Retro svět

Traktor Zetor 3011 – nový výrobek československého traktorového průmyslu

NOVÝ TRAKTOR  ZETOR 3011

Zetor 3011 bez budky

Nový traktor a jeho určení

V říjnu minulého roku byla zahájena v n.p. ZKL Brno výroba nových traktorů, které jsou prvním typem z unifikované řady. Během IV. čtvrtletí 1960 bylo vyrobeno 500 těchto traktorů a v roce 1961 již pokračuje hromadná výroba.

Při konstrukci jsme vycházeli z dosavadních zkušeností z výroby, montáže, provozu a z obsluhy dosud vyráběných traktorů a současně jsme přihlíželi k možnosti co nejširšího použití. Hlavním naším cílem bylo dosáhnout co největšího počtu shodných součástí, snížení váhy a dosažení parametrů světové úrovně. Jako základ celé řady byl určen kolový traktor 3011, který má nahradit typ Zetor 25 A a Zetor 25 K.Nový traktor se koncepčně liší od dosud vyráběných typů, aby bylo možno vyhovět požadavkům  jak agrotechnickým, tak požadavkům zahraničního trhu. Z agrotechnického hlediska je požadováno, aby měl traktor větší výkon a dostatečnou adhezní váhu pro vykonávání těžkých polních prací a na druhé staně je kladen požadavek, aby byl lehký pro práce kultivační a měl malý měrný tlak na půdu. Tyto protichůdné požadavky se nám podařilo vyřešit tak, že vlastní váha traktoru je co nejmenší a pro těžší práce je možno traktor vybavit potřebným závažím. Současně vyžaduje potřeba zemědělství, aby naše  JZD měla k dispozici větší počet traktorů různých výkonnostních kategorií pro ekonomické zvládnutí všech zemědělských prací.

Proto byly ve výzkumném ústavu traktorů ze základního typu odvozeny také kolové traktory Zetor 2011 s výkonem 22 koní a Zetor 4011 s výkonem 45 koní a dále různé modifikace od všech  tří typů, jako poháněná přední náprava, polopás, pásový traktor a další.Konstrukčně jsou tyto traktory zařazeny do skupiny  traktorů univerzálních  se zvláštním zřetelem  k zemědělským potřebám.

U všech nově navržených traktorů a u jejich modifikací jsme sledovali  tyto hlavní technicko-ekonomické ukazatele:

 1. Maximální množství stejných (unifikovaných) a technologicky podobných součástí.
 2. Zmenšení celkového počtu součástí při zachování funkcí  a spolehlivosti traktoru.
 3. Zmenšení sortimentu a druhu materiálu.
 4. Maximální použití nových hmot.
 5. Úspora materiálu a snížení výkonové váhy.
 6. Malá pracnost možnost zavedení moderní technologie a hromadné výroby.
 7. Zmenšení sortimentu náhradních dílů.
 8. Zjednodušení montáže a údržby.
 9. Plné využití traktoru v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a v dopravě.
 10. Zlepšení podmínek pro řidiče, zvětšení stability traktoru, dobrý výhled, zjednodušení ovládání, účelné řešení sedadla a prostoru kabiny.
 11. Obohacení domácího i zahraničního trhu o nejvíce potřebné a žádané traktory.
Zetor 3011 s budkou

Popis traktoru Z 3011

Nový základní typ Zetor 3011 je dopravní a orebný traktor, který velmi jednoduchou úpravou, tj. natočením portálů  a přestavením výšky přední nápravy, možno přeměnit na kultivační, který má označení Zetor 3012.

Vzájemně se oba typy od sebe liší pouze rozdílnými rozměry plášťů a přizpůsobenými ráfky.

Pro unifikovanou řadu traktorů připravil současně Výzkumný ústav traktorů novou unifikovanou řadu motorů.

Motor Z 3001

Základním typem je tříválcový naftový motor chlazený vodou Z 3001, s přímým vstřikem paliva. Od něho jsou odvozeny vodou chlazené motory Z 2001 jako dvouválec  a Z 4001 jako čtyřválec.

Nová unifikovaná řada traktorů a motorů se liší od dřívějších traktorů u nás vyráběných, tak i po stránce technologické.

Zásadně jsme sledovali základní myšlenku dodržení celkové unifikace jak u jednotlivých typů, tak i u typů odvozených. Současně vyráběné traktory nevyhovují některými svými parametry nynějšímu stavu vývoje moderních traktorů. Týká se to především celkové váhy a některých funkcí.

Jedním z činitelů, který pomáhá snížit váhu, je rychloběžný motor. Vysoké otáčky motoru umožňují přenést velký výkon při menším kroutícím momentu, což dovoluje slabší dimenzování spojky, převodovky a jiných součástí traktorů.

Za nynějšího stavu techniky je rentabilnost výroby podmíněná plným využitím automatizace a mechanizace výroby. Z těchto důvodů bylo konstrukční úsilí zaměřeno také k tomu, aby vše všechny typy měly co největší počet společných součástí, což umožní zavést automatické a poloautomatické linky. Také některé rozdílné součásti jsou navrženy tak, aby je bylo možno vyrábět po malé úpravě na stejném výrobním zařízení.

Základní, střední typ unifikované řady traktorů je orebný traktor Zetor 3011. Jeho technická data jsou uvedena na konci článku. 

Uchycení motoru je přírubové a vyplývá z celkové samonosné koncepce traktoru. Maximální šířka motoru nepřesahuje 480 mm.

Kliková skříň je samonosné konstrukce, značně protažená pod dělící rovinu, dole otevřená. Stěny mají tloušťku jen 7 mm, ale vhodné žebrování zajišťuje potřebnou tuhost celého odlitku. Na přední straně skříně jsou zavrtané šrouby pro uchycení konzoly přední nápravy, na stěně setrvačníku je skříň vyvedena v přírubu, která slouží k uchycení na skříň spojkovou. Uložení klikového hřídele je kluzké, jako hlavní ložiska jsou použity tenkostěnné ocelové pánve s výstelkou o tloušťce 0,5 mm z olovnatého bronzu. Také axiální ložisko je navrženo jako tenkostěnný kroužek se stejnou výstelkou, jako hlavní ložiska. Při zavedení sériové výroby těchto ložisek lisováním z pásu představuje snížení ceny asi na 20% výrobní ceny ložisek dosud užívaných. Použití tenkostěnných pánví u hlavních a ojničních ložisek stejně tak jako u axiálního ložiska, umožňuje snadné provádění generálních oprav, pouze jejich výměnou. Není tedy zapotřebí mechanicky upravovat kluzké plochy na vyvrtávacím stroji, jako tomu bylo u motoru dosud vyráběných. Válcové vložky v klikové skříni jsou mokré, na spodní části utěsněné dvěma gumovými kroužky. Do skříně se vsunují shora. Každá válec je shora uzavřen samostatnou motorovou hlavou, přitaženou ke skříni čtyřmi šrouby. Pod každou hlavu se vkládá metaloplastické těsnění, které utěsňuje spalovací prostor a průchozí kanály vody. Přední hliníkové víko kryje celý rozvod a nese dopravní čerpadlo, které je poháněno čelní vačkou na poháněcím kole kompresoru a vstřikovacího čerpadla. Na předním víku je umístěn rovněž převod počítače motohodin, který je umístěn v kombinované přístrojové desce. Z předního víka vychází rovněž nalévací hrdlo, které současně slouží k odvzdušnění klikové skříně. Zadní víko je rovněž hliníkové a spodní víko, jako plechový výlisek, tvoří dno pro olejovou náplň. Je opatřeno vypouštěcí zátkou s magnetickou vložkou. Na zadní přírubě motorové skříně je připojen spouštěč.

Schématický řez traktorem Zetor 3011
 1. Motor s výkonem 30 k;
 2. čistič vzduchu;
 3. chladič;
 4. vodní čerpadlo;
 5. náhon se dvěma řemeny;
 6. olejové čerpadlo;
 7. palivový čistič;
 8. mokrý karter;
 9. akumulátorová baterie;
 10. dvojitá spojka;
 11. ruční akcelerační páka;
 12. přístrojová deska;
 13. páka ruční brzdy;
 14. páčka řazení náhonu;
 15. přepínač hydraulických brzd;
 16. sedadlo;
 17. olejové čerpadlo hydraulického zařízení;
 18. vývodový hřídel;
 19. diferenciál;
 20. pracovní válec hydraulického zařízení;
 21. závěs pro přívěsy;
 22. ovládací páka vnějšího okruhu hydraulického zařízení;
 23. ovládací páka vnitřního okruhu hydraulického zařízení;
 24. směrová světla.Klikový hřídel z legovaného materiálu a povrchově kalenými hlavními a ojničními čepy je uložen na čtyřech dvoudílných kluzkých, tenkostěnných ložiscích. Na prvním a šestém rameni je proti závaží. Na předním konci hřídele je připevněn roztáčecí ozubec pro ruční protáčení motoru. Ojnice jsou rovně dělené, ojniční šrouby průchozí s centrální plochou v dělící rovině, s korunovou maticí pojištěnou závlačkou. Stejně jako u hlavních ložisek je použito tenkostěnných ložiskových pánví s výstelkou z olovnatého bronzu. Píst je vylehčené konstrukce se třemi těsnícími a dvěma stíracími kroužky. Ve dnu pístu je vytvořena komůrka jako otevřený centrický spalovací prostor původní konstrukce s kontinuálním prouděním. Setrvačník má nalisovaný ozubený věnec a je řešen pro přichycení dvojité spojky. Přichycen je třemi šrouby a dvěma kolíky k přírubě klikového hřídele. Pro kontrolu počátku vstřiku paliva jsou jsou na obvodu setrvačníku rysky označené číslicemi 0 až 18, vztahují se k horní úvrati prvního válce a k nastavení počátku vstřiku paliva.

Rozvod je proveden jako OHV. Vačkový hřídel je umístěn na pravé straně motoru ( ve směru jízdy ) a je uložen přímo v klikové skříni. Rozvodová kola mají šikmé ozubení pro zmenšení hluku. Zvedátka jsou lisovaná a uloženy rovněž přímo ve skříni. Zvedací tyčky jsou duté a vede se jimi olej pro mazání vahadel a ventilů. Dekompresor, kterým se ovládají zvedací tyčky sacích ventilů, usnadňuje spouštění; je ovládán lankem z místa řidiče.

Hlava je poměrně nízká, pro každý válec samostatná, vybavená vlastním hliníkovým krytem vahadel. Sací ventil má větší průměr pro zajištění lepšího plnění. Výfukový ventil má stopku s větším průměrem (Ø 10 mm) pro lepší odvod tepla. Uspořádání výfukového ventilu jako volného, s možností otáčení, zabraňuje zapékání a současně zaručuje dobrý stav výfukového sedla i po delší době běhu motoru. Sací kanál je proveden s tangenciálním vstupem a zaručuje dobré promísení vzduchu se vstříknutým palivem. Vstřikovač, do kterého se montuje prodloužená tryska, je snadno přístupný, bez demontáže krytu vahadel. Upíná se pomocí třmenu dvěma šrouby. Chladící voda se převádí do každé hlavy dvěma otvory přímo z klikové skříně. Voda prochází celou hlavou od výfukového kanálu a je odváděná potrubím na straně sacího kanálu. Hlava je řešena tak, aby na ní nebyly kouty pro tvoření páry. K motorové skříni je každá hlava připojená čtyřmi šrouby. Kozlík vahadel je připevněn k hlavě dvěma kolíky a šroubem, který současně slouží k přichycení krytu vahadel. Vůli vahadel je možno seřizovat seřizovacím šroubem a maticí přímo na vahadlech.

Při pohledu ve směru jízdy jsou výfukové kanály vyvedeny na levou stranu. Tím je dáno také umístění vlevo, což umožňuje řidiči lepší výhled při práci.

Nucený oběh vody zajišťuje odstředivé vodní čerpadlo, upevněné na horní části přední stěny motorové skříně. Je poháněno současně s dynamem dvěma klínovými řemeny od řemenice na klikovém hřídeli. Na náboji řemenice je upevněn křídlový větrák. Je zakryt sběračem vzduchu, upevněným na chladiči. Obsah chladícího systému je 9,75 litru. Teplota vody se automaticky reguluje termoregulátorem.  Ze skříně čerpadla vstupuje voda otvory v čelní stěně klikové skříně do prostoru kolem vložek válců. Otvory pak postupuje z klikové skříně do hlav a vodním potrubím se vrací přes termoregulátor do vodního čerpadla buď přímo nebo přes chladič. Teplota chladící kapaliny se během provozu se kontroluje dálkovým teploměrem, zabudovaným do odtokového potrubí.

Mazání motoru je tlakové, oběžné, s mokrou skříní. Jednostupňové zubové čerpadlo umístěné na třmenu prvního ložiska saje olej přes sací koš ze spodní části motorové skříně a tlačí jej potrubím přes dvojitý čistič do hlavního olejového kanálu. Odtud se olej přivádí čtyřmi mazacími kanály na čep váčkového hřídele a na hlavní ložiska. Vrtanými kanálky  v klikovém hřídeli se dostává olej na ojniční ložiska. Z hlavního olejového kanálu se přivádí olej také na zdvihátka a odtud přerušovaně dutými zvedacími tyčkami k vahadlům ventilů v hlavě. Z hlavy pak stéká olej kolem zvedacích tyček zpět do skříně. Pro uklidnění hladiny je spodní víko rozděleno krycím plechem. Tlak oleje během provozu kontroluje tlakový spínač, zamontovaný do hlavního olejového kanálu. Jakmile tlak oleje dosáhne předepsané výše, rozsvítí se na přístrojové desce zelené kontrolní světlo. Výška hladiny oleje se kontroluje měrkou na levé straně motoru (ve směru jízdy). Měrka má dvě rysky značící maximální a minimální výšku hladiny.

Vlastní čistič oleje sestává z hrubého plnoprůtočného čističe označeného číslem 1 a z jemného čističe označeného číslem 2. Hrubým čističem protéká všechen olej, kdežto jemným prochází jen část oleje a otvorem se vrací do klikové skříně. Hrubá i jemná část čističe je složená z vložek z uzavřených pletivových disků. V olejovém okruhu je zařazen redukční ventil, který udržuje stálý, předepsaný tlak v mazacím systému. Není stavitelný a je dán konstrukcí. V okruhu je také zařazen stavitelný pojistný ventil a je ze závodu nastaven na vyšší tlak, než je v mazacím systému. Pojistný ventil se otevře v případě ucpání čističe, takže olej je tlačen do hlavního olejového kanálu přímo a nedojde k zadření motoru. Měrná spotřeba oleje je minimální.

Z palivové nádrže se vede nafta potrubím, opatřeným uzavíracím kohoutem, přes usazovací čistič k dopravnímu čerpadlu. Odtud je dále dopravovaná přes dvojitý čistič paliva do vstřikovacího čerpadla, které vytlačuje naftu vstřikovacími trubkami do vstřikovačů. Přebytečná nafta od vstřikovacího čerpadla a vstřikovačů se odvádí potrubím zpět do palivové nádrže.

K usnadnění startu slouží případné startovací zařízení na obohacení dávky. Čerpadlo je vybaveno mechanickým výkonnostním regulátorem a je přichyceno na konzole vstřikovacího čerpadla, která je přišroubovaná na boku klikové skříně. Maximální přeběhové otáčky motoru jsou 2200 ot/min. Maximální kroutící moment je při 1400 ot/min, což se velmi příznivě projevuje v dopravě a v práci traktoru. Dodávka paliva se reguluje buď ruční pákou pod volantem nebo nožním pedálem.

S poháněcím hřídelem je vstřikovací čerpadlo  spojeno stavitelnou křížovou spojkou.

Dopravní čerpadlo CD 18 B je umístěno na předním víku klikové skříně a pohání je čelní vačka rozvodového kola.

Čistič paliva je dvojitý a je upevněn na levé straně motoru (ve směru jízdy). Jako filtračních elementů je  v obou stupních použito vložek různé filtrační schopnosti. Vložka pro hrubé čištění je označena číslem 1 shodně s číslem na držáku čističe. Obdobně je označena vložka jemného čističe, číslem 2.

Kompresor je umístěn přímo na klikové skříni a je určen pro vzduchotlaké brzdící zařízení přívěsů a k plnění pneumatik. Kompresor je jednoválcový, vzduchem chlazený, poháněný výstředníkem uloženým na hřídeli pohonu vstřikovacího čerpadla. Klikový mechanismus se maže olejovou mlhou, rozprášenou z klikové skříně. Zapíná se zubovou spojkou pomocí páčky při snížených otáčkách motoru. Při zapínání nebo vypínání je třeba nadzvednout pojistku, která zajišťuje správnou polohu páčky.

Dvojitá spojka patří ke standardnímu vybavení traktoru a je vestavěna přímo do setrvačníku, Skládá se z lamely pro pojezd traktoru a z lamely pomocného pohonu. Obě spojky se vypínají pedálem ovládaným levou nohou řidiče. Při první fázi sešlápnutí vypne se nejprve spojka pojezdová, při dalším úplném vyšlápnutí vypne se spojka pomocného pohonu, přičemž spojka pro pojezd zůstává stále vypnuta. Postupného vypínání je dosaženo přesázením vypínacích páček.

Dvojitá spojka, převodovka a skříň hlavního převodu.
 1. klikový hřídel;
 2. setrvačník;
 3. věnec setrvačníku;
 4. lamela pojezdové spojky;
 5. lamela spojky pomocného náhonu;
 6. tlačný věnec spojky;
 7. pružina spojky;
 8. víko spojky;
 9. vypínací páčka pojezdu;
 10. vypínací páčka pomocného náhonu;
 11. převodová skříň;
 12. hřídel spojky pojezdu;
 13. hřídel spojky pomocného náhonu;
 14. vysouvací objímka spojky;
 15. vypínací vidlice spojky;
 16. vratná vysouvací objímky;
 17. kola stálého záběru;
 18. převodový hřídel;
 19. kolo druhého a prvního rychlostního stupně;
 20. kolo čtvrtého a třetího rychlostního stupně;
 21. kolo zpětného chodu;
 22. drážkový hřídel;
 23. přesuvné kolo první a zpáteční rychlosti;
 24. přesuvné kolo druhé a třetí rychlosti;
 25. přesuvná spojka čtvrté a páté rychlosti;
 26. kola stálého záběru redukce;
 27. dutý hřídel redukce;
 28. přesuvné kolo redukce;
 29. hřídel pastorku;
 30. vývodový hřídel;
 31. přesuvné kolo vývodového hřídele;
 32. přesuvné hnací kolo hydrauliky;
 33. víko převodovky;
 34. řadicí páka;
 35. řadicí páka redukce;
 36. pojistka;
 37. vidlice přesuvného kola vývodového hřídele;
 38. vidlice hlavního převodu;
 39. skříň hlavního převodu
 40. pastorek;
 41. talířové kolo;
 42. planetové kolo;
 43. satelit;
 44. zátka plnícího otvoru;
 45. kontrolní měrka oleje.

Čistič vzduchu je umístěn pod kapotou před chladičem, takže vůbec nepřekáží výhledu řidiče. Skládá se z cyklonového  předčističe a z vlastního čističe vzduchu s olejovou náplní a má účinnost více než 99%. Nasávaný vzduch vstupuje tangenciálně do pláště cyklonového předčističe čtyřmi vstupními otvory, které jsou kryty snímatelným síťovým košem. Těžší zrna prachu jsou setrvačnou silou v rotujícím proudu vzduchu vháněny otvorem do zásobníku, kde se usazují. Proud vzduchu, zbavený hrubých nečistot, prochází vstupním hrdlem a hrdlem vložky do lopatkového rozvaděče, který je částečně ponořen v olejové náplni čističe.  Zde je vzduch zbavován dalších nečistot. Proud vzduchu strhává s sebou olej a zaplavuje jím síto odrazového talíře. Vytvořená olejová mlha se odlehčuje na povrchu vložky čističe od vzduchu, který prochází dále vložkou, kde se zbavuje dalších nečistot a oleje. Odtud proudí čistý vzduch otvorem ve víku vložky do prostoru víka čističe a vyúsťovacím hrdlem do sacího potrubí motoru. Celý čistič vzduchu je uchycen na držáku čističe šrouby. Dokonalá filtrace vzduchu, oleje a paliva se projevuje velmi příznivě na životnosti, neboť opotřebení motoru ve srovnání se staršími typy je minimální.

Chladič trubkové konstrukce je umístěn před motorem. Za chladného počasí možno dosáhnout zvýšené teploty chladící kapaliny vytažením clony před chladičem. Množství proudícího chladícího vzduchu je možno dále regulovat počtem plechových listů, které se připevňují na náboj řemenice. Prostor, ve kterém se křídla větráku pohybují, je chráněn ochranným plechem, který současně tvoří sběrač vzduchu.

Zetor 3011, přední náprava, přední světla, Zetor 3011 motor, volant , Zetor přední pneu
Přední náprava Zetor 3011

Přední náprava je řešena tak  aby umožňovala snadnou změnu rozchodu, je výkyvná a lze jí použít jak pro pevné, tak i pro odpérované nástavce předních kol. Přední náprava trubkové konstrukce má šípovitý tvar proto, aby bylo možno ponechat stejnou délku táhel řízení pro nejužívanější rozchody kol, tj. 1275 a 1575 mm. Náprava je zavěšená výkyvně na čepu, který je uložen v konzole připevněné k přední stěně motorové skříně. Výkyv náprav 20º na každou stranu je omezen dvěma gumovými narážkami upevněnými na bocích konzoly.

Rozchody předních kol se nastavují vysouváním nástavců z nápravy a jsou voleny tak, aby souhlasily vždy s více stupni rozchodu na zadní nápravě. Je to odůvodněno požadavkem různých rozchodů kol traktoru pro práce kultivační v různých plodinách s různou šířkou řádku. Poněvadž také šířka zadních pneumatik je mnohem větší než u předních, jsou přední rozchody kol ( 1275 mm, 1575 mm, 1750 mm ) nastaveny tak, aby stopa předních kol nevybočila ze stopy kol zadních. Tímto způsobem se počet nastavovaných rozchodů předních kol podstatně zmenšil, zjednodušila se montáž při nastavování pouze při maximálním rozchodu je nutno ustavit táhla řízení na patřičnou délku. Nástavce dovolují měnit světlost při přestavení standardního provedení traktoru na modifikaci kultivační se světlostí 510 mm.

Traktory Z 3011 – standart, jsou vybaveny přední nápravou neodpérovanou; na přání může být montovaná přední náprava i odpérovaná. Na přední konzolu a do kol možno umístit přídavná závaží.Základním požadavkem na konstrukční uspořádání převodovky bylo dosažení nejhospodárnějšího a nejvýhodnějšího využití výkonu jak při všech zemědělských pracích, tak i v dopravě. Převodovka je konstruovaná jako jeden celek se spojkovou skříní a připojovacími přírubami k motoru a se skříní hlavního převodu. Převodových stupňů je 10 + 2, tj. 5 silničních + 1 zpáteční a 5 redukovaných + 1 zpáteční redukovaná. Pro traktor s orebnými pneumatikami 11-28″ při otáčkách motoru 2000 za minutu – viz technická data na konci článku.

První redukované stupně  jsou plazivé a dovolují traktoru vykonávat i takové zemědělské práce, které vyžadují zvláště pomalých rychlostí . Traktor je vybaven vývodovým hřídelem pro pohon hospodářských a jiných strojů. Výkon se přenáší dvěma způsoby:

a) Otáčky jsou odvozeny od dvojité motorové spojky přes převodové soukolí. Při 2000 ot/min. motoru má vývodový hřídel normalizované otáčky, tj. 540 ot/min.

b) Přenos výkonu lze odvodit přes převodovku a podle zařazeného převodového stupně se mění počet otáček vývodového hřídele. ( více zde v článku o převodovce )

Počet otáček při 2000 ot/min motoru přes jednotlivé převodové stupně je:

Převodové stupně Otáčky (ot/min)
I. 227,6
II. 338,7
III. 472,1
IV. 724,7
V. 1210,5
Zpětný chod 297,1

Počet otáček vývodového hřídele pro pohon přívěsu ( při zařazené redukci je 12 247 ot/km ) S výhodou je možno čerpadlo hydrauliky ať se již vývodový hřídel otáčí, nebo je v klidu.

Taktéž na přání odběratele je možno montovat přední vývodový hřídel s odstupňovanými otáčkami tak, jak uvedeno pod bodem a) a b).

Řazení rychlostí je jednoduché, spolehlivé a pro řidiče pohodlné. Páka řazení je umístěná přímo v blízkosti volantu na panelové desce. Řazení pro pohon vývodového hřídele k pohonu zemědělských strojů se děje dvěma pákami.

První pákou možno zapínat:

a) pohon vazače;

b) pohon vazače + čerpadlo, hydraulické zařízení;

c) pohon návěsu nebo přívěsu přes rychlostní skříň;

d) pohon hydraulického čerpadla přes rychlostní skříň.

Užitý způsob řazení umožňuje hydraulické vyklápění přívěsu s hnanou nápravou. Rychlost vyklápění je možno měnit podle zařazeného převodového stupně.

Druhá páka slouží pro řazení redukce a silničního chodu. Tento použitý způsob řazení je výrobně nenáročný a spolehlivý.

Při řešení systému řízení bylo základním požadavkem geometrie řízení způsobem řízení každého kola zvlášť. Toto provedení je vzhledem k měnícímu se rozchodu a odpérování přední nápravy jediným možným způsobem. Dalším požadavkem bylo dosáhnou co nejmenšího poloměru otáčení traktoru a stejné délky táhel řízení při dvou nejčastěji užívaných rozchodech. Na základě grafických vyšetřování a provedených měření byly všechny tyto požadavky splněny. Vlastní koncepce řízení je provedená šroubem a matkou. V matici zavedené kameny jsou uloženy v hřídelích řízení, jejichž pohyb se přenáší na hlavní páky řízení, které prostřednictvím táhel ke každému kolu zvlášť jsou spojeny s pákami na obou svislých čepech předních kol. Řízení je samosvorné a je umístěno v rovině symetrie traktoru.

Dodávka paliva se reguluje ruční a nožní pákou, při čemž oba způsoby jsou na sobě nezávislé.

Ve skříni hlavního převodu je zamontován diferenciál se zubovou uzávěrkou; v odděleném prostoru jsou umístěny hydraulické čelisťové brzdy a pásové brzdy mechanické. Také hydraulické zařízení je zamontováno do prostoru skříně hlavního převodu.

Brzdy jsou dimenzovány tak, aby ubrzdily traktor při jízdě se svahu a do svahu odpovídajícího 25º stoupání. Nožní brzdy jsou hydraulické, čelisťové. Aby bylo umožněno brzdit jen jedno kolo, nezávisle na druhém, je do hydraulického okruhu zařazen přepínač hydraulických brzd, umístěn na víku převodovky před sedadlem řidiče. Ruční brzda mechanická – pásová, působí současně na obě kola. Brzdy odpovídají vyhlášce MD č. 145 ze dne 19. září 1958.

Dopravní souprava tj. traktor s přívěsem vybaveným vzduchotlakým vzduchovým brzdícím zařízením, je brzděn tak, že přívěs je brzděn intenzivněji a s jistým časovým předstihem. Tento způsob brzdění zaručuje zvýšenou bezpečnost tím, že se přívěs okamžitě sám zabrzdí tlakem i tehdy, uvolní-li se ze závěsu traktoru, rozepne-li se spojková hlava,popřípadě přetrhne-li se tlaková hadice mezi traktorem a přívěsem.

Zadní náprava, portály a výkyvná lišta.

Ke skříni hlavního převodu jsou přišroubovány pouzdra zadní nápravy a portály, jejichž natočením současně s vertikálním posunutím otočných čepů předních kol lze měnit světlost traktoru. Zadní pneumatiky standardního provedení 11-28″ jsou namontovány na ráfky typu Wide-Base W 10 x 28, tj. se širokou základnou. Pneumatiky pro orbu se hustí na tlak 0,8 – 1 atp, pro dopravu na 1,5 atp.  Modifikace traktoru kultivační Zetor 3012 je vybavena pneumatikami 9-32″ s ráfky W 8 x 32. Přední i zadní pneumatiky jsou opatřeny zemědělským profilem. Rozchod zadních kol se staví změnou vzájemné polohy ráfku a disku. Disk se obrací až při nastavování pátého rozchodu. Změně rozchodu jsou přizpůsobeny patky, kterými je ráfek připojován k disku. Rozchod lze měnit po 75 mm v rozmezích od 1275 do 1800 mm. Na disky zadních kol je možno montovat závaží.

Kapotování, které má podstatný vliv  na celkový vzhled traktoru, bylo řešeno nejen z hlediska funkčního a technologického, ale i z hlediska estetického. Celou kapotu je možno po uvolnění závěsu z ok na palivové nádržce sklopit dopředu kolem čepu uložených v konzole chladiče. Palivová nádrž s obsahem 40 l je unifikovaná pro všechny traktory této řady. Přístrojová deska je řešena tak, aby byl snadný přístup ke všem přístrojům. Je uchycena k palivové nádrži.

Přístrojový deska

Na přístrojové desce jsou namontovány:

a) tlačítko spouštěče;

b) přepínací skříňka;

c) pojistková skříň, na které je schéma řazení převodů;

d) tlačítko houkačky;

e) přepínač ukazatelů směru jízdy

f)  sdružený panelový přístroj, který obsahuje:

 1. počítač motohodin;
 2. teploměr vody;
 3. tlakoměr vzduchu;
 4. stupnici otáček motoru a vývodového hřídele a rychlosti traktoru při příslušném zařazeném převodovém stupni;
 5. kontrolní svítilnu tlaku oleje;
 6. kontrolní svítilnu nabíjení;
 7. kontrolní svítilnu dálkových světel;
 8. Kontrolní svítilnu ukazatelů směru.

Elektrické zařízení se skládá ze dvou akumulátorů s napětím 6 V typu 3 SST 12 s kapacitou 117 Ah zapojených mezi sebou sériově. Jsou umístěny mezi motorem a palivovou nádrží na konzole upevněné na spojkové skříni. Dynamo na napětí 12 V má regulační relé zamontované na mezistěně za motorem. Správnost chodu dynama je kontrolovaná žárovkou na napětí 12 V s příkonem 1,5 W s tmavočerveným světlem v panelovém přístroji. Spouštěč na napětí 12 V má výkon 4 k. Oba přední světlomety mají po jedné žárovce dvouvláknové 12 V 25/25 W. Světlomet pro osvětlení přívěsného nářadí má žárovku 12 V 15 W. Koncové světlo je vybaveno dvěma žárovkami: jednou žárovkou je brzdové světlo 12 V 15 W a druhou žárovkou 12 V 20/5 W k osvětlení šířky traktoru a pro směrové světlo. Pro přívěs je na traktoru sedmipólová zásuvka.

Sedadlo pro řidiče je lasturovitého tvaru, velmi pohodlné, odpérované paralelogramem s tažnými pružinami s velkým zdvihem propérování, které je tlumeno třecími tlumiči. Sedadlo je stavitelné do tří poloh ve vodorovné rovině a je opatřeno vložkou z mechové gumy. Obal gumového polštáře je z koženky.

Tažné zařízení na přední části traktoru pozůstává z pevného závěsu, umístěného na konzole přední nápravy a slouží pouze k odtažení traktoru. Dovolená maximální tažná síla je 500 kg. Na zadní části traktoru je standardně namontovaná výkyvná lišta.

Jako zvláštní příslušenství může být namontováno;

a) odpérovaný závěs pro dvounápravový přívěs;

b) závěs pro jednonápravový přívěs.

Ovládací mechanismus Zetor

Zvláštním příslušenstvím traktoru je hydraulické zařízení. Tímto zařízením jsou vybavovány traktory jak standardního provedení, tak i jejich modifikace. Montáže tvoří konstrukce dva samostatné celky. Je to čerpadlo hydraulického zařízení – jeden celek zamontovaný do skříně hlavního převodu a zvedací mechanismus; rozvaděč a ovládání jako druhý montážní celek.

Hydraulické zařízení Zetor 3011
 1. sací koš;
 2. zubové čerpadlo hydraulického zařízení;
 3. zubová spojka čerpadla;
 4. kola náhonu čerpadla;
 5. pojišťovací ventil;
 6. přesuvné hnací kolo;
 7. spodní víko;
 8. stoupací tlaková trubka;
 9. skříň hlavního převodu;
 10. vypouštěcí šroub s magnetem;
 11. skříň převodovky;
 12. dutý hřídel redukce;
 13. vidlice;
 14. hřídel pastorku;
 15. přesouvací tyč;
 16. pojišťovací ventil;
 17. těleso rozvaděče;
 18. řádící páka náhonu
 19. vývody pro vnější okruh;
 20. ovládací páka vnějšího okruhu;
 21. ovládací páka vnitřního okruhu;
 22. šoupátko vnitřního okruhu;
 23. šoupátko vnějšího okruhu;
 24. kyvadlo;
 25. páka řízené polohy;
 26. zpětná pružina;
 27. víko hydraulického zařízení;
 28. pracovní válec;
 29. píst;
 30. těsnění pístu;
 31. pístnice;
 32. omezovací vačka;
 33. vačka řízené polohy;
 34. páka;
 35. převáděcí trubka;
 36. řídící ventil protikluzu;
 37. rameno hydrauliky;
 38. horní táhlo;
 39. pravé regulovatelné zvedací táhlo;
 40. vývodový hřídel;
 41. spodní táhlo;
 42. konzola.

Hydraulické zařízení plní tyto základní funkce:

a) zvedání a spouštění nářadí;

b) polohovou regulaci;

c) plovoucí polohu;

d) protikluzové zařízení (měkká poloha) automaticky regulovaná podle odporu nářadí;

e) pojistka proti přetížení a přívod tlakového oleje do vnějších válců, popřípadě do hydraulického motoru.

Hydraulické čerpadlo je zubové a montuje se na dolní víko skříně hlavního převodu. Je poháněno od vývodového hřídele přes zubovou spojku a prostřednictvím dvou ozubených kol jeve funkci buď nezávislé na pojezdu traktoru s konstantními otáčkami 1200 ot/min při 540 ot//min vývodového hřídele  anebo otáčkami závislými na zařazeném převodovém stupni. V tomto případě se pohybují otáčky čerpadla v rozmezí  300 – 2400 ot/min. Tyto otáčky lze zařadit i u stojícího traktoru. V dolním víku je zamontován pojistný ventil, před čerpadlem je sací koš k zachycení nečistot. Pod košem je zamontovaná magnetická zátka k zachycování kovových částí v oleji.

Horní víko, které se montuje na horní přírubu skříně hlavního převodu, obsahuje hydraulický válec, píst, ojnici a zvedací ramena. Dále obsahuje rozvaděč a ovládání, které se provádí dvěma pákami. Páka vnitřního okruhu reguluje v rozmezí 60º polohu neseného nářadí, v rozmezí  dalších 60º polohu volnou a protikluz, regulovaný podle polohy páky. Páka vnějšího okruhu ovládá dva vývody pro vnější okruh a je automaticky vrácená do polohy blok. Obě páky mají stavitelné dorazy. Hydraulický válec má pojišťovací ventil nastavený na stejný tlak jako pojistný ventil čerpadla, což slouží jako pojistka proti tlakovým špičkám při transportu nářadí.

Součást hydraulického zařízení tvoří dále odpružený třetí bod tříbodového závěsu. Odpružení je provedeno oboustranně pracující   torzní tyčí, takže při transportu nářadí tlumí nárazy a při práci  a protikluzovým zařízením v závislosti na odporu nářadí způsobuje zvyšování adheze hnacích kol traktoru. Překročí-li odpor určitou maximální hodnotu, tj. při tlaku do třetího bodu asi 1200 kg, nastane takové přesunutí písku, že se zruší zvýšení adheze nadlehčováním nářadí a nastává prokluz kol. Takto pracuje zařízení jako pojistka proti destrukci nářadí.

Technická data hydraulického zařízení jsou v tabulce na konci článku.

Traktory Zetor 3011 jsou vybaveny budkou, která tvoří samostatný konstrukční celek s možností montáže bez úprav na každý traktor. Budka je rozebíratelná na jednotlivé stěny, které smontováním tvoří uzavřený prostor, chránící řidiče i spolujezdce před nepříznivým počasím. Budka je vybavená dveřmi zasouvacími dovnitř. Do budky se vstupuje z levé strany před zadním kolem. Dobrý vzhled z budky tvoří zasklený souvislý pás po celém obvodě budky. Vpředu jsou dva velké průhledy na přední kola. Zadní stěna tvořená oknem a těsnící plachtou se dá snadno odmontovat, takže je umožněn vstup do budky i zezadu, popřípadě umožněno ovládání některého zemědělského nářadí. Těsnící plachtu lze srolovat a uchytit pomocí řemínku pod zadní okno. Střecha budky je ze skelného laminátu s dobrými tepelnými, mechanickými a protihlukovými vlastnostmi. Nadzvednutím přední části střechy je umožněno řízení traktoru i ve stoje. Mimo střechu a těsnící plachtu je konstrukce celokovová. Větrání budky je řešeno několika způsoby:

a) odklopení štítu pod střechou nad předním sklem;

b) vysazení oken v bočních stěnách budky;

c) odejmutí zadní stěny;

d) nadzvednutí dveří, výjímečně jejich úplný otevřením;

e) nadzvednutí přední části střechy, popřípadě jejím odmontováním;

f) vysazení předního okna.

Budka je vybavená nouzovou sedačkou pro spolujezdce.

S každým traktorem je dodávaná také výstroj, která se skládá ze sady montážního nářadí a nejnutnějších náhradních dílů.

Traktory Zetor 3011 byly před zavedením do sériové výroby podrobeny provozním zkouškám za velmi nepříznivých podmínek, při nichž se plně osvědčily. Rovněž při srovnávacích zkouškách za účasti nejnovějších zahraničních typů traktorů obstál tento nový typ velmi úspěšně, přičemž prokázal nejlepší provozní vlastnosti a všechny zkoušené traktory předčil v ekonomickém provozu. Současně vývojem traktoru Zetor 3011 byla věnována mimořádná pozornost vývoji vhodného nářadí, které na náš trh s novým traktorem dodáno.

Technická data traktoru Zetor 3011 a 3012

Hlavní rozměry: Zetor 3011 – orební Zetor 3012 – kultivační
Největší délka (při rozchodu zadních kol 1350 mm) mm 3016 3016
Největší šířka (při rozchodu zadních kol 1350 mm) mm 1652 1652
Výška k volantu (mm) 1525 1635
Největší světlost pod traktorem (mm) 400 510
Výška tažné výkyvné lišty od země (mm) 350 460
Rozvor (mm) 1918 1770
Vzdálenost těžiště od zadní nápravy (mm) 775 655
Výška těžiště nad zemí (mm) 677 784
Nejmenší poloměr otáčení (s přibrzděním jednoho kola) (m) 2,7 2,6
Průchodnost při otáčení (s přibrzdění jednoho kola) (m) 5,6 5,4
Délka zorného pole před kapotou traktoru (mm) 4620 5000
Váhy:    
Váha traktoru bez příslušenství    
(kg) 1480 1480
Váha závaží přední nápravy (kg) 222
Váha závaží zadních kol (kg) 340  
Tažná síla a výkon:    
Tažná síla na háku (kg) 1500 1500
Výkon na řemenici (k) 28,3 28,3
Náplně:    
Motor – mazací olej (l) 8 8
Převodovka a hydraulické zařízení (l) 19 19
Chladící systém (l) 9,75 9,75
Palivová nádrž (l) 40 40
Motor 3001:  
Druh motoru – naftový s přímým vstřikem, čtyřdobý, řadový, rozvod OHV  
Počet válců 3
Vrtání / zdvih (mm) 95/110
Obsah válců (cm³) 2340
Výkon motoru na brzdě při 2000 ot/min (s přísl.) (k) 30,8
Jmenovité otáčky (1/min) 2000
Stupeň komprese 17
Předstih vstřiku 18º před HÚ
Tryska DOP 160S 625 – 43
Otevírací tlak (at) 160
Pořadí vstřiku 1 – 3 – 2
Vstřikovací čerpadlo PV 3H 8P 310e
Mazací systém:  
Tlak oleje motoru 2 ÷ 4 at při 2000 ot/min a teplotě oleje 80º C
Dvojitá spojka:  
Typ – suchá, dvoudisková. Průměr obložení 280 mm.

Převodovka:

Typ – kola přesuvná, pětistupňová převodovka s možností zařazení redukce. První dva stupně redukované jsou plazivé.

Počet převodových stupňů:

– dopředu 10

– dozadu 2.

Rychlosti Normální(km/h) Redukované (km/h)
I. 4,77 1,12
II: 7,1 1,66
III. 9,9 2,31
IV. 15,2 3,55
V. 25,4 5,93
Řemenice:

Umístění vzadu, s možností pootočení o 180º
Rozměry průměr 250 mm, šířka 150 mm
Otáčky 1153 ot/min při 2000 ot/min motoru
Obvodová rychlost řemenice 15 m/s při 2000 ot/min. motoru
Hydraulické zařízení:

Pracovní tlak (at) max 120
Počet otáček čerpadla při 2000 ot/min motoru (ot/min) 1200
Výkon čerpadla při 1200 ot/min a tlaku 100 at (1/min) min 20
Výkon čerpadla bez tlaku (1/min) 24
Průměrná objemová účinnost 0,9
Zvedací síla na konci táhel hydraulického zařízení (kg) min 750
Zvedací síla na konci ramen (délka 320 mm) (kg) min 1300
Nastavení pojišťovacího ventilu v rozvaděči pro protiskluzové zařízení (at) 40
Pracovní kapalina

olej N 8A – v zimě

olej N12A – v létě

Pracovní teplota -10º ÷ + 120º C
Doba zvedání nářadí (s) 1,5 ÷ 2,5
Množství odebraného oleje pro vnější okruh (l) 8 ÷ 10

Připojovací tažné zařízení:

Tažný hák a tažná výkyvná lišta – stavitelná do pěti poloh

Přední náprava:

Typ – neodpérovaná, se stavitelným rozchodem kol, možnost nastavení rozchodu – 1275 – 1575 – 1750 mm.

Zadní náprava:

Typ – pevná, stavitelný rozchod po 75 mm v rozmezí 1275 – 1800 mm.

Ráfky a pneu:

 • Přední kola  – ráfek 4,00 E X 16, pneu 6,00-16″
 • Zadní kola orebná – ráfek W 10 X 28, pneu 11-28″
 • Zadní kola kultivační – ráfek W 8 X 32, pneu 9-32″

Elektrické zařízení:

 • Akumulátorová baterie – 2 x 6 V, 117 Ah.
 • Dynamo 12 V 150 W.
 • Spouštěč 12 V, 4 k.

Zvláštní příslušenství:

Kompresor; tropický chladící systém, dekompresor; odpérovaný nástavec; hydraulické zařízení; závěs pro přívěsy; přední vývodový hřídel; řemenice; závaží zadních kol; závaží přední nápravy; budka; dvojitá montáž pneu; vzduchotlaké brzdy; přední blatníky; nouzová sedačka; závěs pro jednonápravový přívěs; vzdušnice pro naplnění pneu vodou.Psalo se v roce 1961

Zdroj: ZKL n.p. Brno Jaroslav Musil, Bohumil Drobný

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *