Radíme siRetro svět

Technická údržba traktoru Zetor 25

Mezi nejvíce používané kolové traktory v našem zemědělství patří traktory Zetor 25. Připravili jsme přehled základních úkonů jejich směnové technické údržby. 

Před započetím práce překontrolujeme především stav nářadí ve skřínce .

Dále kontrolujeme stav oleje v klikové skříni motoru (obr.1) a doplníme jej do výše horní rysky na měrce. Motor traktoru nejdříve zastavíme a teprve  za chvíli zkontrolujeme výšku hladiny, protože při chodu je olej zpěněn a hladina dosahuje zdánlivě výše. Nesahá-li hladina oleje ke spodní rysce na měrce , nesmí se s traktorem pracovat. Nový olej se doplňuje výhradně přes nálevku se sítkem (obr. 2).

Po té se kontroluje množství vody v chladiči; doplňuje se jen měkká voda. Nesmí být studená, zvláště, je.li motor zahřátý. Před směnou rovněž kontrolujeme těsnost vodního, palivového a olejového potrubí a těsnost čističe vzduchu. Netěsná místa poznáme nejlépe podle toho, že se na nich ve zvýšené míře usazuje prach.

Dále patří do směnové technické údržby kontrola stavu oleje v čističi vzduchu (obr. 3) Obsahuje-li olej v jímce velké množství usazenin, vyleje se do nádoby. Jímka se pak vymyje naftou a do sucha se vytře. Pak se do ní naleje přefiltrovaný upotřebený motorový olej.

 
Při kontrole elektrické výzbroje a zapojení si všimneme dynama regulátoru, spouštěče, vedení, žhavících svíček a osvětlení. Zásadně není dovoleno vkládat na místo pojistek silnější dráty. Při kontrole elektrické výzbroje se rovněž přesvědčíme o správné funkci elektrických přístrojů na přístrojové desce.

 

Napnutí řemene ventilátoru a dynama se kontroluje tlakem prstu uprostřed řemene (obr. 4). Průhyb má být max. 15 mm.

Dále se kontrolují hlavní spoje a šrouby vnějších upevnění.

Pokud jde o pneumatiky, kontrolujeme jejich nahuštění (u předních kol 2,5 atp při jízdě po silnici, 2 atp při práci na poli; u zadních kol 2 atp při jízdě po silnici, 1 atp při práci na poli). Zároveň kontrolujeme stav pneumatik.

Mezi další úkony patří kontrola a seřízení spojky, nožní a ruční brzdy.

Konečně se traktor promaže podle mazacího plánu;

ZETOR 4011 MAZACÍ PLÁN

 1. čep přední nápravy (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 00 (obr.5);
 2. svislý čep předního kola(dvě mazací místa) se maže automobilovým tukem č. 00 (obr. 6);
 3. čep rozpěrné tyče (u novějších typů čep vidlice rozpěrné tyče) se maže automobilovým tuk č. 00 (obr. 7);
 4. čep páky řízení (dvě mazací místa) se maže automobilovým tukem č. 00;
 5. čep řídící tyče (dvě mazací místa) se maže automobilovým tukem č. 00 (obr. 8);
 6. páka řízení (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 00;
 7. čep výztuhy přední nápravy (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 00 (obr. 9);
 8. ložiska vodního čerpadla  (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 4 (obr. 10);
 9. do klikové skříně se leje motorový olej (viz text vpředu);
 10. skříň řízení (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 2;
 11. do čističe vzduchu se dává olej (viz text vpředu);
 12. tlačné ložisko spojky (jedno mazací místo) se maže motorovým olejem (obr. 11);
 13. vypínací hřídel spojky (jedno mazací místo) se maže automobilovým tukem č. 00 (obr. 12)

Je dlužno upozornit, že před každým mazáním se musí maznice očistit od nánosu prachu a bláta, aby s mazacím tukem nevnikly na třecí plochy nečistoty, které by mohly způsobit zvýšené otírání těchto ploch.

Dále se při směnové údržbě očistí, seřídí a promaže závěsné nářadí a překontroluje  se činnost zvedacího hydraulického zařízení.

Asi po 4-5 hodinách práce se znovu kontroluje stav oleje v klikové skříni motoru, množství vody chladiči, těsnost vodního, palivového a olejového potrubí, hlavní spoje a šrouby a nahuštění pneumatik.

Po skončení směny je věcí každého dobrého traktoristy očistit traktor od prachu a bláta. Klesne-li v zimě teplota pod bod mrazu, je po zastavení motoru vypustit vodu z chladiče, nejlépe do připravené nádoby, neboť jde o měkkou vodu, kterou znovu použijeme. (pozn. Tomuto úkonu se vyhneme, použitím nemrznoucí směsi do chladiče).

Psalo se v roce 1959

Zdroj: MZ

 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

3 komentáře: „Technická údržba traktoru Zetor 25

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *