Technická údržba traktoru Zetor Super I.

TECHNICKÁ ÚDRŽBA TRAKTORU ZETOR SUPER

Bylo ukázáno, jaký vliv má na životnost traktoru správná technická údržba – dále jen TÚ. Pracovníky STS, traktoristy a opraváře budou jistě zajímat podrobné směrnice pro TÚ kolového traktoru Zetor Super. Navržená cykličnost vychází ze zjištěného opotřebení a znehodnocení motorového oleje a je zpracována na základě dlouhodobých provozních zkoušek. 

Přehledná tabulka TÚ podle spotřeby nafty

Spotřeba 

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

Spotřeba

nafty v litrech

Stupeň TÚ

 480

I

6240

I

12000

I

17760

I

960

I

6720

I

12480

I

18240

I

1440

II

7200

II

12960

II

18740

II

1920

I

7680

I

13440

I

19200

I

2400

I

8160

I

13920

I

19680

II

2880

III

8640

III

14400

III

20160

III

3360

I

9120

I

14880

I

20640

I

3840

I

9600

I

15360

I

21120

I

4320

II

10080

II

15840

II

21600

II

4800

I

10560

I

16320

I

22080

I

5280

I

11040

I

16800

I

22560

I

5760

IV

11520

BO

17280

IV

23040

GO

• BO = běžná oprava •GO = Generální oprava

Hlavní rozdíl proti stávajícím směrnicím je v prodloužení cyklu mezi jednotlivými údržbami až po spotřebě 480 l motorové nafty ( tj. doby mezi jednotlivými výměnami motorového oleje – I. stupeň TÚ). Zvětšit tento cyklus je možné pouze při řádném a dokonalém propláchnutí mazací soustavy motoru při výměně motorového oleje. 
Směnová údržba (denní – dělá jí traktorista)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
Před začátkem směny:        
S/1 – stav a množství nářadí ve skřínce    /
S/2 – voda v chladiči / doplnit 
S/3 – řemen ventilátoru / prohnutí cca1 cm
S/4 – vodní, palivové, olejové potrubí / netěsnost odstranit
S/5 – olej v nádrži motorové skříně / doplnit AF           (v zimě Z)
S/6 – olej v kompresoru / doplnit AF           (v zimě Z)
S/7 – olej ve vstřikovacím čerpadle / doplnit AF           (v zimě Z)
S/8 – střední čep přední osy 1 mazací místo aut. tuk 00
S/9 – svislý čep přední osy 4 mazací místa aut. tuk 2
S/10 – otočný čep předního kola 2 mazací místa aut. tuk 2
S/11 – uložení konců listových per 2 mazací místa aut. tuk 00
S/12 – vodní čerpadlo 1 mazací místo aut. tuk 4
S/13 – kulový čep řízení  4 mazací místa aut.tuk 00
S/14 – hřídel spojky 2 mazací místa aut. tuk 00
S/15 – axiální ložisko vypínání spojky –  1 mazací místo 5cm³ AF
S/16 – ložisko volantu 1 mazací místo aut. tuk 2 
S/17 – řadicí páka 1 mazací místo aut. tuk 00
S/18 – hřídel nožních pák 2 mazací místa aut. tuk 00
S/19 – páčka brzd 2 mazací místa aut. tuk 00
S/20 – čistič vzduchu  vyčistit skleněný prachojem doplnit – vyměnit 0,5 l AF
S/21 – mrtví chod nožních brzd / 5-7 cm
S/22 – mrtví chod pedálu spojky / 3-4 cm
S/23 – stav pneumatik  /

vpředu 2 – 2,25 atp.

vzadu 1- 1,25 atp.

S/24 – spoje, šrouby, čepy… / uvolněné dotáhnout
S/25 – chod motoru, el. spotřebiče přístroje na rozvodné desce / spustit, prohřát při nízkých otáčkách
S/26 – funkce hydrauliky  – 
Během směny:        
S/2 – voda v chladiči  / doplnit
S/5 – olej v nádrži motorové skříně / doplnit AF v zimě Z
S/23 – stav pneumatik  / vpředu 2 – 2,25  vzadu 1 – 1,25 atp.
S/25 – chod motoru, el. spotřebiče, přístroje na rozvodné desce /
Po ukončení směny:        
S/27 – traktor  / očištění 
S/28 – nafta v nádrži  / doplnit
S/29 – prac. výkaz (traktorový deník)  / záznamy
S/30 – hlášení o stavu a případně poruchách traktoru 10 mazacích míst motor. olej + aut. tuk 00

 

Údržba  I. stupně ( traktorista po spotřebě 480 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
I/1 – celá směnová údržba        
I/2 – jímka dopravního čerpadla   –  –  vyčistit a zbavit kalu  –
I/3 – kulové čepy řízení   /  –  dotáhnout  –
I/4 – vůle v řízení  /  max.1/12 obvodu řídícího kola   –  –
I/5 – akumulátorová baterie  (nejméně 1x týdně)  /  –  očistit a namazat svorky, doplnit dest. vodu  –
I/6 – náboje zadních kol   /  –  dotáhnout dva šrouby  –
I/7 – výměna oleje v nádrži motorové skříně  –  –  vypustit teplý olej jak z klikové skříně tak i nádrže, vyjmout vložku jemného čističe, očistit hrubý filtr, nasadit víka čističů – nechat motor pracovat 10 minut na proplachovací olej (cca 5 l ) při malých otáčkách – proplachovací olej vypustit, vložit vyčištěnou vložku jemného čističe – naplnit novým olejem  v létě AF v zimě Z cca 13 – 14 l
I/8 – čistič vzduchu  –  –  vyčistit vložku a těleso čističe a skleněný prachojem  0,5 litru AF 
I/9 -olej v regulátoru  /  –  – doplnit AF  v zimě 75% AF + 25% nafty
I/10 – olej ve skříni řemenice / doplnit C (CZ)
I/11 – olej ve skříni řízení doplnit AF
I/12 – olej ve spojkové skříni  / doplnit C
I/13 – olej v převodovce a ve skříni náhonu doplnit C (CZ)
I/14 – sedačka  7 mazacích míst aut. tuk 00
I/15 – uzávěrka diferenciálu  –  1 mazací místo aut. tuk 2
I/16 – závěs  –  3 mazací místa aut. tuk 00

 

Údržba II.stupně ( traktorista  + střediskový opravář  vždy po spotřebě 1440 l nafty )  

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
II/1 – celá údržba I. stupně        
II/2 – náboje předních kol / dotáhnout matici, pak povolit o 1/6 obvodu
II/3 – sbíhavost předních kol / 8-10 mm
II/4 – vůle dekompresního zařízení / mrtví chod páčky asi 3 mm
II/5 – hlava válců / 15 – 18 kgm dotáhnout šrouby hlav
II/6 – vůle ventilů  / studený: sací 0,2 výfukový 0,25 mm
II/7 – výměna oleje v nádrži motorové skříně –  jako I/7; vyměnit papírovou vložku jemného čističe
II/8 – redukční ventil mazání / tlak při malých ot. 2 – 2,5 at, v provozu 3,5 – 4,5 at při 85°C 
II/9 – akumulátorová baterie / 1,8 – 2,1 V, 28° Bé napětí jednotlivých článků, hustota elektrolytu
II/9 – těsnost vodní pumpy a vůle ložiska ventilátoru  /
II/10 – chladicí soustava propláchnout roztokem 750 g žíravé sody a 250 g petroleje na 10 l vody
II/11 – vstřikovací ventily / 135 atm seřídit tlak a rozprašování

 

Údržba III. stupně (střediskový opravář + traktorista + pomocník vždy po spotřebě 2880 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování Vlastní údržba Mazání
III/1 – celá údržba II. stupně
III/2 – ventily   zabrousit dosedací plochy ventilů a sedel
III/3 – palivová soustava vypustit palivo, vyjmout kohout, propláchnout nádržku, vyměnit vložky palivových filtrů, odvzdušnit
III/4 – spojka vůle mezi vypínacími páčkami a axiálním ložiskem 2 – 3 mm
III/5 – olej v kompresoru výměna 0,25 l AF
III/6 – olej ve vstřikovacím čerpadle výměna  0,25 l AF
III/7 – olej v regulátoru výměna 0,25 l AF, v zimě 75% AF + 25% nafty
III/8 – výměna oleje v nádrži motorové skříně jako II/7; vyčistit sací koš olejového čerpadla v motorové skříni
III/9 – pneumatiky a ráfky prohlédnout vně i uvnitř, přední otočit (vnější stranu dovnitř) 
III/10 – ložisko pastorku spouštěče odpojit spouštěč a promazat pár kapek AF

 

Údržba IV. stupně (mechanik -opravář + střediskový opravář + traktorista, vždy po spotřebě 5760 l nafty)

Úkon Kontrola Seřizování  Vlastní údržba Mazání
IV/1 – celá údržba III. stupně
IV/2 – sedla ventilů, ventily vyfrézovat sedla, osoustružit, příp. obrousit ventily, zabrousit ventily a sedla (nutné pro traktory, jejichž sací ventily mají clonky a nemohou se otáčet)
IV/3 – ojniční ložiska / cca 14 kgm dotáhnout šrouby
IV/4 – hlavní ložiska / cca 16 kgm dotáhnout šrouby
IV/5 – vstřikovací čerpadlo 750 ot/min 200 zdvihů 11-11,5 cm³, předvstřik 34° před horní úvratí 1. válce seřídit elementy na stejnou dávku, nastavit předvstřik
IV/6 – klínové řemeny dynama B 17x11x1155 a vodního čerpadla B 17x11x1000 opotřebené (potrhané, popraskané) vyměnit
IV/7 – olej ve spojkové skříni výměna 6 l C olej v zimě Cz
IV/8 – olej ve skříni řemenice výměna 1 l C
IV/9 – olej ve skříni řízení výměna 1,5 l AF
IV/10 – olej v převodovce a ve skříni náhonu výměna 37 l C (Cz)
IV/11 – olej v hydraulickém zvedacím zařízení výměna 5 l AF
IV/12 – dynamo / přezkoušet funkci, vyčistit 
IV/13 – spouštěč přezkoušet funkci, vyčistit
IV/14 – pneumatiky / opotřebené v případě nutnosti vyměnit

Pozn.: Pístní kroužky mění se až při BO! Při IV TÚ pouze při nadměrné spotřebě oleje!
Pokračování zde!

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

2 komentáře: „Technická údržba traktoru Zetor Super I.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.