Retro svět

VISUTÉ OTOČNÉ GARÁŽE

Garážování osobních automobilů v oblastech hustého osídlení je známým celosvětovým problémem. Jeho řešení je tvrdým oříškem pro dopravní i stavební odborníky, kteří musí vyřešit řadu problémů, které jsou mnohdy protikladné. Samozřejmým a pochopitelným požadavkem motoristů

je garážování jejich motorových vozidel v blízkosti bydliště. To však naráží na problém prostoru zejména v centrech měst a aglomeracích hustého osídlení.

 

Proto ani řada projektů podzemních garáží není dostatečným východiskem pro omezený prostor ve městech a velké náklady na jejich vybudování.

Zajímavý návrh konstrukce a technický projekt tzv. ,,visutých otočných garáží“ vznikl v Moskevském architektonickém institutu. Spolehlivě fungující model byl předveden na výstavě ,,Umění a architektura“ pořádané koncem minulého roku v Moskvě. Visutý komplex garáží představuje velké otáčející se kolo tak, jak je známe u nás ze zábavných atrakcí pod názvem ,,ruské kolo“. Komplex garáží tvoří dvě kola o průměru 42 m umístěná nad sebou. Každé kolo je vyplněno boxy pro garážování 320 osobních automobilů. Jednotlivé garážovací boxy jsou zavěšeny tak, aby podlaha boxů zůstávala při otáčení vždy ve vodorovné poloze. Otáčející se bubny spolu s výtahy pro dopravu automobilů na příslušná garážovací místa jsou umístěny na železobetonových pilířích. Technická obsluha automobilů se dělá v podzemním prostoru 5 m pod úrovní terénu.
Projekt obsahuje dvě varianty obsluhy garáží. V prvé variantě motorista odevzdá (nebo obdrží) svůj automobil prostřednictvím dispečera a obsluhujícího personálu. Ten dopraví automobil přes stanici technické obsluhy do příslušného garážovacího boxu. Druhá varianta předpokládá, že majitelé motorových vozidel mohou obdržet svá vozidla na výtahových plošinkách spojených soustavou přechodů a průchodů přímo s obytnými domy.

Uvedený projekt visutých garáží pro 640 osobních automobilů zaujímá na zemi zastavěný prostor 200 až 300 m². Lze jej vybudovat z unifikovaných stavebních dílů tovární výroby, takže náklady na stavbu nejsou vysoké.

 

 

 

 

Psalo se v roce 1974

zdroj:SM

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *