Koncepce převodovky je stejná jako u traktoru Zetor 3011. Je uspořádaná jako jeden celek se spojkovou skříní. Převodových stupňů je 10+2, tj. 5 silničních +1 zpáteční a 5 redukovaných +1 redukovaná zpáteční.  Rozsah rychlostí je od 1,02 do 21,6 km/h. Řazení rychlostní redukce, vývodového hřídele a hydrauliky je jednoduché; děje se pomocí tří řadicích pák. Traktor je vybaven vývodovým hřídelem pro pohon zemědělských a jiných strojů.

Přenos výkonu od motoru je uspořádán dvěma způsoby;

a) od dvojité motorové spojky převodem je dosaženo normalizovaných otáček vývodového 545 /1min;

b) výkon se přenáší přes jednotlivé převodové stupně:

Převodový stupeň Otáčky (1/min)
I. 199,9
II. 298,7
III. 395,3
IV. 632,0
V. 1023,3
zpětný chod 282,4

Vývodový hřídel je možno použít také pro pohon  přívěsu  s poháněnou nápravou. Čerpadlo hydrauliky je možno pohánět ať se vývodový hřídel otáčí, nebo je v klidu.

Na převodovku je napojena skříň hlavního převodu, ve které je umístěn diferenciál s uzávěrkou diferenciálu, čelisťové hydraulické brzdy a brzdy pásové – mechanické. Aby  bylo možno brzdit jen jedno kolo nezávisle na druhém, je do hydraulického okruhu zařazen přepínač hydraulických brzd. Všechny traktory Zetor 2011 pro tuzemsko jsou vybaveny vzduchovým tlakovým brzdícím zařízením pro brzdění přívěsů.

Ke skříni hlavního převodu jsou stejným způsobem jako u traktoru Zetor 3011 přišroubovaná pouzdra zadní nápravy a portály, jejichž natočením současně s vertikálním posunutím otočných čepů předních kol lze měnit světlost traktoru.

Zadní pneumatiky standardního provedení 10-24″ jsou namontovány na ráfky typu Wide Base W 9×24″. Pneumatiky pro orbu se hustí na tlak 0,8 – 1,0 atp, pro dopravu na 1,5 atp. Kultivační modifikace Zetor 2011 je vybavena pneumatikami 8-28″ s ráfky W 7×28″. Přední i zadní pneumatiky jsou opatřeny zemědělským profilem. Rozchod předních i zadních kol je možno měnit obdobným způsobem v rozmezí, jak bylo popsáno u traktoru Zetor 3011.

Technická data traktoru Zetor 2011 (orebné provedení)

Hlavní rozměry:

Největší délka (mm) 2980
Největší šířka (při rozchodu zad. kol 1350 mm (mm) 1620
Výška k hornímu okraji volantu (mm) 1455
Nejmenší světlost pod traktorem (mm) 360
Výška tažné výkyvné lišty od země (mm) 310
Rozvor (mm) 1745
Vzdálenost těžiště od zadní nápravy (mm) 568
Nejmenší poloměr otáčení (bez přibrzděného jednoho kola) (m) 3,2
Průchodnost při otáčení (bez přibrzděného jednoho kola) (m) 6,6
Délka zorného pole před kapotou traktoru (mm) 4350

Váhy:

Váha traktoru ve standardním provedení (bez zvl. příslušenství) (kg) 1300
Váha závaží předních kol (kg) 90
Váha závaží zadních kol (kg) 220

Tahová síla a výkon:

Max. tahová síla traktoru na háku (kg) 1100
Výkon na řemenici (k) 19,5

Náplně:

Motor – mazací olej (l) 4,8
Převodovka a hydraulické zařízení (l) 16
Palivová nádrž (l) 40
Chladicí systém (l) 7,5
Motor 2001:

Druh motoru – naftový s přímým vstřik. čtyřdobý, řadový, rozvod OHV

 Počet válců 2
Vrtání/zdvih (mm) 95/110
Obsah válců (cm³) 1560
Výkon motoru na brzdě při 2000 ot/min (s přísl.) (k) 22
Jmenovité otáčky (1/min) 2000
Stupeň komprese 17
Předstih vstřiku 18° před HÚ
Tryska DOP 16OS 625-43
Otevírací tlak (at) 160
Pořadí vstřiku 1-2
Vstřikovací čerpadlo PP 2A 8P 315 g

Mazací systém:

 • Tlak oleje motoru – 2±4 at při 2000 ot/min a teplotě oleje 80° C

Dvouúčelová spojka:

 • Typ – suchá, dvoudisková. Průměr obložení 280 mm.

Převodovka:

 • Typ – kola přesuvná, pětistupňová převodovka s možností zařazení redukce. První dva stupně jsou redukované (tzv. plazivé).

Počet převodových stupňů – dopředu 10, dozadu 2.

Rychlosti:

Normální (km/h) Redukované (km/h)
I. 4,27 1,02
II. 6,1 1,48
III. 8,3 2,03
IV. 13,3 3,24
V. 21,6 5,24
zpáteční 5,94 1,45

Řemenice:

 • Umístění  – vzadu s možností pootočení o 180°
 • Rozměry – průměr 300 mm, šířka 120 mm
 • Otáčky – 974 ot/min při 2000 ot/min motoru
 • Obvodová rychlost řemenice – 15 m/s při 2000 ot/min motoru.

Hydraulické zařízení:

Pracovní tlak (at) max. 120
Počet otáček čerpadla při 2000 ot/min motoru (1/min) 1200
Výkon čerpadla při 1200 ot/min a tlaku 100 at (l/min) min. 20
Výkon čerpadla bez taku (l/min) 24
Průměrná objemová účinnost 0,9
Zvedací síla na konci táhel hydraulického zařízení (kg) min 750
Zvedací síla na konci ramen (délka 320 mm) (kg) min. 1300
Nastavení pojišťovacího ventilu v rozvaděči pro protiskluzové zařízení (at) 40
Pracovní kapalina olej N8A – v zimě
olej N12A – v létě
Pracovní teplota (°C) -10 ± +80
Doba zvedání nářadí (s) 1,5 ± 2,5
Množství odebraného oleje pro vnější okruh (l) 7

Připojovací tažné zařízení:

 • Tažný hák a tažná výkyvná lišta – stavitelná do pěti poloh.

Přední náprava:

 • Typ – neodpérovaná, se stavitelným rozchodem kol, možnost nastavení rozchodu – 1275 – 1575 – 1750 mm.

Zadní náprava:

 • Typ – pevná, stavitelný rozchod po 75 mm v rozmezích 1275 až 1800 mm.

Ráfky a pneumatiky:

 • Přední kola – ráfek 3,50 D x 16″, pneu 5,50 – 16″.
 • Zadní kola orebná – ráfek W 9 x 24″, pneu 10-24″.
 • Zadní kola kultivační – ráfek W 9 x 24″, pneu 10-28″.

Elektrické zařízení:

 • Akumulátorová baterie – 12 V, 6 SST, 95 Ah.
 • Dynamo – 12 V 150 W.
 • Spouštěč – 12 V 1,8 k.

Psalo se v roce 1962

Zdroj: MZ

Nezapomeňte prosím ohodnotit článek, děkuji. 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *