Něco o spotřebě vozu T 603

Konstrukční řešení osmiválcového motoru Tatra 603  s válci do V ( úhel 90• ) spolu s náročným sacím potrubím klade velké požadavky na karburátory. Použité karburátory 30 SSOP / O-149 jsou odvozeny od normálních dvojitých karburátorů  30 SSOP, používaných ve vozech T-87  a T – 805. Specifické vlastnosti motoru 603 F vyžádaly si některé dosti podstatné změny. Úpravy, jakož i konečné seřízení karburátorů jsou výsledkem společných zkoušek n.p. Tatra v Kopřivnici a n.p. Motor Jikov.  Tyto úpravy můžeme sledovat na funkčním schématu karburátoru obr.1 Je to zejména:

  1. odlišná emulsní trubice s centrálním přívodem vzduchu a vzdušníkem umístěným nahoře v ose trubice,
  2. odlišné umístění přechodového otvoru vzhledem k hořejší hraně škrtící klapky se stanovením maximálně přípustných tolerancí,
  3. napojení volnoběžného kanálu přímo do emulsní šachty ve výši nejnižšího otvoru emulsní trubice,
  4. odvzdušnění volnoběžného kanálu otvoru 1,2 přibližně 4mm pod spodním okrajem difuséru,

Karburátor Jikov 30 SSOP

Je-li motor v dobrém mechanickém stavu a správně seřízeno zapalování ( předpal, vzdálenost kontaktů, vzdálenost elektrod ),  je možné s karburátory Jikov zaručit spotřebu, uváděnou spotřebu výrobním podnikem za předpokladu, že bude zajištěno,

  1. správné seřízení chodu naprázdno,
  2. těsnost  sytiče
  3. těsnost ventilku obohacovače.

Při sledování spotřeby je nutno vzít v úvahu, že benzínové topení nemá vlastní palivovou nádrž a při posuzování spotřeby je nutno spotřebu topení odečíst. Veškeré zásahy do topení, které je správně seřízeno z továrny, jako zvětšování trysky, zvýší spotřebu paliva při topení a tím zkreslí celkovou spotřebu vozidla. I malým zvětšením trysky může spotřeba stoupnout dosti podstatně.



  1. Seřízení chodu naprázdno a jeho vliv na spotřebu. 

Zvláště seřízení chodu naprázdno je nutno věnovat zvýšenou péči oproti jiným motorům.  Na diagramu  (obr.2 ) můžeme sledovat průběh otevírání škrtících klapek při rychlostech 30-150 km a průběh směšovacího poměru vzduch – benzín při různém stupni otevření škrtících klapek.

Škrtící klapka jikov

Z diagramu vidíme, že při rychlosti 70 km/hod jsou škrtící klapky otevřeny o 7º a směsovací poměr při tomto otevření je asi 13:1. Ze směsovacího poměru lze usuzovat, že při tomto otevření klapek se projevuje ještě vliv okruhu pro chod naprázdno. To potvrzuje i výsledek jízdních zkoušek, patrný z diagramu na obr. 3.

Spotřeba graf Tatra 603

Při optimálním seřízením šroubu bohatosti směsi chodu naprázdno  ( Sv — viz funkční schema ) tj. 1/2 otáčky, tj.180º od dorazu, je spotřeba při rychlosti 30km/hod  cca  10 l/100 km. Při povolení šroubů o další 1/2 otáčky, tj. 360º od dorazu, zvýší se spotřeba na 14 l /100 km.  Jak je z diagramu patrno, vliv šroubku (SV) se zvyšováním rychlosti  pozvolna pozvolna ztrácí  a přibližně při 80 km /hod  mizí úplně. Proto zvláště u vozů, které převážně jezdí ve městě, je nutno dbát na pečlivé seřízení bohatosti směsi, při přechodu z chodu naprázdno na  hlavní systém karburátoru. Neúměrné obohacování směsi chodu naprázdno má rovněž nepřízniví vliv na akceleraci vozidla z malých rychlostí.

2. Těsnost sytiče 

…je možno posoudit vizuálně. Podle rovnoměrnosti usazených zplodin hoření na šoupátku i sedle sytiče lze pohledem zjistit těsnost. Eventuální netěsnost odstraníme zalapováním obou dílu.

3. Těsnost ventilku obohacovače.

Z diagramu průběhu směšovacího poměru na obr.2 vidíme, že nejchudší směšovací poměr, asi 16,5:1, odpovídá továrnímu seřízení obohacovače, tj. 22º±2º otevření škrtící klapky. Při jízdě na dobré silnici  odpovídá toto otevření rychlosti cca 120 km / hod. Zapnutím obohacovače upraví se směšovací poměr pro plný výkon motoru na 15:1 až 14,5:1. Případná netěsnost obohacovacího ventilku se projeví opět zvýšením spotřeby při otevřením škrtící klapky do 22º.

Zkoušku těsnosti je možno vykonat buď jednoduchým způsobem –vysáváním  ( po odpojení tělesa obohacovače pumpičky ) nebo speciálním přípravkem dodávaným n.p. Motor – Jikov .

Použití dvou dvojitých spádových karburátorů klade pochopitelně zvýšené nároky na  jejich seřízení, Údržbu a  občasnou kontrolu, která  bez použití speciálních přípravků není někdy dobře možná. V těchto případech lze jistě doporučit, aby se řidiči obrátili obchodně technickou službu výrobce karburátoru Jikov v Praze 12, Stalinova 174. ( dnes Vinohradská ulice)

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *