Radíme si

Technická údržba traktoru Zetor Super II.

V tomto článku navazujeme na směrnice pro technickou údržbu zde. Zmíníme se  o těch operacích, které jsou často opomíjeny a mají za následek nejen zvýšené opotřebení  některých součástí a uzlů, ale i vyřazení traktoru z provozu. 
Za směnové údržby upozorňujeme především na čištění  vzduchového filtru. Při jeho sestavování je třeba  dbát na správné pořadí  jednotlivých součástí. Gumové těsnění doporučujeme přilepit  k tělesu čističe. Časem totiž těsnění (vlivem oleje) zvětší svůj obvod a je velmi obtížné je správně vložit do drážky. U pásových a u novějších kolových traktorů montuje výrobní závod do čističe vířivou vložku s podložkou, kterou je možno vložit i do starších traktorů (viz obr. 1). Výrobce připravuje již do série čistič vzduchu lépe konstrukčně řešený, který bude mít větší účinnost a menší odpor.

Obr. 1. Vzduchový čistič s vířivou vložkou s podložkou

Důležitou součástí směnové údržby je rovněž kontrola a doplnění motorového oleje ( zásadně doplňujeme jen ten olej, který je právě v motoru) a promazání traktoru přesně podle směrnic. Nesmíme zapomínat na pravidelné promazávání axiálního ložiska vypínání spojky. U novějších traktorů je původní malá maznice prodloužená trubičkou, jejíž objem odpovídá právě nutné dávce motorového oleje.

Zanedbávanou součástí traktoru jsou pneumatiky. Správné huštění ( na předepsaný tlak) a nepoškozený povrch ráfku, mají podstatný vliv na jejich životnost.

Obr. 2. Akumulátorová baterie musí být naplněná stále 10 – 15mm nad horní okraj desek

Při údržbě I. stupně je třeba dbát na dotažení kulových čepů řízení. Kontrolujeme je při promazávání ve směnové údržbě. Zanedbávání tohoto úkonu může mít velmi vážné následky.  Slabou stránkou traktoru Zetor Super je akumulátorová baterie, která je vystavená proudu horkého vzduch od motoru. Konstruktéři se snaží zlepšit tepelnou izolaci, ale zatím je třeba ošetřovat akumulátorovou baterii neobyčejně pečlivě. Kontrolovat a udržovat ji „nejméně jednou týdně“  je nezbytné proto, že destilovaná voda se „díky“ umístění baterie velmi rychle vypařuje. Výška hladiny elektrolytu musí být 10 až 15 mm nad horním okrajem desek (viz obr.2) 

Při výměně oleje nesmíme podceňovat proplachování jek nádrže tak i motorové skříně, vložky, jemného a hrubého čističe. Při chodu motoru na proplachovací olej je třeba vyvarovat se vyšších otáček. Proplachovací olej je nutno dokonale odtéci. Dále nesmíme zapomenout vložit očištěnou vložku jemného čističe. Nový olej doporučujeme naplnit na úroveň  horní rysky na měrce a po chvilce běhu až se naplní všechny kanály, klesne olej samočinně. Hladina oleje nesmí být pod úroveň dolní rysky! 

Obr. 3. Koš olejového čerpadla

Klesá-li hladina oleje v skříni a zvyšuje se v motorové skříni, je to pravděpodobně následek některé z těchto závad: buď je zanesen sací koš olejového čerpadla (viz obr. 3) v motorové skříni, (vyčistíme jej), nebo je opotřebena sací sekce olejového čerpadla tak, že již nevyvíjí potřebný podtlak (vyměníme čerpadlo). Druhá závada je u novějších traktorů odstraněna zvětšením olejového čerpadla. 

Obr, 4. Nastavení správné vůle ventilů je neobyčejně důležité

Při údržbě II. stupně se opomíjí vymezování vůle ložisek nábojů předních kol dotažením matice a jejich zajištění (v případě potřeby vyměníme zajišťovací plech).  Pokles výkonu a nerovnoměrnost chodu motoru třeba hledat (kromě jiných příčin) v nesprávném nastavení vůle ventilů (viz obr. 4), s seřízení tlaku a v rozprašování vstřikovacích ventilů (trysek) (viz obr. 5).

Obr. 5. Zvýšenou pozornost musíme věnovat činnosti vstřikovacích ventilů

Tlak 135 atp. je nutno dodržet. Podle našich výsledků můžeme doporučit i hodnoty mírně vyšší. Při montáži nutno dbát na to, aby ryska na trysce byla vždy v rovině přívodu paliva ke vstřikovacímu ventilu (viz obr. 6). 

Obr. 6. Ryska musí být vždy v rovině přívodu paliva

Tlak oleje seřizujeme tak, aby dosahoval hodnoty minimálně 2 atp (viz obr. 7), Podle nejnovějších poznatků výrobního závodu se tím snižuje spotřeba oleje. 

Akumulátorová baterie má mít napětí jednotlivých článků 2,6 V a hustota elektrolytu 32° Be. Hodnoty vybité baterie jsou podle výrobce 1,75 V a 13° Be. 

Obr. 7. Tlak oleje seřizujeme minimálně na 2 atp.

Údržba III. stupně. Jejím charakteristickým úkonem je dokonalé pročištění palivového systému. Vložky palivových filtrů nečistíme, doporučujeme je vyměnit, neboť při čištění uvolní se velké množství drobných nečistot, které se mohou po zamontování snadno odplavit k čerpadlu, příp. i tryskám.

Při výměně oleje v regulátoru a vstřikovacím čerpadle někdy zjistíme, že množství oleje se zvětšilo a olej se zředil. Příčinou toho je netěsnost  šroubu s přetlakovým ventilem. Je třeba jej dotáhnout, příp. vyměnit těsnící podložku.

U traktorů, které mají sací ventily s clonkami, přichází v tomto stupni nutně v úvahu zabroušení ventilů a sedel (viz obr.8) Zanedbávání tohoto úkonu projevilo by se ve velmi krátké době zvýšenou netěsností ventilu a pokles výkonu. 

Obr. 8. Zabrušování ventilů a sedel může být svěřováno jen odborníkům

S nejsložitějšími úkony se setkáváme při údržbě IV. stupně. Sací ventily s clonkami musí být přebroušeny a sedla přefrézována (viz obr.9). Ventily bez sacích  i výfukových clonek zabrousíme pouze v dosedacích plochách. 

Obr.9. Také tato práce může být svěřována jen odborníkům

Postačí vyměníme-li převodový olej ve spojkové skříni, ve skříni řemenice, v převodovce a skříni náhonu, což je pro tento stupeň technické údržby předepsáno pouze při přechodu z letního do zimního období (převodový olej C za Cz) a naopak. Tyto lhůty plně vyhovují jak s hlediska maximálního využití a úspory převodového oleje, tak s hlediska jeho mazacích schopností. K seřízení vstřikovacího čerpadla je již třeba větších zkušeností a určité praxe. Samozřejmou nutností je úzkostlivé zachování naprosté čistoty při těchto pracích. Čerpadla musíme seřizovat na zkušební stolici (u nás nejvíce používaná ZVP 12 – výrobek ÚO STS Libice nad Cidlinou). Při kontrole odměříme 200 zdvihů každé jednotky čerpadla do kalibrované nádobky při plné dávce paliva 11 až 11, 5cm³. 

Obr. 10. Přípravek pro usnadnění kontroly předvstřiku si může každá STS sama

Kontrolu předvstřiku (34° před horní úvratí I. válce – konec kompresního zdvihu) usnadňuje přípravek navržený ve VÚMEZ, který si každá STS může snadno vyrobit podle obr.10. Ryska na přípravku přesně půlí vzdálenost středů otvorů pro šrouby krycího víčka bočního okénka na spojkové skříni. Přichytíme-li přípravek šrouby na okénko, musí (při prvním pohybu hladiny paliva v kapiláře, našroubované na první element vstřikovacího čerpadla – viz obr. 11) ryska na přípravku souhlasit s ryskou na setrvačníku označenou údajem 34° (viz obr.12). 

Obr. 11. Pohyb paliva sledujeme v kapiláře

Od výrobního čísla 1701 – 5901 u kolových  a od 3701 – 2601 u pásových traktorů, montuje výrobní závod vstřikovací čerpadla označená PV 4 B 8, místo původních PV 4 B 7. (průměr pístku elementů vstřikovacího čerpadla je zvětšen ze 7 mm  na 8 mm). Předvstřik těchto čerpadel seřizujeme na hodnotu 15° před hodní úvratí I. válce. Ve spojení s novým čerpadlem nutno vždy  též použít  nový typ trysky – DO 120 S 625/26, místo staré  – DO 120 S 635. (Průměr otvorů trysky je zmenšen z 0,35 mm na 0,25 mm.)

Na závěr lze jen konstatovat , že správná technická údržba  a způsob obsluhy ovlivňuje  životnost součástí  a tím i celého traktoru v rozmezí ±50%.

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *