Jak mazat dvoudobé motory I

Princip mazání dvoudobého motoru je velmi jednoduchý, tak jako dvoudobý motor sám. Tím okamžikem, kdy se promíchá benzín s patřičným množstvím oleje a naplní palivová nádrž, přestává řidiči starost o kontrolu mazání motoru. Odpadají olejové čističe, potrubí, čerpadlo a přirozeně také kontrolka mazání nebo měřič tlaku a teploty oleje. Motor je ihned po spuštění mazán stejně spolehlivě jako při delší jízdě, při chladném počasí odpadá starost o ztuhlý olej v mazacím systému.  To vše usnadňuje provoz a zjednodušuje údržbu.

Na olej pro dvoudobé motory jsou kladeny požadavky více méně protichůdné, které se liší od požadavku pro čtyřdobé motory. Proto se vyrábějí speciální oleje, které svým složením nejvhodněji odpovídají potřebám dvoudobých motorů. U nás je to olej DT-MIX.

Řez spalovacím prostorem

Co je třeba mazat a podmínky prostředí

Po technické stránce není mazání nijak komplikované. Mazány jsou písty a stěny válců, pístní čepy, ojniční a hlavní ložiska. Podmínky a prostředí jsou však různé, a tak požadavky na mazací olej jsou rozdílné, až protichůdné.

Dvoudobý motor má při stejných otáčkách dvojnásobný počet pracovních zdvihů než motor čtyřdobý. Důsledkem toho je i větší tepelné namáhání. Teploty, které se na různých dílech dosahují, záleží na konstrukci motoru a provozních podmínkách. Jsou asi tyto:

— až 250º C — horní část válce a pístu nad kroužky

— až 200º C — na pístním čepu

— až 150º C  — ojniční ložisko

— až 115º C — valivá ložiska klikového hřídele

Nastanou-li podmínky mimořádné, ať již přetížením nebo nějakou závadu, teploty stoupají a dochází k poškození příslušného dílu a někdy také celého motoru.

Po stránce tepelné je nejvíce namáhaná horní část válce a pístu, zejména na straně výfuku. Spodní část motoru, tj. kliková hřídel s uložením a ojniční ložiska jsou ochlazovány nasávanou čerstvou směsí, takže teploty zde nedosahují takové výše a požadavky na tepelnou stálost oleje jsou tu menší.

Cesta oleje motorem a požadavky

Při míšení oleje s palivem se má ihned vytvořit dokonalá směs, olej se nesmí oddělovat a usazovat například v nádrži nebo karburátoru. Po vstupu do klikové skříně má se olej oddělit od benzínu a mazat všecky pohybující se díly. Olej se musí pro všech plochách dobře rozprostřít a vytvořit souvislý film, který by mazal a tvořil současně ochranu proti korozi. Na mazání klikového ústrojí není třeba oleje vysoké viskozity. Čím menší je objemová jednotka a vyšší otáčky, tím je výhodnější použít méně viskosního oleje.

Mazání válce a pístu je pro rozdílné teploty značně náročné. Horní část, ve které nastává kluzné tření pohybem pístu a kroužků po stěně válce, vyžaduje olej, vyhovující teplotě a odolný vůči přerušení olejového filmu. Zároveň se musí zmírnit ztráty třením, čili zvýšit mechanická účinnost.  To vyžaduje olej o patřičné viskozitě a dobré přilnavosti ( mazivosti ). Naopak pro spodní část válce  pístu měl by olej mít nižší viskozitu, neboť pracovní podmínky jsou mnohem mírnější.

Všechen olej se ovšem od směsi neoddělí a většina ho prochází přefukovacími kanály nad píst a dostává se do spalovacího prostoru. Prakticky odchází z klikové hřídele všechen olej, neboť v opačném případě by ho ve skříni přibývalo a musel by se za provozu vypouštět. Při hoření by měl všechen olej shořet  beze zbytků a zplodiny opustit kanály a výfukovým potrubím motor. Olej by tedy neměl tvořit ve spalovacím prostoru žádné úsady. Jeho přítomnost nesmí ovlivňovat funkci zapalovací svíčky. Tytéž požadavky platí v partii kroužků. Úsady v drážkách pístu, na povrchu pístu, ve spalovacím prostoru a kanálech musí být co nejmenší.
Čím je třeba mazat 

Porovnáme-li to, co jsme si již řekli, vidíme, že dvoudobý motor, mazaný směsí, vyžaduje aby použitý olej měl tyto vlastnosti.

— dobře a rychle se mísil s benzinem při tankováním,

— oddělit se v klikové skříni od paliva,

— ne příliš velkou viskozitu pro mazání valivých ložisek,

— dostatečnou viskozitu, pevnost mazacího filmu pro mazání horní části pístu a válce,

— ve spalovacím prostoru shořet beze zbytku a netvořit úsady.

K tomu přistupují další požadavky:

— nesmí snížit oktanové číslo paliva,

— nesmí mít korozivní vlastnosti,

— musí chránit vnitřek proti korozi.

Takové požadavky klademe na olej pro dvoudobé motory. Jak je vidět, jsou to požadavky někdy úplně protichůdné. Olej, který by měl po všech stránkách plně vyhovoval, zatím není. ( rok 1959 )

Proto je nutno volit určitý provozně výhodný kompromis, daný surovinami a výrobou.

V pokračování článku budeme probírat: Mazací olej a jeho vlastnosti.
Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.