Nové autobusy ( 1959 )2.díl

Nové autobusy ( 1959 ) 2.díl

Pokračování 1. dílu ( první díl přečtete zde )
Ačkoliv jsou si jednotlivé typy vzhledově velmi podobné, je mezi nimi značný rozdíl. Odlišují se od sebe jednak v detailech karoserie, dále uspořádání prostoru pro cestující a jednak poslání autobusu. Doprava na kratších tratích ( městská ) dovoluje více stojících cestujících, jejich větší stěsnání. Rychlost autobusu je je menší. Proto se takové autobusy vyznačují menším počtem sedadel, uspořádaných, tak aby byl snadný průchod autobusem a aby se tím usnadnila častá výměna cestujících, charakteristická pro kratší trati. Naproti tomu při dálkové dopravě linkové jsou požadavky na vybavení autobusu odlišné. Zde je nutno počítat s větším počtem sedadel na úkor stojících cestujících. Čím je trať delší, nebo větší nároky na pohodlí cestování, například při turistice, zájezdech apod., tím musí být sedadla pro cestující pohodlnější. Takové sedadla však zabírají více místa, dálkové autobusy lze obsadit menším počtem cestujících, ovšem na druhé straně jsou zvýšené požadavky na rychlost jízdy.

Městský autobus Škoda 706 RTO – MTZ. Vzhledem ke svému určení má jen 20 míst k sezení; k stání je něm místo pro 50 cestujících.

Linkový autobus 706 RTO

Liaz Rýnovice vyrábí jediný typ autobusu – včetně karoserie – a to linkový pro 41 cestujících a 30 stojících a s dvěma sedadly pro obsluhu, tj. řidiče a průvodčího. Typové označení je linkový autobus Škoda 706 RTO.  Aby se zaručila jednotnost karosářských dílu mezi autobusy, vyráběnými národními podniky LIAZ Rýnovice a Karosa Vysoké Mýto, byla byla výrobní dokumentace pro karoserii zhotovena v národním podniku Karosa a předená n.p. LIAZ Rýnovice.

 Pro zpříjemnění cestování jsou linkové autobusy vybaveny rozhlasovým zařízením s rádiem a hodinami. Mají oproti staršímu typu linkového autobusu Škoda 706 RO zlepšené vnitřní vybavení, které plně odpovídá dnešním požadavkům na pohodlí a příjemné cestování. Sedadla jsou trubkové konstrukce, účelného tvaru, aby se cestující na větší vzdálenosti rychle neunavili. Sedadla jsou potažená prodyšnou koženkou, barevně sladěnou s vnitřkem karoserie. Kapota motoru, která je umístěná uvnitř karoserie, v prostoru pro řidiče, je pokryta potahem se zvukovou izolací, která tlumí hluk motoru. Podlaha autobusu je pokryta gumovým linoleem a odmítací rohoží z PVC. Tímto vybavením je usnadněno čištění vnitřku autobusu. Aby cestující mohl odložit malá zavazadla a nemusel je držet na klíně za jízdy, jsou nad výklopnými okénky nosiče pro příruční zavazadla. Pro větší počet zavazadel je na střeše autobusu umístěná nízká galerie s odnímacím žebříkem, který je za jízdy uložen ve skříni pro záložní kolo, aby nerušil vzhled autobusu.

Osvětlovací tělesa vnitřku jsou konstruovaná pro poloviční osvětlení při jízdě a plné osvětlení při nastupování nebo vystupování cestujících. Nástupní schody jsou osvětleny samostatně.

Autobus je opatřen jedněmi vstupními dveřmi pro cestující. Sedadla jsou uspořádaná ve dvojicích po obou stranách karoserie. Mezi těmito sedadly je možno ještě použít 7 nouzových sedadel. Přístrojová deska řidiče je moderně řešená, je na ní rychloměr, dálkový teploměr, ukazatel stavu paliva, tlakoměr oleje, tlakoměr vzduchu, kontrolní svítilna a spínače, včetně přepínače směrovek. Zásobní kolo s pneumatikou je umístěno v prostoru pod zadními sedadly. Tento prostor je přístupný zvenčí po odklopení zadního víka karoserie. Aby se odstranila namáhavá práce při výměně záložního kola, je kolo uloženo na výsuvné konstrukci s pneumatickým zařízením, kterým se spustí a znovu vytáhne do prostoru v zádi autobusu.

Linkový autobus Škoda 706 RTO je opatřen závěsem pro přívěs o celkové váze přívěsu 5600 kg. Délka autobusu je 10 840 mm, při šířce 2500 mm a výšce nezatíženého autobusu 3080 mm. Při počtu 41 míst k sezení  + 2 místa pro obsluhu a 30 míst pro cestující, tj. při celkovém počtu 71 cestujících, je celková váha autobusu 14 400 kg, z čehož pohotovostní váha autobusu je 8900 kg, užitečné zatížení 5300 kg a váha obsluhy 160 kg. Při celkové váze 14 400 kg jsou pak tlaky náprav: přední je zatížená 5200 kg a zadní 9200 kg. Největší rychlost autobusu je 75 km/hod.

Autokar Škoda 706 RTO – LUX

Karosa, národní podnik, Vysoké Mýto, vyrábí především karoserii autokaru  Škoda 706 RTO -LUX, odpovídající stále stoupajícím požadavkům dnešní dopravní techniky. Autokar Škoda 706 RTO – LUX byl výchozím typem pro výrobu všech typů autobusů, proto je i dříve popsaný linkový autobus vzhledově podobný autokaru.

Měkce pérovná a čalouněná sedadla autokaru Škoda 706 RTO, která lze sklopit a použít ke spaní.

Karoserie autokaru, zejména však prostor pro cestující, je řešen se zaměřením pro dálkové jízdy při vysoké kulturní úrovni cestování, pro 35 velmi pohodlně sedících cestujících. Sedadla autokaru jsou velmi měkce pérovaná a čalouněná.

Jsou sklopná, na sedadlech se dá za jízdy i spát, takže zajišťuje pohodlné cestování i v noci. Topení a větrání autokaru byla věnovaná velká péče. Proto je v autokarech velmi příjemné cestování v létě i zimě. Střecha autokaru má na rozdíl od autobusu na obloucích determální skla,  aby se zvětšil výhled pro cestující. Rovněž vnitřní výbava autokaru je oproti autobusu bohatší. Za autokar se nepřipojuje přívěs, proto ani konstrukční řešení se závěsem nepočítá.

Autokar Škoda 706 RTO – LUX je dlouhý 10 620 mm, široký 2500 mm a vysoký 2980 mm. Při plném obsazení autokaru ( 35 sedících cestujících ) je celková váha 11480 kg, z čehož je pohotovostní váha autokaru 8700 kg, užitečné zatížení 2700 kg a váha obsluhy 80 kg. Při celkovém zatížení připadá na přední nápravu  4400 kg. na zadní 7080 kg. Největší rychlost autokaru je 86 km/hod. kterou smí také podle udělené výjimky na volné silnici dosahovat.  Autokar má jedny vstupní dvře, umístěné na pravé straně. Tyto dveře jsou jednokřídlové a otevírají se po směru jízdy. Prostor řidiče je rovněž opatřen jedněmi jednokřídlovými dveřmi.

Linkový autobus Karosa

V roce 1958 se projevil u nás nedostatek linkových autobusů neplněním dodávek národního podniku LIAZ Rýnovice pro domácí trh. Proto na přání ministerstva dopravy vznikl ještě jeden typ linkového autobusu, a sice předěláním autokaru Škoda 706 RTO – LUX v národním podniku Karosa. Ministerstvo dopravy došlo k tomuto závěru po zvážení nutnosti linkové a turistické dopravy. Prvořadým  úkolem závodů ČSAD je totiž zajistit dopravu našich pracujících do zaměstnání. Proto se ministerstvo dopravy zřeklo požadavku na luxusní autokary a požadovalo je v linkovém provedení. Tak vznikl druhý typ linkového autobusu, typového označení linkový autobus Karosa. Tento autobus je v podstatě autokarem, který je přizpůsoben rozmístěním i druhem sedadel pro použití na linkách ČSAD, nemá však oblouky střechy zasklené. Počet míst k sezení je 49 a 1 místo pro obsluhu, dále je zde prostor pro 12 stojících cestujících. Rozměrově je autobus plně shodný s autokarem Škoda 706 RTO – LUX. Rozdíly jsou však ve vahách.  Celková váha linkového autobusu  Karosa je 13 430 kg. z čehož pohotovostní váha je 8700 kg. užitečné zatížení 4650 kg. a obsluha 80 kg.  Přední náprava je zatížená 5000 kg a zadní 8430 kg. Autobus je opatřen závěsem pro přívěs o celkové váze 5600 kg. Největší rychlost je 75 km/hod.

Městský autobus Škoda 706 RTO -MEX

Další aplikací je městské provedení autobusu, jehož typové označení je Škoda 706 RTO – MEX. Jde v podstatě o exportní provedení městského autobusu. Městský autobus má dvoje elektromagneticky ovládané dveře pro vstup cestujících. Sedadla, přizpůsobena městské dopravě, jsou dvoumístná po obou stranách karoserie. Jsou pérovaná, měkce čalouněná a potažena umělou kůží. Prostor pro výběrčího je u zadních vstupních dveří.
Vnitřek městského autobusu Škoda 706 MEX. Dvoumístná čalouněná sedadla jsou po obou stranách.

Tento typ autobusu, který vidíte zařazený na linkách ČSAD, byl vyroben podle požadavků zahraničních zákazníku, a jelikož měl být použit na Středním východě, není vybaven topením v prostoru pro cestující, ani v prostoru pro řidiče. Tento nedostatek řeší samostatně jednotlivé závody ČSAD, které budou do těchto autobusů dodatečně montovat topení podle dokumentace, vydané národním podnikem Karosa. Autobus Škoda 706 RTO – MEX rovněž nemá náhradní kolo, neboť většina městských autobusu jezdí na krátké trati a je proto lehko dosažitelná montážním vozem. Když se nyní autobusy Škoda 706 RTO – REX, pro dříve již uvedený nedostatek linkových autobusů, používají na linkách, budou mít držáky na záložní kolo, ačkoliv se tím poruší vzhled vozidla. Městský autobus Škoda 706 RTO  – MEX pojme 29 sedících cestujících a 41 stojících. Místa pro obsluhu jsou 2. Nemá závěs pro tažení přívěsu. Délka autobusu je 10 810 mm. šíře 2500 mm, výška 2900 mm. Celková váha 13 980 kg ( obsluha 160 kg ). Přední náprava ke zatížená 4980 kg, zadní 9000 kg. Největší rychlost je 65 km/hod.

Městský autobus Škoda 706 RTO – MTZ ( tuzemsko )

Pro městskou dopravu, která zaujímá v současné době značný podíl v celkové osobní hromadné dopravě, vyrábí národní podnik Karosa pro tuzemsko městský autobus Škoda 706 – MTZ. Tento typ autobusu navazuje na exportní provedení městského autobusu, liší se však úpravou vnitřku karoserie v prostoru pro cestující. Sedadla jsou umístěná po dvou pouze po pravé straně, na levé straně karoserie je jen jedna řada sedadel. Tímto uspořádáním se získal potřebný prostor pro stojící cestující a pro průchod autobusem. Je zde použit nový typ sedadel z umělých hmot. Sedadla jsou neodpérována, avšak vhodně tvarově řešena, takže sezení na těchto sedadlech je velmi příjemné. Jejich nespornou výhodou je nesporně váha, která umožňuje zvýšení užitečného zatížení autobusu, při zachování stejné celkové váhy. Tuzemské provedení městského autobusu je opatřeno topením prostoru pro cestující i řidiče, jakož i záložním kolem, které je umístěno ve skříni v zadní části karoserie.

Laminátové sedačky z plastické hmoty jsou hygienické a pro své tvarové řešení i velmi příjemné.

Městský autobus tuzemského provedení je dlouhý 10 810 mm, široký 2500 mm a vysoký 2900 mm. Počet míst k sezení je 20 a 2 místa pro obsluhu ( řidič a výběrčí ). K stání je místo pro 50 cestujících. Plně zatížený autobus váží 13 980 kg, při pohotovostí váze 8570 kg, užitečném zatížení 5250 kg a váze obsluhy. Zatížení přední nápravy je 4980 kg, zadní 9000 kg. Městský autobus je opatřen závěsem pro přívěs o celkové váze 5600 kg. Maximální rychlost je 65 km/hod.

Národní podnik Karosa je připraven vyhovět i různým přání zahraničních zákazníků. Upravuje autobusy podle klimatických podmínek zemí, do kterých se exportují, přizpůsobuje je místním zvyklostem a podmínkám provozu. Konstrukce karoserie je však řešena již s ohledem na možné požadavky zahraničních zákazníků, a proto jednotlivé úpravy jsou menšího rázu a snadno uskutečnitelné.

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.