Černá kronika

Postrach ulice – Jawa Pionýr

Technický stav některých malých motocyklů je doslova žalostný. Tato dvojice už dál nepojede. Z tlumiče výfuku jednoho motocyklu zbyl jen otevřený ,,megafón“, který rámusem překonává i skutečné závodní stroje. Porůznu přivázané a přidrátované díly nejsou ani funkční a navíc jsou nebezpečné. Koncová svítilna na dolním snímku nepotřebuje také žádný komentář.
Bytelná zvuková kulisa, linoucí se ulicí, dává tušit cosi zlověstného. V zápětí se na rohu v zatáčce objevuje dvojice ostrých hochů v sedlech Mustangů, kteří jen s vypětím sil krotí své zběsilé oře. V očích soustředěný pohled mistrů, ležérní posaz s bravůrou pravých profesionálů; na rychlost dvacet. Planá jedna, vytočená dvě a … konečně i trojka, bleskurychle odřazení dolů, nohu plochodrážním stylem připravenou u země, jezdci mizí za dalším rohem.Rachot strojů pozvolna doznívá. Lidé se otáčejí, někteří v duchu přivolávají VB, jiní s poznámkou … no jo, zase tu jeli ti blázni, stejně se zabijou…pokračují dál svou cestou. Jen mladá maminka musí pracně uspávat probuzené dítě. 

Jaro je tady, začíná nová motoristická sezóna a s ní se opět vyrojí stovky mladých motocyklistů, zanícených nadšenců, kteří opráší své dvoukolové kamarády a vyrazí po zimní přestávce do ulic i na delší cesty. I když rámusících ,,závodníků“ není v celkovém počtu řidičů malých motocyklů mnoho, sami se starají o to, aby se o nich co nejvíce vědělo. Poctivě ,,vykuchané“ tlumiče výfuku, případně porůznu podomácku vyrobené píšťaly (rozuměj speciální ,,závodní“ tlumiče výfuku, které však hluk právě moc netlumí) jsou jejich hlavním znamením. A tak, aniž by takovýmto jezdcům jejich stroje uháněly rychleji, nežli dobře seřízená neupravená Jawa 50, zanechávají za sebou mnoho rozhořčených mužů a žen. To však jejich sportovní závodnické duši vadí jen pramálo.

Čas od času sice tyto borce zadrží hlídka VB, ale je to sysifovská práce Celé jednání má zpravidla stejný a krátký proces; pokuta a odebrané doklady od vozidla. Následuje namontování originálních dílů, nezřídka jen vypůjčených, technická prohlídka, vrácení dokladů a opět ,,supersportovní“ úprava a … rachotí se dál.

Protože mladí motocyklisté na různě ,,Pionýrech“ jsou často označovány za potenciální rušitele klidu a ticha našich ulic, plácků a sídlišť, vypravili jsme se tentokrát za reportáží po stopách tohoto nešvaru. I když byl ještě březen, nedalo tolik práce několik takovýchto skupinek mladých motoristů najít. Prvé otázky tedy patřili jim. Odpověď je v podstatě jednotná. Na otázku proč jim dělá jejich Jawa 50 takový hluk, odpověděli, že Pionýr s ,,vykuchaným“ tlumičem jede víc a lépe. Všem, kdož takto smýšlí, můžeme s plnou odpovědností říci, že samotný hlučný tlumič výfuku nemůže být příčinou citelného zvýšení výkonu, a že v takovém případě je zvětšení rychlosti jen a jen zdánlivé. O tom jsme se přesvědčili i při našem redakčním testu malého motocyklu Jawa 50 Mustang, u něhož jsme uskutečnili mj. měření s nejrůznějšími úpravami výfukové soustavy. Tomto ohledu doporučujeme náš seriál ,,Pro budoucí mistry“ č. 11, 12 a 14)(pozn. Tardie.cz bude doplněno), ve kterém jsme se touto problematikou hlouběji zabývali. Dalším, komu jsme položili několik otázek, týkajících se názoru na mladé motocyklisty a jejich hlučné stroje, byl vícemistr světa Jaroslav Falta. Zastihli jsme ho právě před odjezdem na první závod mistrovství světa ve Španělsku.

Doslova za pochodu řekl: ,,Pionýr je u nás jediný motorovým vozidlem, na kterém prakticky může mladý zájemce o motoristický sport začínat. Jiná cesta vlastně není. Také já jsem si na něm odbyl svoje začátky, stejně jako všichni terénáři v Dukle. Podobně začínali i všichni soutěžáci, snad jen s výjimkou těch nejstarších. Samozřejmě, že i můj ,,Pionýr“ byl ,,soutěžně“ upraven. Výfuk, či vlastně jeho tlumič jsme měl z mopedu Stadion a samozřejmě dost hlučný. Zdali to jelo opravdu víc, to samozřejmě dneska už netvrdím tak jistě, úpravy jsme dělali podomácku a některé neplnily naše očekávání. S Pionýrem jsem jezdil dva roky, pak jsem přešel na větší motorku.“ S přátelským přáním ,,Per do toho“ jsme se rozloučili.

Názor jednoho z náhodou dotázaných motoristů je svým způsobem velmi zajímavý.  ,,Řidičské oprávnění mám dvacet let, ale po řízení otcova vozu i strýcovy motorky jsem pošilhával daleko dříve. Ani dnes nepohrdám, zejména v létě v hustém pražském provozu, malým jednostopým motorovým vozidlem. Svými otázkami jste náhodou zastihli právě jednoho z těch, kdož před patnácti dvaceti lety také obtěžoval spoluobčany rámusem své stopětasedmdesátky, ale mám za to, že mnozí z kritiků dnešních mladých motoristů na své začátky, na mládí, vůbec rádi zapomínají. Sám považuji ty věčně ušmudlané kutily s jejich ,prskači´, kterým věnují často poslední korunu, za daleko lepší, nežli ty, kteří vysedávají v hospodách a opíjejí se.

Já bych mladé začínající motoristy, přes rušení okolí výfuky motocyklů, v žádném případě nezatracoval, spíše by bylo dobré vytvořit pro ně podmínky, aby se měli kde motoristicky kde vyžít. Pokud jde o rušivý moment hluku, na který se v souvislosti s mladými motocyklisty nejvíce poukazuje, pak si myslím, že by měl být brán z hlediska hlučnosti stejný metr i na daleko nepříjemnější a hlučněji kvílející brzdy mnoha autobusů řady ŠM, či na  bezohledné rachotící nákladní automobily Praga V3S, proti nimž je hluk malého motocyklu Jawa 50 i bez tlumiče  výfuku určitě menší. Také rachot tryskových a turbovrtulových letadel hladce překonává prskání Pionýra, o detonacích nadzvukových letounů ani nemluvě. Mám však dojem, že z uvedených zdrojů hlučnosti jsou stíháni a pokutováni jen řidiči malých motocyklů, zatímco autobusy kvílí,náklaďáků rachotí a letadla hřmí bezohledně dál.

Nevím, zdali to, co jsem Vám řekl, zveřejníte, ale z vlastní zkušenosti vím, že každý z těch kluků toho pouličního rámusu nechá sám. Ale ty opravdu zapáchající a rámusící náklaďáky a autobusy tu budeme mít asi jistě hodně dlouho. Bez desítek kluků na rámusících Pionýrech bychom se na druhé straně asi těžko dočkali nových Faltů, Mašitů a s nimi vítězství na největších soutěžích, na které je celá země právem hrdá. Jde spíš o to všechny je podchytit v jejich zájmu a organizačně jim pomoci v dalším růstu.

Mnohé z uvedeného je sice naprostá pravda, avšak autobusy, nákladní automobily a letadla slouží široké veřejnosti i při plnění pracovních úkolů, zatímco u mladých motocyklistů je rámus jejich strojů něčím naprosto nadbytečným. A když toho sice jednou nechá, ale na jeho místo hned nastoupí jiní.

Pokud jde o hlučnost, její povolenou intenzitu a měření, obrátili jsme se na Správu pro dopravu ministerstva vnitra ČSR. Z odpovědi vyplývá, že samotné měření hlučnosti je velmi náročné, vyžaduje nejen nákladnou techniku, ale také speciální podmínky.  Situace proto není jednoznačně řešitelná. Je sice faktem, že některá motorová vozidla a mezi nimi také malé motocykly, svým hlukem působí rušivě na okolí, avšak v současné době ještě není vyřešena otázka metodiky měření hluku u motorových vozidel v běžném silničním provozu, Také technika potřebná k uskutečňování samotného měření hlučnosti není náležitě rozšířená. Na tomto úkolu se v současné době pracuje.

Stanovisko pracovníků Veřejné bezpečnosti, jež jsme dostali na Federální správě  VB FMV a Hlavním velitelství VB MV ČSR se staví jednoznačně za dodržování kázně v provozu motorových vozidel i z hlediska narušování životního prostředí zvýšeným hlukem. Stávající československé předpisy obsahují v souladu s mezinárodní konvencí kritéria největší přípustné hlučnosti motorových vozidel, kterým musí odpovídat všechny schválené typy vozidel, tedy v daném případě i malé motocykly Jawa 50.  Mnozí občané si stěžují na zvýšenou hlučnost některých malých motocyklů. Příslušníci VB se snaží tento negativní jev likvidovat. Zásadou je, že vozidlo musí odpovídat technickým podmínkám vyhlášky č. 32/72 Sb.  Nedostatky musí být neprodleně odstraněny.

Pokud jde o problematiku mládeže a malých motocyklů, daleko závažnější je zpravidla špatný technický stav porůznu upravovaných tzv. ,,soutěžních“ malých motocyklů Jawa 50. Řada neodborných zásahů, nedostatečná výbava apod. mají za následek zpravidla ohrožení bezpečnosti samotných řidičů. Také neukázněnost, často ,,frajeřina“ a přeceňování vlastních schopností těchto mladých rádoby ,,závodníků“ vede nezřídka k nehodám a úrazům. Veřejná komunikace není závodní dráha. I začínající sportovci motoristé by měli svou sportovní činnost uskutečňovat organizovaně v autoklubech Svazarmu, na vyhrazených prostorách pod dohledem a vedením zkušených trenérů a funkcionářů.

Zvuk maloobjemového dvoudobého motoru ve vyšších otáčkách, tolik lahodící svému majiteli, zpravidla vadí širokému okolí. Ve zmíněném seriálu ,,Pro budoucí mistry“ jsme přinesli řadu námětů na zlepšení malého motocyklu Jawa 50. Pro přípravný trénink a účast na sportovních soutěžích či jízdách zručnosti to plně vyhovuje a k dalšímu růstu a sportovnímu vyžití stejně každý postupně přejde na stroje většího objemu. ,,Vykucháním“ výfuku se ještě nikdo závodníkem nestal. Mladí adepti motoristického sportu by neměli být postrachem ulic, ale především dobří a jistí řidiči a také zruční a pečliví mechanici.

Nejvhodnější cestou k dalšímu rozvíjení motoristické zájmové činnosti mládeže je organizovaná práce skupin a kolektivů v autoklubech ve městech i na vesnicích. Tam by se měli soustřeďovat všichni mladí motoristé, mající zájem o aktivní provozování motoristického sportu či motorismu vůbec. Bližší informace ochotně poskytnou každému zájemci pracovníci okresních či obvodových výborů Svazarmu, kam je možné se kdykoliv obrátit. Možnosti využívání nejrůznějších svazarmovských zařízení, jako jsou svépomocné dílny AMK, sportovní areály Svazarmu apod. dávají ty nejlepší podmínky k sportovnímu vyžití.

Na tomto místě musíme také připomenout motoristická sportovní střediska, specializované podle jednotlivých disciplín. Ve vedení středisek jsou i trenéři, kteří odborně poradí a pomohou každému v dalším sportovním růstu. Motoristická sportovní střediska jsou zpravidla po jednom od každé disciplíny v kraji.

Zájmová činnost má při výchově mladé generace svůj významný podíl. Motorismus jako jedno z nejatraktivnějších odvětví lidské činnosti v současné době přitahuje neustále víc  a víc mladých lidí. Jde však o to, tento zájem co nejrychlejším způsobem podchytit, podpořit a dále rozvíjet ku prospěchu celé naší společnosti. Vždyť hodnoty s motorismem spojené nejsou právě malé a právě tady ještě čeká svazarmovskou organizaci hodně náročné práce. Zájem o motorismus je velký a trvalý. Bude proto zapotřebí v rámci výchovy a dalšího růstu mladých motoristů uspořádat desítky jízd zručnosti  a dalších podniků místního rozsahu a kladné výsledky na sebe nenechají jistě dlouho čekat. Úkoly vytyčené XIV sjezdem KSČ, i usnesení pléna ÚV KSČ věnované práci s mládeží a výchově mladé generace, je třeba nejen důsledně realizovat, ale i v duchu stanovené linie dále rozvíjet.

Psalo se v roce 1975

Zdroj: SM. roč.29
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *