Pozor! Městská policie v Praze zvýší svojí aktivitu, ředitel je nespokojen.

Pozor!  V Praze městská policie zvýší svoji aktivitu, budou nás strážníci pokutovat i za malichernosti, jen aby uspokojili své ředitele?

 

Zde je přepsaný interní dopis ředitele MP hl. m. Prahy Bc. Miroslava Stejskala ke svým podřízeným strážníkům.

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl.m. Prahy

Obvodní ředitelství Prahy 1

V Praze dne 25.7.2017

 

Vážení kolegové,

Těžko byste mi vysvětlili, že jsme v prvním pololetí roku 2017 poklesli v počtu zjištěných a řešených přestupků  ve veřejném pořádku oproti stejnému období roku 2016 o polovinu, tedy o více než 5 tisíc přestupků. Na poklesu se podílejí prakticky  všichni strážníci, tedy tradičně ti, co se jim dělat moc nechce, ale i ti, kteří mají výkon velmi dobrý, nicméně je v podstatě poloviční oproti minulému roku. Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí. Důsledky si samozřejmě ponese každý z Vás individuálně podle toho, jaký stav jsme u konkrétního strážníka zjistili. Všechna Vás však upozorňuji, že jste povinni tuto práci vykonávat řádně – z úřední povinnosti, a to na základě Zákona o obecní policii, aniž by Vám musel někdo direktivně nařizovat rozsah činnosti a podobně. Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu, nikoliv v pracovní směně. Každý strážník, který obdrží upozornění na špatnou pracovní činnost, bude mít jeden měsíc na nápravu, a pokud se situace nezmění, přijmu patřičná opatření vůči uvedenému strážníkovi.

 

Počínaje dnem 1.8.2017 budou strážníci vykazovat do činnosti s hlásnou povinností veškeré řešené přestupky spáchané jízdou na jízdním kole, případně koloběžce , po chodníku, v protisměru a na dalších místech, kde je taková jízda zakázána. Stejně tak bude hlášeno řešení přestupků jízdou na segwayi a obdobném zařízení. Přestupky v této oblasti se co do počtu stupňují, a to bez povšimnutí strážníků.

 

Dozorčí služby mě budou zasílat za každou směnu emailovou informaci o počtu řešených přestupků (výše uvedených).

                                                                                                                Bc. Miroslav Stejskal

Ředitel OŘ MP Praha 1

Dopis k nahlédnutíHodnocení
Informujte své přátele sdílením

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *