Jak mazat dvoudobé motory II

Mazací olej a jeho vlastnosti 

Oleje, používané pro mazání spalovacích motorů, jsou směsí velkého počtu různých uhlovodíků. Podle převládajícího druhu těchto uhlovodíků dostávají oleje určitý charakter. V úvahu připadají oleje parafinické  – ( ropné ) a naftenické. Aromatické uhlovodíky nejsou v oleji vítány. Na konečné složení má přirozený vliv technologie výroby, takže lze získat různě vhodné kombinace.

Parafinické  oleje ( oproti naftenickým ) jsou tepelně odolnější, jejích stabilita a viskozita v závislosti na teplotě je větší a také bot vzplanutí je vyšší. Brání se lépe okysličení, avšak tvoří v motoru větší množství úsad, které jsou značně tvrdé.  Parafinickým olejem vytvořený mazací film se trhá při vyšší teplotě než u oleje naftenického o stejné viskozitě. 

Naftenické oleje zanechávají méně úsad, výfukové kanály zůstávají poměrně čisté a zbytky po shoření jsou měkkého charakteru.

Tyto oleje snižují oktanové číslo paliva a mají schopnost rozpouštět laky ( druh úsad ) 

V horní části válce je tedy výhodnější na mazání pístu parafinický olej, neboť lépe odolává vyšší teplotě  a jeho viskózní index bývá obyčejně vyšší, takže viskozita se stoupající teplotou rychle neklesá. V klikové skříni se lépe odděluje naftenický olej. Píst, spalovací prostor, svíčka i kanály se nezanášejí tolik jako při mazání s oleji parafinickými.

To jsou charakteristické rozdíly olejů uvedených dvou skupin. Vlivem různého chemického složení se jejich vlastnosti se více nebo méně mění a prolínají. Skutečné vlastnosti a chování vyrobených olejů v provozu lze hodnotit jedině praktickými zkouškami na motorech.

Dříve se také používali oleje rostlinného původu. Jejich hlavním zástupci byly olej ricinový a řepkový. Tyto oleje mají větší přilnavost ( mazivost ), avšak poměrně rychle podléhají stárnutí a vytvářejí látky kyselé a lepkavé, které motorům škodí. Olej ricinový má ještě tu vlastnost, že se nemísí s minerálními oleji a benzínem. K jeho rozpuštění v benzínu je třeba použít patřičného množství benzolu.  Při míšení s oleji minerálními nutno zachovat určitý technologický postup. Takové smíšení oleje vyrábějí některé zahraniční firmy pro použití v závodních motorech.
Speciální olej pro dvoudobé motory

Ne každý olej, který se osvědčil u motorů čtyřdobých, je vhodný pro motory dvoudobé. Proto se i u nás vyrábí speciální olej pro mazání dvoudobých motorů. ( rok 1959 )

Je to olej s označením DT-MIX. U sériové vyrobených vozidel (pozn. Tardie  Trabant, Wartburg, Aero apod. ) s dvoudobým motorem  zaručuje spolehlivé mazání, minimální tvorbu úsad a tím také dekarbonizaci v poměrně dlouhých lhůtách. Velmi rychle se rychle rozpouští v benzínu, takže odpadá pracné rozmíchávání.

Poměr míšení

Doporučený poměr oleje k palivu se již odedávna ustálil na hodnotách 1:20 pro záběh a 1:25 pro další provoz. Tento poměr byl i u nás stále zachováván a když přišel na trh olej DT-MIX, který obsahuje přípravek lehčí frakce k vůli snadnějšímu rozmíchávání, bylo množství tohoto oleje úměrně zvýšeno na 1:15 a 1:20.

Vývoj motorů však neustrnul za poslední desetiletí se i funkčně jednoduché dvoudobé motory zdokonalily. Měnila se konstrukce, klikové ústrojí je uloženo na valivých ložiskách, přešlo se k vratnému vyplachování, a tím byly nahrazeny písty s deflektorem, písty s mírně bombírovaným dnem.Které jsou daleko výhodnější s ohledem na tepelné namáhání. Výsledkem jsou motory o vyšším litrovém výkonu, větší životností, menší váze a menší specifické spotřebě. Naskýtá se i otázka, zda je neustále nutno používat poměru oleje v palivu 1:25 a jak dalece je tento poměr u dnešních motorů a olejů oprávněn.

DKW 3=6

Italové již dávno v odborné literatuře uváděli, že na mazání pístu a válce stačí poměr 1:50. Začalo se uvažovat, zda poměr 1:25 je u všech motorů správný, hospodárný a technicky zdůvodněný. Ukazuje se totiž že oleje je zbytečně mnoho a že i jeho menší kvantum v palivu může zaručit dobré mazaní dvoudobého motoru. Předběžně možno říci, že se ve většině případu vystačí s poměrem 1:30. Někteří výrobci vozidel k tomuto poznání došli a v prospektech již doporučují mazat 1:30 i méně. U vozu DKW 3=6 se nyní uvádí 1:40 při použití oleje bez přísad, tedy stejné jakosti jako jsou oleje naše, a nelze poukazovat kvalitnější „západní“ oleje. Taktéž automobily Wartburg je od letošního roku ( 1959 ) doporučováno mazat směsí 1:33. Ze vzduchem chlazených motorů jsou to například, Barkeley  s tříválcem Excelsior 492ccm, kde se volí 1:30 až 1:40.
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.