Nový svět

ČOI kontrolovala v květnu benzínky…zde jsou výsledky

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot u čerpací stanic v celé České republice. Rovněž i v květnu 2016 odebrala 254 vzorků, z toho nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům pouze 1 vzorek. Jednalo se o motorovou naftu, kde byl překročen podíl biosložky v palivu.

Cílem kontroly ČOI  bylo sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky podle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. K laboratorní kontrole jakosti byly odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85. Z celkového počtu 254 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci květnu 2016, nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům 1 vzorek, což představuje 0,4%. Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byla prokázána odchylka od jakostní normy u jednoho vzorku motorové nafty.test paliva  • Motorové nafty

V měsíci květnu 2016 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 121 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru obsah biosložky (FAME). Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru 7,8% V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3% V/V). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN.

  • Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 121 vzorků motorové nafty. Laboratorním rozborem bylo v jednom vzorku zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky (FAME) o 0,5% V/V. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 101 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků automobilových benzinů.

V rámci této kontroly byl ČOI uloženo opatření spočívající v zákazu prodeje pohonné hmoty, která nesplňovala požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 374,46 l motorové nafty v  hodnotě 9 735,96 korun.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci květnu 2016 oproti měsíci dubnu 2016 bylo zaznamenáno zlepšení z 1,8% na 0,4%.

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *