Modely aut a motorek

MOFA, MOPED, MOKICK

Malá jednostopá vozidla, jejichž názvy jsou uvedeny v titulu tohoto článku, se stala v posledních létech velkou módou, tak velkou, že se zřejmě mnohým výrobcům vyplatilo zaměřit se na jejich
výrobu. Jak jsme již řekli, jedná se vesměs o malá jednostopá vozidla, pro která však v různých zemích platí dosti rozdílné předpisy, pokud jde o jejich technickou stránku, a tím i o možnosti jejich použití. Také nákupní cenou jednotlivá vozidla poměrně dosti liší, stejně tak i daněmi apod., to však nás již tolik nezajímá.

Název „MOFA“ vznikl zkratkou německého „motorisiertes Fahrrad“ – motorizované jízdní kolo. To klade na jednostopá motorová vozidla, jež chtějí patřit do kategorie vozidel MOFA, určité omezující podmínky; především tu, že jejich největší rychlost nesmí překračovat 25 km/h. Takové vozidlo smí kupř. v NSR řídit bez jakéhokoliv řidičského oprávnění každý, kdo dovršil 15 roků věku. A protože MOFA má svůj původ v jízdním kole, je jedním ze znaků těchto vozidel to, že mají pedály jako jízdní kolo, že se tedy jejich motory spouštějí „rozšlapáním“.

Konstrukčně podobná jako vozidla kategorie „MOPED“. Protože však Mopedy smějí mít vyšší maximální rychlost, jež však není prozatím ve všech zemích stejná, je i věková hranice pro možnost
jejich používání vyšší, většinou 16 roků, a kromě toho je k jejich používání třeba řidičského oprávnění, jehož získání ovšem bývá jednodušší i levnější, než získání řidičského oprávnění na motocykl nebo dokonce automobil.

Konečně se dostáváme k třetímu druhu malých jednostopých vozidel s názvem „MOKICK“. Tento název vznikl rovněž z němčiny. Nožní motocyklový spouštěč se německy jmenuje „Kickstarter“. Část tohoto slova ve spojení s částí slova „Motorrad“ tvoří pak název „Mokick“, který se vžil pro malá jednostopá vozidla s nožním spouštěčem.

Jednostopých motorových vozidel typu MOFA, MOPED a MOKICK se dnes vyrábí na světě nepřeberná řada. Podívejme se alespoň na reprezentanty některých z nich s uvedením stručných popisů.

Nejprve vozidla kategorie MOFA:

Hercules Citybike

Hercules Citybike, celkem vzhledné vozidlo, postrádající však pokrokové vzhledové prvky, vyloženě užitkové. Vyhýbá se záporům příliš malých kol, poskytuje jezdci celkem přirozený „posaz“, i když poněkud tvrdý. Motor je dvoudobý jednoválec Fichtel & Sachs o zdvihovém objemu 49 cm3 a dává 1,5 k. Má odstředivou spojku a jednostupňovou převodovku. Váha – 42 kg, největší rychlost 25 km/h. Cena v NSR 625 DM.

Moto Graziella

Moto Graziella, dokazuje již svým zevnějškem, že se jedná o italský stroj, jehož konstruktéři věnovali hodně péče zvláštnostem vzhledu. Přes výborné sedlo však neskýtá příliš dobrý jízdní komfort. Také jízdní vlastnosti nejsou právě nejlepší, i když samozřejmě na nejvyšší rychlost 25 km/h dostatečné. Motor je dvoudobý jednoválec Fichtel & Sachs o zdvihovém objemu 49 cm3 a dává 1,5 k. Má odstředivou spojku a jednostupňovou převodovku. Váha – 17 kg, největší rychlost 25 km/h. Cena v NSR 770 DM.

Neckermann Bonanza 25

Neckermann Bonanza 25, je křížencem mezi motocyklem, skútrem a sportovním vozidlem. Praktický výsledek není špatný: sedí se na něm velmi dobře a s dobrými pocity. Odpružení obou kol je dosti primitivní, ale je nepříjemné jen na krátkých náhlých vlnách. Jinak skýtá dokonce mimořádný komfort. Motor, i když jej nelze označit za ideální, skýtá každopádně tolik, co MOFA dovoluje. Dvoudobý jednoválec Garelli o zdvihovém objemu 49 cm3 má výkon 1,2 k. Odstředivá spojka, jednostupňová převodovka. Váha – 52 kg, největší rychlost 25 km/h. Cena v NSR 749 DM.

Startlife City

Startlife City, nezapře svými konzervativními tvary, že se jedná o holandský stroj, který však působí velmi spolehlivě. Skýtá pohodlné sezení a vůbec nadprůměrný komfort. Místo obvyklého laku používá odolnou vrstvu epoxydových pryskyřic. Dvoudobý jednoválec Ilo o zdvihovém objemu 49 cm3 má výkon 0,9 k. Odstředivá spojka, jednostupňová převodovka. Váha 42 kg, největší rychlost 25 km/h. Cena v NSR 695 DM.

MOPEDY A MOKICKY

Benelli Citybike

Benelli Citybike je do posledních důsledků promyšlené skládací vozítko. Tato snaha mu sice neposkytuje pravou krásu, ale technickou zajímavost. Miniaturní kola samozřejmě neumožňují právě
ideální jízdní vlastnosti. Lze však říci, že toto vozidlo je snad nejvhodnějším „záchranným člunem“ do zavazadlového prostoru automobilu. Motor je dvoudobý jednoválec Benelli o zdvihovém objemu 49 cm3 a výkonu 1,15 k. Odstředivá spojka, jednostupňová převodovka. Váha 39 kg, největší rychlost 40 km/h, cena v NSR 695 DM.

Benelli Minibike

Benelli Minibike je bezpochyby vzhledově značně kuriózním vozidlem. Jde zřejmě o pokus maximálního zmenšení skutečného motocyklu. Je sice postaráno o pohodlné sezení, horší již to je
s jízdními vlastnostmi. Obsluha třístupňové převodovky otočnou rukojetí není právě ideální. Motor je dvoudobý jednoválec o zdvihovém objemu 49 cm3 a výkonu 2,2 k. Ruční spojka, třístupňová
převodovka obsluhovaná otočnou rukojetí. Váha 53 kg, největší rychlost 40 km/h. Cena v NSR 1065 DM.

Honda Monkey

Honda Monkey. Ve snaze stavět dvoustopá vozidla líbivěji než jiní, postavila firma Honda model Monkey jako zmenšeninu sportovního motocyklu. Přes radikální stěsnanost skýtá Monkey pohodlný posaz. Pneumatiky o velkém objemu skýtají dokonce určitý jízdní komfort, při tuhém rámu jinak nemožný. A přes malý rozvor se podařilo najít dostatek místa pro dobré jízdní vlastnosti. Motor je čtyřdobý jednoválec Honda o zdvihovém objemu 49 cm3 a výkonu 1,8 k. Odstředivá spojka a samočinné vypínání, třístupňová převodovka s nožním řazením. Váha 55 kg, největší rychlost 35 km/h, cena v NSR 995 DM.

Neckermann Bonanza 40

Neckermann Bonanza 40 má vnější tvary shodné se stejnojmenným vozidlem MOFA. Posaz je příjemný, odpružení a jízdní vlastnosti jsou velmi uspokojivé. Kromě vyššího výkonu se může moped pochlubit samočinnou dvoustupňovou převodovkou. Ta sice pracuje značně primitivně, regulovaná otáčkami motoru, ale v normálním provozu nedává primitivní stavba žádné důvody ke stížnostem. Moped je dvousedadlový. Motor je dvoudobý jednoválec Garelli o zdvihovém objemu 49 cm3 a výkonu 2,2 k. Odstředivá spojka a samočinná dvoustupňová převodovka. Váha 52 kg, největší rychlost 40 km/h. Cena v NSR 798 DM.

Neckermann Bonanza Super

Neckermann Bonanza Super je poslední z nabídek známého obchodního domu. Jde vlastně o malý motocykl na zmenšených kolech, který mladým hochům skýtá poměrně dobrou představu o
skutečném dvousedadlovém motocyklu: slušný podvozek s určitým odpružením a ne právě špatnými jízdními vlastnostmi. Motor je dosti temperamentní, čtyřstupňová převodovka s nožním řazením dává možnost využití optimálních otáček motoru. Je to dvoudobý jednoválec Garelli o zdvihovém objemu 49 cm3 a výkonu 2,7 k. Ruční spojka, čtyřstupňová převodovka s nožním řazením. Váha 60 kg, největší rychlost 40 km/h. Cena v NSR 979 DM.

Psalo se v roce 1972

zdroj: SM

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *