Automatické huštění pneumatik

Automatické huštění pneumatik

Úřad pro patenty a vynálezy v Praze byla podaná přihláška vynálezů soudruhů Tomáše Schimanka a Zdeňka Žalského o názvu: „Tlačítkové zařízení pro automatické huštění pneumatik

Toto zařízení odstraňuje nevýhody dosavadního způsobu huštění pneumatik. ¨Tlačítkovým zařízením se rychle a přesně dosáhne správného tlaku v pneumatice, čímž se značně zvýší její životnost, neboť, jak známo, jednou z příčin předčasného opotřebení pneumatik je nesprávné huštění. Celé zařízení je v podstatě založeno na manometru s kontakty pro příslušné tlaky. Na manipulačním panelu je umístěno 20 tlačítek s označením příslušných tlaků v atp.

Po nastrčení vzduchové hadice na ventilek pneumatiky se stisknutím příslušného tlačítka uvedete v činnost kompresor. Když tlak vzduchu dosáhne výšky, vyznačené na tlačítku, motor se automaticky vypne a tlačítko se vrátí do své původní polohy. Tlak v pneumatice již není potřeba kontrolovat. Použitím tohoto zařízení by se značně zrychlil provoz u benzínových čerpacích stanic, neboť při stávajícím způsobu huštění je nutno několikrát přeměřovat tlak v pneumatice, což způsobuje značné zdržení, nehledě ke spotřebě elektrické energie. Úspory, plynoucí z použití zařízení našemu národnímu hospodářství, jsou však především  v úspoře – správně nahuštěných pneumatik.
V souladu s novými předpisy silničního provozu se zvýší správným nahuštěním pneumatik i bezpečnost jízdy.

Toto zařízení by bylo možno instalovat u všech benzínových čerpadel, veřejných garážích, v automobilových závodech a opravnách. Je nyní na odpovědných činitelích, aby se toto zařízení co nejdříve zavedlo do výroby a mohlo tak již brzy sloužit stále rostoucí obci motoristů a automobilistů.

Pozn. Víme-li, jaké těžkosti jsou u nás s výrobou a zaváděním obyčejných přesných manometrů a jak dlouho u našich čerpadel chyběly ( stále ještě chybějí hadicové koncovky, obyčejné i odlehčovacím ventilem, případně se seřizovačem zvoleného tlaku huštění  nebo s manometrem ), nezdá se mít uvedený návrh vyhlídky na brzké uplatnění, nehledě na jeho možnou poruchovost. Přesto je zajímavý.

Únor 1961
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *