…a jaké pneumatiky v zimě?

…A JAKÉ PNEUMATIKY V ZIMĚ?
O tom, jaká je nejlepší technika jízdy v zimě na sněhu a náledí, toho bylo napsáno mnoho a mnoho. Pořádají se školy smyků, a tak lze říci, že v této oblasti je osvěta dostačující. Na druhé straně však jsou vážné nehody v zimním období způsobené nezvládnutím vozidla varující.

Mnozí z nás jezdí pravidelně i v zimním období, např. za krásami zimních sportů, máme neblahé zkušenosti s některými řidiči. Jejich nestabilní jízda po zasněžené  nebo zledovatělé vozovce je mimo jiné daná rovněž pneumatikami jejich vozu. Pokud totiž máme obuty nevhodné, je nám i sebelepší mistrovství v ovládání vozu k ničemu. Pneumatiky však nemusí být nevhodné pouze po opotřebení vzorku běhounu, ale rovněž díky špatné volbě pneumatik z hlediska konstrukce a vlastností desénu. V našich horských střediscích můžeme vidět i vozy, které jezdí na pneumatikách s desénem OR 21, což je desén určený výhradně pro letní provoz.

Z toho důvodu jsme se rozhodli k uskutečnění srovnávacího testu pneumatik.

Co jsme testovali?

K testování jsme zvolili tři zástupce nejběžněji používaných pneumatik.  Dvě sady pneumatik s univerzálním charakterem desénu a jednu sadu pneumatik speciálně se zimním desénem. Všechny pneumatiky byly vyrobeny v n.p. Rudý říjen Otrokovice a v době testu na nich bylo  v průměru ujeto okolo 10 000 kilometrů.  K testování jsme použili  vůz Škoda 120, rok výroby 1986. Pneumatiky byly huštěny dle předpisu výrobce, vpředu 160 kPa, vzadu 210 kPa. ( 1,6  a 2,1 bar )

Pneumatiky s universálním desénem 

V této kategorii jsme zvolili pneumatiky, jimiž jsou osazovány nové vozy Škoda, a to pneumatiky s desénem OR 6 a pneumatiky s novějším typem desénu  – OR 34. V krátkosti si pneumatiky s těmito desény charakterizujeme.

  • OR 6  – Radiální plášť s universálním desénem, určený pro normální silniční provoz. Uspořádání figur zaručuje dobrou adhezi k povrchu vozovky.
  • OR 34 – Univerzální desén vhodný především pro letní provoz na suchých i mokrých vozovkách. Bohaté lamelování zaručuje dobrou přilnavost k vozovce. Řešení jednotlivých figur zajišťuje i dobré brzdné vlastnosti. Obvodová  asymetričnost desénu zabraňuje vzniku rezonančního kmitání a snižuje hlučnost pneumatiky.

Pneumatiky se zimním desénem 

Ke srovnání předcházejícími typy pneumatik jsme zvolili špičkový výrobek z Otrokovic, a to pneumatiky s desénem OR 32, které se osvědčili i ve velmi těžkých podmínkách automobilových soutěžích.   Nahlédněme proto opět do katalogu pneumatik Barum a charakterizujme si krátce i pneumatiky s tímto desénem.

  • OR 32 – Pláště s tímto desénem jsou určeny výhradně pro provoz v zimních podmínkách, a to především v oblastech, kde jsou povoleny protismykové hroty. Složení běhounové směsi spolu s konfigurací desénu zajišťuje velkou adhezi na zasněžených a zledovatělých vozovkách. Při jízdě na suchých vozovkách mají pláště s tímto desénem přijatelné jízdní vlastnosti, ale vzhledem k odolnosti proti opotřebení při teplotách vyšších než 5 °C snížené až o 50%, se za těchto podmínek doporučuje největší rychlost 100 km/hod.

Kdy a kde jsme testovali? 

Sérii testu jsme uskutečnili koncem ledna letošního roku v průběhu dvou dnů, čímž jsme zajistili objektivnost všech měření. Období koncem ledna bylo obzvláště příznivé pro test tohoto typu. Všichni máme v dobré paměti, že se v letošním lednu po dlouhou dobu udržela sněhová pokrývka i v pražských ulicích.

Test jsme uskutečnili na parkovišti na parkovišti u pražského koupaliště Džbán. V tomto prostředí pravidelně v zimě pořádají různé organizace školy smyku. I my jsme využili vyznačeného okruhu, na kterém se před námi „smýkala“ řada řidičů.

Zvolili jsme pět typu měření, u kterých jsme posuzovali pneumatiky jak z hlediska objektivního, tak i z hlediska subjektivního zhodnocení pocitů jízdy.

Podmínky měření  

V době měření bylo zataženo a teplota vzduch se pohybovala okolo 4 °C. Na asfaltovém podkladu parkoviště ležela přibližně sedmicentimetrová vrstva ujetého sněhu, která převážně v zatáčkách přecházela v ledovou vrstvu.

Zrychlení z 0 na 40 km/hod

První měření, které jsme zvolili pro posouzení vlastností pneumatik, bylo zrychlení z 0 na 40 km/hod. Rychlost jsme měřili rychloměrem zabudovaným v přístrojové desce vozidla. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce.

Pneumatiky OR 34 OR 6 OR 32
Zrychlení z 0 na 40 km/hod. ( s ) 7,75 9,40 7,03
Sto metrů s pevným startem ( s ) 11,34 11,44 9,65
Brzdění z rychlosti 40 km/hod.  – přerušované ( m ) 15,55 15,0 9,4
nepřerušované ( m ) 18,60 19,05 10,65
Jízda po okruhu ( s ) 61,15 59,48 54,61

Sto metrů s pevným startem

Dalším bodem bylo měření potřebné ke zdolání vzdálenosti 100 metrů z klidu. Toto měření jsme zvolili z hlediska větší objektivnosti. Při prokluzujících kolech může totiž rychloměr ukazovat požadovanou rychlost dříve, než jí vozidlo skutečně dosáhne. Naměřené průměrné hodnoty jsou v tabulce.

Brzdění z rychlosti 40 km/hod.

Brzdění jsme zkoušeli obdobně jako zrychlení na rovném úseku, jehož povrch byl pokryt souvislou vrstvou ujetého sněhu. Zvolil jsme pro každé pneumatiky dva druhy druhy brzdění, a to s přerušovaným tlakem na pedál brzdy a brzdění „na plno“. Každé měření jsme několikrát opakovali ,v tabulce jsou opět naměřené průměrné hodnoty.

Jízda po okruhu 

Pro posouzení jízdních vlastností jsme zvolili jízdu po vyznačeném okruhu s délkou 220 metrů. Podmínkou bylo co tento okruh projet, avšak bez smýkání vozidla v zatáčkách. V tabulce jsou dosažené průměrné časy po dvou okruzích, tedy po ujetí 440 metrů s plynulým průjezdem čtyř zatáček.

 Z pneumatik, které jsme si k našemu testu vybrali, vyšly jednoznačně nejlépe  pneumatiky se zimním desénem OR 32. Při posuzování jízdních vlastností nás u těchto pneumatik překvapilo perfektní držení zvolené stopy jak na sněhu, tak i na náledí. Automobil obutý do těchto pneumatik se dokonce velmi neochotně přetáčel i při použití parkovací brdy.

Hodnocení dalších dvou typů pneumatik s univerzálním desénem je prakticky shodné. Rozdíly při jednotlivých měřeních nejsou nijak výrazné a některá měření vyzněla lépe pro jeden, další pro druhý typ desénu. Pouze při vlastní  jízdě po okruhu jsme cítili jistěji s pneumatikami OR 6.

Závěrem

Co říci závěrem: Nezbytnost použití pneumatik se zimním desénem v zimním období je jednoznačná. My jsme pro svůj test zvolili pneumatiky  s desénem OR 32, což jsou jedny z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší pneumatiky této kategorie vyráběny u nás. Motoristé si  však mohou vybrat i z dalších typů desénu se zimním charakterem. Samostatnou otázkou je dostatek těchto  ( a vlastně všech ostatních ) pneumatik na našem trhu. Lze rovněž volit možnost protektorování ojetých pneumatik na desén se zimním charakterem.

V našem testu nám šlo především o to poukázat na výhodnost  a potřebnost zimních pneumatik v zimním provozu. Naměřené hodnoty hovoří jasně.  Je teď na nás motoristech, co zvolíme. Jistou a bezpečnou jízdu s pneumatikami určenými pro zimní provoz, nebo nejistotu a hazardování se životy našimi i ostatních účastníků silničního provozu. Z těchto důvodů by se vlastnictví pneumatik se zimním desénem mělo stát samozřejmostí.

Zdroj: SM 87/50
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.