Formule Škoda MTX 1-05

ŠKODA MTX 1-05

Při jízdních zkouškách se ověřovala účinnost nové karoserie nalepením vláken na povrch. Ze snímku je vidět jednak příznivé proudění vzduchu kolem vozu, jednak ,,utopená“ poloha jezdce, v níž je hlava chráněná před náporem vzduchu.

Letos slaví desáté výročí svého vzniku formule Škoda. V květnu 1970 vyjel na trať prototyp MTX 1-01 jako první vůz postavený podle nového předpisu této jednoduché a levné skupiny závodních  vozů a rok na to byl v Mostě odstartován první závod této formule. Od této doby se za volanty těchto vozů vystřídala dlouhá řada našich jezdců včetně těch nejlepších. Téměř cele jezdecké pole dnes tvoří typ MTX 1-01 v různých individuálních obměnách, které kromě domácího mistrovství obsazoval zpočátku úspěšně i mezinárodní závody Poháry míru a přátelství. Ještě v roce 1977 byl vyroben poslední ze série 35  tohoto robustního vozu, který však už značně překročil svá ,,služební léta“ a zastaral; zatím však za něj nebyla náhrada. Loni se objevil ve zkušebním provozu nový typ MTX 1-05 jako druhý model nové generace vozu Metalexu (první byl dvoumístný závodní vůz skupiny B 6 MTX 2-03). Nový vůz formule ŠKODA má zcela novou koncepci a byl postaven podle předpisů, které budou platit od 1.1.1981. Od současných se liší tím, že předepisují použití motoru Š 105  a pneumatiky s desénem (není povoleno použití pneumatik typu ,,slick“), povolují uložení předních závěsů na kluzných nebo kulových lůžkách, omezují šířku karoserie na 950 mm v celé délce vozu a zakazují samostatné aerodynamické přítlačné prvky. Nové předpisy dále požadují použít základních sériových skupin a dílů vozu Škoda, a to poháněcí soustavy včetně zadních polonáprav, brzd, řízení a kompletního rejdového čepu s čepem a nábojem předního kola.


Po rychlé demontáži obou dílů karoserie je snadný přístup k celému podvozku a poháněcí soustavě. Na snímku jsou dobře vidět oba ochranné oblouky

 

Jedním ze základních požadavků vývoje bylo, aby nový typ 1-05 byl při zachování přijatelných výrobních a provozních nákladů po všech stránkách výrazně lepší než starý 1-01. Snaha o vyšší úroveň konstrukčního pojetí se projevila v celkové koncepci typu MTX 1-05, který se svým chováním a jízdními vlastnosti blíží formulovým vozům více než MTX 1-01, což je důležité pro přechod mladých jezdců z cestovních automobilů na jednomístné závodní. MTX 1-05 lze citlivěji a přesněji vést ve zvolené stopě, zatímco starý  typ 1-01 si podržel více vlastností cestovního vozu včetně potřebné směru při rychlé jízdě. Nový typ sice používá všech předepsaných sériových dílů přední nápravy ŠKODY 105,  resp. ŠKODY 110, ale jejich vzájemné uspořádání, určující geometrii přední nápravy, je proti sériovému provedení podstatně změněno a přizpůsobeno potřebám formulového vozu. Rychlé zásahy jezdce umožňuje malý volant o průměru 240 mm. Nepříjemné kmity  relativně malé frekvence, způsobené uložením pohyblivých částí  přední nápravy na pryžových lůžkách, byly odstraněny nahrazením všech silentbloků kluznými pouzdry. To také vede k pocitu větší jistoty při ovládání vozu, protože při větším zatížení příčnými silami se eliminuje pružné deformace lůžek a z nich vyplývající poddanost závěsu kola.

Podle nových předpisů nejsou na voze přídavné aerodynamické plochy a šířka karoserie není větší než 950 mm

 

Ve srovnání s MTX 1-01 se podstatně zlepšilo pohodlí a bezpečnost jezdce. Posaz je dosti vzpřímený, neboť rozvor vozu, rozměry motoru a umístění řídících tyčí za osou předních kol značně omezují délku prostoru pro jezdce. Anatomické sedadlo pevně podpírá boky i páteř jezdce a prostor je tvarován zevně tak, aby hlava nebyla vystavená náporu vzduchu. Pasivní bezpečnost zajišťují především silně dimenzované ochranné oblouky jak za hlavou jezdce, tak před volantem, začleněné do struktury nosného rámu a svázané s bočními ochrannými zónami. Palivová nádrž je v souladu s novým předpisem vyrobena z hliníkového plechu a náplň hasicího přístroje je podle mezinárodních pravidel zvětšená na 5 kg hasicí hmoty.

 

Zákaz samostatných přítlačných prvků si vynutil takové řešení karoserie, aby i při největší šířce 950 mm vznikl dostatečný přítlak, zlepšující sezení vozu při vyšších rychlostech, a to při zachování malé čelní plochy a nízkého součinitele odporu vzduchu. Tvar karoserie byl určen po konzultacích s pracovníky VZLÚ v Letňanech a ověřen jednak doběhovou zkouškou, jednak při jízdě s nalepenými vlákny. Během konstrukce a stavby prototypu byla pečlivě sledovaná hmotnost jednotlivých dílu a skupin, takže se podařilo dodržet nejnižší povolenou hmotnost 400 kg a proti typu 1-01 výrazně snížit těžiště. Přínosem pro obsluhu a údržbu vozu je snadná demontáž poháněcí soustavy ze zkrácené zadní části rámu.

POPIS TYPU MTX 1-05

Vůz formule ŠKODA typu MTX 1-05 má dnes běžnou koncepci s poháněcí soustavou za zády jezdce. Prostorový příhradový rám z trubek 30 x 1,5 mm je krátký a mimořádně tuhý v krutu. Jeho zadní část tvoří jen krátký nosník, neboť hnací agregát je polosamonosný a je součástí nosné struktury vozu.

 

Přední náprava používá předepsaných sériových dílů, ale má přesnější geometrii než u typu 1-01 a chová se lépe při vyšších rychlostech. Ramena jsou svařená z trubek a nejsou seřiditelná. Postavení prvků nápravy je určeno výrobním přípravkem a kromě odklonu kola je nelze měnit, protože použité sériové díly většinou nedovolují libovolné nastavení. Ramena jsou připojena jak k rámu, tak k rejdovému čepu samomaznými kluznými pouzdry.

Malý volant a přístrojová deska jsou upevněny na předním ochranném oblouku. Zcela vpravo je vidět jeden z chladičů, umístěn šikmo v bocích

Zadní polonápravy Š 105 jsou vedeny podélně dvěma táhly, zakotvenými na hlavním ochranném oblouku, jimiž lze snadno seřizovat sbíhavost zadních kol; táhla mají hlavice s ocelovými kulovými klouby a s pravým a levým závitem. Pružící jednotky se opírají o zadní příčku, která je spojena s hnacím agregátem a vzpěrami oblouku a tvoří s nimi tuhý celek, demontovatelný z rámu současně s motorem.

Přední lichoběžníková náprava má dvě trojúhelníková trubková ramena, připojena k rámu a těhlici kola kluznými pouzdry. Přední kotoučové brzdy jsou ze sériového typu Š 105. Zcela vpředu v rámu akumulátor.

Vpředu i vzadu jsou stejné pružící prvky, upravené z tlumičů PAL pro přední nápravu Š 105. obě nápravy mají příčné zkrutné stabilizátory. Brzdy jsou převzaty podle předpisů beze změn z vozu Š 105, pedál ovládá dva hlavní válce se seřiditelným rozdělením tlaku pro přední a zadní okruh, umožňující optimální nastavení brzdného účinku na suché nebo mokré vozovce. Kola s elektronovými ráfky Škoda 5,50 x 13 mají pneumatiky BARUM 185/60-13 s desénem  OR 22. Motor musí být od 1.1.1981 pouze z homologovaného vozu  Š 105 v úpravě podle předpisu pro formuli ŠKODA  (v podstatě A 1). Letos lze ještě používat motorů Š 110, s jejich vyladěním mají jezdci více zkušeností. Převodovka je sériová s homologovaným odstupňováním, stály převod je možno použít libovolný (proti sériovému vozu ,,rychlejší“).

Poháněcí soustava je součástí nosné struktury. Zadní ochranný oblouk je vyztužen dvěma šikmými vzpěrami.

Nová laminátová karoserie je dvoudílná. Špičku a střední část v celku s krytem motoru lze snadno a rychle sejmout a usnadnit tak přístup k motoru i celému podvozku. Chladiče jsou uloženy v rozšířených bocích. Klínovitý profil karoserie s odtokovou hranou za zadními koly přitlačuje při vyšších rychlostech dostatečně vůz k vozovce, takže i když nejsou povoleny přídavné přítlačné plochy, tvar vozu sám přispívá ke zvýšení stability a bezpečnosti.

Zadní polonápravy sériového typu jsou zavěšeny na dvojicích podélných vzpěr v kulových kloubech, umožňující seřizování sbíhavosti kol.
Hmotnost vozu připraveného k jízdě, avšak bez paliva, je 400 kg a je rozdělena na přední a zadní v poměru 41 : 59 %. Protože jezdec a palivo jsou přibližně v těžišti,  nemění se toto rozdělení ani za jízdy.

Prototyp formule ŠKODA MTX 1-05 prokázal při srovnávacích zkouškách ve všech směrech lepší vlastnosti než jeho předchůdce MTX 1-01. Vůz byl konstrukčně a technologicky vyvinut v provozu  MTX 02 v Plzni a předán s kompletní technickou dokumentací a výrobními přípravky do závodu MTX Bukově u Mladé Boleslavi, kde byla v tomto roce zahájena sériová výroba.

Psalo se v 30.5. 1980

Zdroj:SM

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.