Ministr Dan Ťok: Řidiči se nemusí „kruháčů“ bát, přednost zůstává nezměněná

Ministerstvo dopravy vydalo metodický pokyn k novele vyhlášky, která upravuje provoz na kruhových objezdech. V metodickém pokynu obdržely všechny úřady obcí s rozšířenou působností doporučující instrukce, jak postupovat při umisťování dopravního značení na kruhové objezdy.   „Zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ říká ministr dopravy Dan…

Hodnocení
Informujte své přátele sdílením

Pozor na kruhové objezdy, přednost už neplatí

Už od Nového roku platí nová pravidla na kruhových objezdech. Dosud platilo, že vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu mělo absolutní přednost před vozidly najíždějícími na kruhový objezd. Kruhový objezd dříve musel být označen dopravní značkou: “ Kruhový objezd“ + „Dej přednost jízdě“, případně: „Stůj, dej přednost jízdě“, to vše na jednom sloupku. Nová vyhláška umožňuje…

Hodnocení
Informujte své přátele sdílením