Uložení náhradní duše u Jawy 50/05

ULOŽENÍ NÁHRADNÍ DUŠE U JAWY 50/05

Vtěsnat do ,,Pionýra“ výbavu, požadovanou vyhláškou č. 32, není právě snadné. V této výbavě musí být i souprava na opravování duší, nebo náhradní duše. Nastává však otázka, kam duši uložit, když pod předním krytem není místo. Tento fakt většinu motoristů odradí. Přesto je vhodné náhradní duši vozit sebou. Tento problém jsem vyřešil následujícím způsobem:

V zadním krytu je v místech u zadní svítilny nevelký výklenek. Do těchto míst nezasahuje zadní kolo ani při největším zatížení. Pokud tedy duši složíme a zabalíme do tří až čtyř igelitových sáčků, důkladně stáhneme pryžovými pásky, můžeme ji uložit do zmíněného výklenku. Pozor jen na kabel koncového světla.

Jako příchytka nám poslouží plechový pásek tl. 2 mm zhotoven podle náčrtku. Plech přišroubujeme šroubky držící současně SPZ. Protože původní šroubky jsou krátké a slabé, je v hodné otvory ve značce i v karoserii zvětšit a původní šroubky nahradit se závitem M 6. Vhodné jsou okrasné šroubky s odrazkovou hlavou používané často u automobilů.

Pokud duši řádně zabalíme a upevníme příchytem, je dokonale chráněná jak před vodou, tak před odletujícími kaménky a blátem. Montáž duše na toto místo nejlépe usnadníme při sejmutém zadním krytu. K uvolnění duše postačí jen povolit šroubky SPZ, které ale musíme pravidelně mazat a konzervovat, aby nezarezly.

Psalo se v roce 1974

Zdroj: SM Vaclav Close

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.