Radíme si

Co je marže a jak se počítá?

Abychom pochopili, co je marže a jak se počítá, je důležité mít základní přehled o ekonomických pojmech. Marže je termín, který se používá v různých kontextech, ale v ekonomice a financích obvykle označuje rozdíl mezi náklady na výrobu nebo nákup produktu a jeho prodejní cenou. Tento rozdíl je vyjádřen buď v absolutní hodnotě nebo procentuálně a poskytuje důležitý ukazatel profitability produktu nebo služby.

Jak se počítá marže?

Existují různé typy marží, ale dvě z nejzákladnějších jsou brutto marže a čistá marže.

1. Brutto marže:

Tato marže se vypočítá jako rozdíl mezi prodejní cenou produktu a jeho náklady na prodané zboží (COGS – Cost of Goods Sold). Brutto marže poskytuje přehled o efektivitě výrobního procesu a o tom, jak dobře firma spravuje své výrobní náklady. Vzorec pro výpočet brutto marže je:

Brutto marže = (Prodejní cena – Náklady na prodané zboží) / Prodejní cena) × 100

2. Čistá marže:

Čistá marže bere v úvahu nejen náklady na prodané zboží, ale i všechny ostatní provozní výdaje, úroky a daně, které firma zaplatila. Tím poskytuje přesnější pohled na skutečnou rentabilitu podniku. Vzorec pro výpočet čisté marže je:

Čistá marže = (Čistý zisk / Tržby) × 100

Příklad výpočtu:

Představme si, že firma prodává produkt za 150 Kč, jehož náklady na prodané zboží jsou 100 Kč.

Brutto marže by byla vypočítána jako ((150 – 100) / 150) × 100 = 33,33%.

Pokud firma měla další provozní náklady 20 Kč na produkt, čistý zisk by byl 150 – 100 – 20 = 30 Kč. Čistá marže by pak byla (30 / 150) × 100 = 20%.

Tento základní přehled a výpočty by měly poskytnout dobrý úvod do toho, co marže je a jak se počítá. Marže je klíčovým ukazatelem pro hodnocení finančního zdraví a efektivity podnikání.

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *