Národní podnik PRAGA

Národní podnik PRAGA, závody Klementa Gottwalda, zaujímá význačné postavení mezi pražskými podniky jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti technické.

PRVNÍ OBDOBÍ

Od svého založení v r. 1907 do r. 1940 vyrobila PRAGA celou řadu osobních, nákladních speciálních vozidel. U jednotlivých typů se měnily motory, podvozky i karoserie podle poptávky na trhu. Počet typů, zejména u vozů nákladních, byl veliký. Vozy se dodávaly v nejrůznějším provedení. Osobní jako limuzíny, kabriolety, dodávky, sanitní automobily atd. Na podvozky nákladních vozů se stavěly autobusy městské, linkové i dálkové, sklápěčky, karoserie skříňové, hasičské atp. Kromě osobních a nákladních vozů vyráběla PRAGA celou řadu speciálních vozidel, jako motorové pluhy, kolové a pásové traktory a vojenské vozidla. Od roku 1928 do 1936 patřily do výrobního programu motocykly zdvihového objemu 350 cm³ a 500 cm³. Pro vojenské účely byly od roku 1936 vyráběny speciální terénní vozy osobní ,,AV“ a nákladní ,,RV“. Oba typy měly na tehdejší dobu vynikající vlastnosti, zejména v terénu.
 

V období mezi mezi 1. a 2. světovou válkou byla PRAGA největší automobilkou v republice. Druhá světová válka ale omezila výrobu vozů ve prospěch produkce vojenské. Poslední vozy byly vyrobeny v roce 1943. Potom byl program zúžen na takové motory, převodovky typu ,,WILSON“ a kolopásová vozidla, vyráběná podle cizích podkladů. Tisíce amerických letadel přeletělo během druhé světové války nad závodem, aby necelé dva měsíce před koncem, 25. března 1945, zbytečným bombardováním zničilo 90% závodu. Americkým kapitalistům šlo tehdy o to, aby vyřazením důležité čs. automobilky zavlekli naše země pod ekonomický a politický vliv Západu.

Bombardování 25. března 1945 bylo zničeno 90 % budov

PO OSVOBOZENÍ

Ihned po osvobození sovětskou armádou v květnu 1945 byl závod obětavou prací dělníků, úředníků a brigádníků  z řad občanů, studentů a vojáků rekonstruován. Ještě v roce 1945 bylo vyrobeno prvních sedm vozů.

V původních halách v Libni zůstávají ale pouze některé výrobní provozy. Zbytek výroby byl převeden do nových objektů (ve Vysočanech), které závod získal od Rudé armády.

Bylo zřejmé, že pro ekonomickou výrobu nelze již počítat s množstvím typů osobních a nákladních vozů vyráběných před válkou. Zestátnění průmyslu dávalo možnost dohody o omezení typů a jejich rozdělení mezi československé automobilky  a tím zhospodárnění a zrychlení výroby. Pro PRAGU byla určena výroba nákladních vozů střední užitečné hmotnosti. Proto byla především  obnovena výroba třítunových nákladních vozů RN a RND a sedmitunových nákladních vozů ND třetí série. Obnovena byla výroba autobusů s polosamočinnou planetovou petistupňovou převodovkou ,,PRAGA-WILSON„. Jako nový typ nákladního vozu byl převzat v roce 1947 do výroby 1,5 t nákladní vůz Praga A 150, vyvinutý automobilkou v Mladé Boleslavi. Rychlý vzestup technické úrovně automobilů ve světě po válce dával tušit, že PRAGA nevystačí dlouho s dosavadními typy předválečné konstrukce a že bude nutno vytvořit nov, moderní typy podstatně lehčí a hospodárnější jak na výrobu, tak i provozně. Již v roce 1947 se proto započalo se studiem a byla navržena a v prototypech vytvořena řada čtyř základních typů nákladních vozů střední užitečné hmotnosti (od 2 do 5 tun), které byly konstrukčně unifikovány tak, že sousední typ měl vždy několik skupin společných a technologie zbývajících částí byla shodná, takže je bylo možno vyrábět na společných výrobních linkách. Všechny vozy měly pak společnou trambusovou budku. Jednotlivé typy měly alternativně buď benzínový nebo naftový motor. K sériové výrobě však nedošlo, i když byla již naplánovaná.

V3S A DNEŠEK

Okamžitá potřeba třítunového terénního vozu, jehož vývojem byla PRAGA pověřena, vyžadovala soustředění všech sil na tento úkol. O příkladném přístupu vývojových a výrobních pracovníků n.p. PRAGA k zabezpečení tohoto úkolu svědčí to, že sériová výroba vozu  PRAGA V3S byla zahájena za pouhých 18 měsíců po zadání úkolu. Za vývoj vozu V3S byl udělen vývojovému oddělení n.p. PRAGA Řád Klementa Gottwalda I. stupně.

V roce 1953 byla PRAGA přejmenovaná na Automobilové závody Klementa Gottwalda  – AZKG. Zastavením výroby vozů RN a RND nastal však brzo nedostatek silničních vozidel střední užitečné hmotnosti. Proto byl ve velmi krátké době vyvinut a v roce 1955 dán do výroby silniční 5t nákladní vůz PRAGA – S5T, do značné míry unifikován s vozem V3S.

Za významný podíl na rozvoji československého automobilového průmyslu byl podniku udělen v roce 1957 ,,Řád práce“. V roce 1964 byla výroba vozů převedena do Automobilových závodů AVIA -Letňany.  Závod PRAGA se pak specializoval na výrobu převodovek. Přechod na tuto náročnou a specializovanou výrobu byl uskutečněn bez velkých obtíží vzhledem k bohatým zkušenostem v tomto oboru z doby výroby automobilů a dík vysoké kvalifikaci pracovníků. Závod byl postupně vybavován potřebnými obráběcími stroji, zejména na výrobu ozubení. Moderní technologie spolu s kvalitní prací a kontrolou dovolily pak zvládnout i tak náročné úkoly, jako je výroba planetových převodovek nebo samočinných převodovek pro užitková vozidla.

Jedním z prvních výrobků v novém výrobním odvětví byla samočinná hydromechanická převodovka PRAGA 2 M70, určena pro městské autobusy s motorem o výkonu 147 kW. Pro nákladní vozidla a linkové nebo dálkové autobusy byla postupně vyvinuta a zavedena do výroby řada převodovek s mechanickým řazením, které jsou určeny pro spojení s motory do výkonu 190 kW. Tyto převodovky 5 nebo 10stupňové mohou být dodávány se synchronizací, přip. mohou být vybaveny i zvláštními pohony podle požadavku zákazníka.

Kromě uvedených převodovek vyrábí závod měničové skupiny pro otočné nakladače, mechanické převodovky pro vozy AVIA, převodovky pro traktory Zetor a vzduchem chlazené vznětové motory T 912 pro nákladní vozy PRAGA V3S montované v n.p. AVIA.

L. I. Brežněv mezi pracujícím lidem v roce 1971

V roce 1971 zdůraznila politický význam podniku návštěva generálního tajemníka  ÚV KSSS s. L. I. Brežněva, který na shromáždění pracujících vysoko ocenil dělnické a revoluční tradice podniku PRAGA  a internacionální postoj a statečnost signatářů dopisu 99 v roce 1968.

 

Aby bylo možno zahájit úkony vyplývající ze závěru přijatých na XIV. sjezdu KSČ v oblasti realizace nosných programů, kde je mimo jiné zdůrazněn význam rozvoje výroby nákladních a osobních automobilů, došlo 1.1. 1973 ke sloučení n.p. PRAGA a Státní výroby automobilů – SVA. Vznikl nový národní podnik PRAGA  – závody Klementa Gottwalda, v jehož programu je výroba převodovek a jejich dílů pro nákladní automobily, autobusy a traktory.

V současné době najdeme výrobky podniku PRAGA ve všech vozidlech československé výroby, jak osobních, tak i užitkových. V devíti závodech v Čechách  a na Moravě vyrábí podnik PRAGA kromě mechanických a samočinných převodovek vzduchem chlazené motory, přední a zadní nápravy užitkových vozidel, řízení pro osobní a nákladní vozy, ventily pro spalovací motory, kuželová kola se spirálním ozubením, rámy pro nákladní vozidla a řadu dalších výrobků. Speciálním oborem je výroba účelových modifikací nákladních automobilů jako jsou přenosové vozy pro barevnou televizi, zubolékařské ambulance, pojízdné prodejny, pojízdné pošty atd.
Ve vlastní výzkumně-vývojové základně se rodí na prknech konstruktérů nové progresivní výroby, jak z oblasti mechanických a samočinných převodovek pro užitková vozidla, tak i z oblasti speciálních vozidel. Všechny nově vyvíjené výrobky, které jsou před uvedením na trh důkladně odzkoušeny za různých provozních podmínek, se vyznačují kromě vysokých technických parametrů i vysokou spolehlivostí. Proto i do budoucna budou úspěšně zajišťovat potřeby automobilového průmyslu jak v ČSSR, tak i v zahraničí.

Psalo se v roce 1980

Zdroj: Jiří Stratil

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.