Jak mazat dvoudobé motory III

Motocykly Guzzi – Zigolo  a Guazzoni se mažou dokonce směsí v poměru 1:50. A jsou to motory vysokootáčkové bez nuceného chlazení! Taktéž motor vozítka Vespa je mazán 1:50.

Touto prakticky padesátiprocentní úsporou nemohou být nadšeni výrobci a dodavatelé olejů  v kapitalistických zemích, jejich snahou bude spíše tyto tendence potlačovat, ale co u nás?  V této věci se dosud mnoho neudělalo a přece je naší povinností hledat možnosti hospodárného využití všech surovin.

DKW 350

Za zmínku stojí že byl letos  ( rok 1959 ) v NDR dán do prodeje olej pro dvoudobé motory s označením “ HYZET“. Aby bylo usnadněno rychlé a dobré rozmíchání s palivem, obsahuje tento olej, podobně jako náš DT-MIX, vhodnou lehčí frakcí.  Po praktických zkouškách se doporučuje mazat i naše motocykly, které do Německa vyvážíme, směsí 1:25, což je přepočteno na čistý olej 1:33.

Pro tytéž motocykly se u nás doporučuje DT-MIX v poměru 1:20. Stojí za to se nad tím zamyslet.

Připomínka se týká především výrobců motocyklů a olejů, jakož i patřičných institucí, jejichž vyjádření je pro praktický provoz směrodatné. Dokud nebude známo  jejich stanovisko, nedoporučujeme používat jiný než dosud předepsaný poměr míšení. 
Jsou řidiči, kteří dávají do paliva ještě mnohem více oleje než je předepsáno a domnívají se, že tím motoru jen prospějí. Ve skutečnosti však dosahují pravého opaku, nehledě na to že mnohdy takové auto či motocykl vypadá jako zamlžovací zařízení, což není příjemné zejména ve městech. Tímto způsobem se uklidňují velmi často řidiči, že udělali vše, aby se jim motor nezadřel. Můžeme však říci, že více než 95% zadřených motorů není způsobeno nedostatkem oleje v palivu, ale jinou příčinou. Je to hlavně nesprávné seřízení karburátoru a zapalování, dále nesprávné vůle a nepozorná montáž, případně špatná údržba.

Závodní motory

U nás jsou závodní dvoudobé motory upravovány z motorů sériových. Tyto motory jsou pak přirozeně mnohem více  tepelně a mechanicky namáhány. Tím jsou také kladeny větší nároky na mazání hlavně tam, kde se dosahuje vyšších teplot. S rostoucí teplotou však klesá viskozita oleje a a snadněji se trhá olejový film. Proto se v zahraničí většinou používají speciální oleje s přísadami zvyšující přilnavost (také v kombinaci s ricinovým olejem ) Vzhledem k vyšším teplotám, zejména v horní části válce, je vhodné použít olej o vyšší viskozitě a lepším viskosním indexu. Jak jsme již v odstavci o olejích řekli, odpovídá těmto požadavkům lépe parfinický olej, neboť jím vytvořen mazací film je tepelně stabilnější a trhá se teprve při vyšší teplotě ( v porovnání s olejem naftenickým ).

Pokud jde o větší úsady, nejsou v daném případě nejzávažnějším činitelem  (  když si jich nepřejeme ),  neboť téměř po každém se kontroluje stav pístu a válce, a při té příležitosti možno úsady odstranit. Kromě toho mají motory obyčejně prázdný výfuk ( bez přepážek ) a nejsou vystaveny podchlazenému provozu, takže možnost úsad je zmenšená.

Uvažujete – li o olejích, které máme k dispozici, je po teoretické stránce možné odůvodněně používat pro mazání upravených dvoudobých závodních motorů leteckého oleje LB 18 C (dříve 100C ). Pro menší obsahové jednotky, případně při chladnějším počasí, je podobně vhodný motorový olej D.  Také praktické zkušenosti tento návrh plně podporují.
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.